האם מה שהולכים אחר הרוב זה סברא, או דין ?

שלח תגובה


שאלת אימות זו היא אמצעי למניעת שליחה אוטומטית של טפסים על ידי בוטים.
BBCode כבוי
סמיילים כבויים

צפיה מקדימה של הנושא
   

הרחב תצוגה צפיה מקדימה של הנושא: האם מה שהולכים אחר הרוב זה סברא, או דין ?

Re: האם מה שהולכים אחר הרוב זה סברא, או דין ?

על ידי בן שמן » ג' ינואר 23, 2024 12:38 am

כּוֹתָר כתב:
בן שמן כתב: לענ"ד, לומר ש'רוב' אינו סברא - נוגד את ההגיון.
במקום לומר 'רוב אינו סברא', אפשר פשוט לומר 'לא הבנתי את הסברא באופן זה' וכדו', ואדרבה זה עדיף מלומר שח"ו תורתינו אינה ע"פ סברא, ופשוט.
עברת על כל הראיות ? אתה כן מבין את הסברא במקומות אלו?
אפי' אם אני ואתה ועוד אלפים לא מבינים, עדיין יותר מסתבר שאנחנו לא מבינים, מאשר להגיד שיש דין מוזר בתוה"ק. ופשוט.

Re: האם מה שהולכים אחר הרוב זה סברא, או דין ?

על ידי כּוֹתָר » ג' ינואר 09, 2024 7:28 pm

בן שמן כתב: לענ"ד, לומר ש'רוב' אינו סברא - נוגד את ההגיון.
במקום לומר 'רוב אינו סברא', אפשר פשוט לומר 'לא הבנתי את הסברא באופן זה' וכדו', ואדרבה זה עדיף מלומר שח"ו תורתינו אינה ע"פ סברא, ופשוט.
עברת על כל הראיות ? אתה כן מבין את הסברא במקומות אלו?

Re: האם מה שהולכים אחר הרוב זה סברא, או דין ?

על ידי בן שמן » ג' ינואר 09, 2024 4:07 am

לענ"ד, לומר ש'רוב' אינו סברא - נוגד את ההגיון.
במקום לומר 'רוב אינו סברא', אפשר פשוט לומר 'לא הבנתי את הסברא באופן זה' וכדו', ואדרבה זה עדיף מלומר שח"ו תורתינו אינה ע"פ סברא, ופשוט.

האם מה שהולכים אחר הרוב זה סברא, או דין ?

על ידי כּוֹתָר » ה' נובמבר 30, 2023 10:08 pm

יש לחקור האם רוב זה ענין של סברא, כמו שהיום המדע מחשב כל תאוריה על פי מחרים וסטיסטיקה. או שרוב זה דין, שיש לילך אחר הרוב אף שזה נגד ההגיון הסביר.

ולהלן יובאו 3 נפקא-מינות מצויים בזמנינו, שזה נוגע הלכה למעשה.

ויש להביא ראיה שרוב זה דין, אף כשהוא נוגד את ההיגיון. במסכת בבא בתרא דף כד. בסוגיית רוב וקרוב, כותב הרשב"ם, במקרה שמצאו כרם שבכרם עצמו מצויים רוב ישראל, אם מצאו בו חביות יין מוחבאים, רב חנינא אומר שהולכים אחר רוב אנשי העיר שהם גויים, וחוששים שזה יין נסך.

והנה במקרה זה אין הגיון שרוב אנשי העיר יקבעו את הדין, שהרי בכרם ישראל מצויים יותר מנכרים. אם כן מדוע הולכים אחר רוב אנשי העיר, זה הרי רוב חיצוני שאין לנו שייכות לנידון שלנו. ואין סבירות שהרוב החיצוני ישפיע על הסיכויים שהחביות בתוך הכרם, באו ממנו.

מכאן רואים ש'רוב' זה דין, ולא מפני שיש סבירות על פי סטיסטיקה וחישוב הגיוני.

הפוסקים דנו בזה, ראה בפתחי תשובה ביו"ד סימן קי סק"ב, במקרה שט' חנויות מוכרות בשר כשר, וחנות אחת מוכרת טריפה, אך כמות הקונים והבשר בחנות הטריפה, היא מרובה יותר מכל הט' חנויות. שזה ממש הנידון שלנו.
שלפי הסטיסטיקה רוב הסיכויים שהבשר שנמצא בעיר הוא טריפה. ואכן הבית אפרים מחמיר, אך הכנסת יחזקאל מיקל שהולכים אחרי הט' חנויות, אף שהוא נגד הסבירות. וגם הנוב"י מדינא מיקל רק כתב שאינו תוקע עצמו להקל. וכן החוו"ד סק"ג מתיר, דאזלינן בתר רוב מוכרים.
ובדורות האחרונים, החזו"א החמיר, והגרש"ש כתב שבפשטות מותר.

ויש בזה כמה נפקא-מינות:

א. מישהו ביאר, שהסיבה שרבי משה לנדא זצ"ל, לא הסכים לתת הכשר על טונה.
היא מפני החשש שדגי טונה נכבשו יחד עם דגים טמאים, וכבוש כמבושל. גם כאן לא מדובר שיש יהודי שמעיד שראה דגים טמאים ששהו עמם 24 שעות מעת לעת, אלא זה רק סבירות על פי הסטיסטיקה.
ב. אותו נידון יהיה גם 'חלב טריפות'. שבתוך כל טנק גדול במחלבה, הסטיסטיקה אומרת שיש 10 אחוז טריפות, ובודאי שאין שישים כנגד החלב של הטריפות. ואף על פי כן, כיון שאין האיסור וודאי, אין בהלכה מקור שצריך לחשוש למיעוט של סטיסטיקה.
וצריך בירור על שיטת הגר"מ לנדא שחשש לזה בטונה, מה הוא עשה במחלבה שהוא נתן עליה הכשר ?
ג. אותו נידון יש גם - איך מותר להעביר מת בכביש מנהרה, הרי 3 אחוז מהציבור הם כהנים, ובכל רגע נתון יש עשרות רכבים במנהרה, וכמאה איש, נמצא שהמעביר את המת במנהרה מכשיל כהן, ומדוע לא חוששים ללפני עיוור לא תתן מכשול.

חזרה למעלה