ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

שלח תגובה


שאלת אימות זו היא אמצעי למניעת שליחה אוטומטית של טפסים על ידי בוטים.
BBCode כבוי
סמיילים כבויים

צפיה מקדימה של הנושא
   

הרחב תצוגה צפיה מקדימה של הנושא: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי נוריאל עזרא » ו' אפריל 26, 2024 1:20 am

עין יצחק לרב יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל.

עין יצחק של הרב יצחק יוסף שליט"א.

וסיפר הרב יצחק יוסף כמדומה לי שכשנתן את הספר לרב קנייבסקי הוא העיר לו על השם "מה עשית לנו יש לנו כבר עין יצחק".
והרב יצחק שליט"א אמר שענה לו בבדיחותא "כבוד הרב לאדם יש שתי עיניים".
ואמר שהרב חייך והתרצה בזה.
(אולי אני טועה וסיפר על רב אחר ולא על הרב קנייבסקי אינני בטוח יבואו היודעים וידייקו הדברים).

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי אורח » ד' אפריל 24, 2024 6:42 pm

[quote=אורח post_id=8777]
לגבי הספר שומר אמונים הקדמון זה שם אחר מספרו של רבי אהרן ראטה שנקרא שומרי אמונים
[/quote]

זה אינו לשתיהם קוראים שומר אמונים

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי אורח » ו' מרץ 29, 2024 12:45 pm

[quote="מאמין בהשם ובמשה" post_id=8770 user_id=680]
אמרי בינה הי' רבי מאיר אויערבאך מירושלים שתיקן איסור כלי שיר בחתונות . וכן בחב"ד כמדומני הצ"צ וכן בדורינו הרב פרנקיל מהעדה
[/quote]

בחב"ד, מאדמו"ר האמצעי בן הרה"ק בעל התניא והשועה"ר חותנו של אחיינו הצ"צ זי"ע.

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי אורח » ג' פברואר 06, 2024 11:41 am

לגבי הספר שומר אמונים הקדמון זה שם אחר מספרו של רבי אהרן ראטה שנקרא שומרי אמונים

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי מאמין בהשם ובמשה » ג' ינואר 30, 2024 11:24 am

אמרי בינה הי' רבי מאיר אויערבאך מירושלים שתיקן איסור כלי שיר בחתונות . וכן בחב"ד כמדומני הצ"צ וכן בדורינו הרב פרנקיל מהעדה

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי אורח » ג' יולי 25, 2023 1:11 pm

*האם ספר זה

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי אורח » ג' יולי 25, 2023 12:57 pm

[quote=מתודה post_id=4836 user_id=64]
בעקבות האשכול הזה viewtopic.php?f=3&p=4833#p4767

אנסה לערוך רשימה של ספרים שנקראו בשמות של ספרים קדומים מוכרים (לא סתם שמות כפולים כי כאלו יש בלי סוף, אלא ספרים שנקראו בשמות ספרי יסוד או ספרי קדמונים)

הדוגמא מהאשכול הנ"ל - שו"ע הגר"ז
כמו"כ גם 'תניא' יש כבר תניא רבתי (שנקרא גם הוא פעמים רבות 'תניא' סתם) של רבינו יחיאל בן יקותיאל הרופא - מרבותינו הראשונים באיטליה. בשני הספרים זה לא השם האמיתי אלא שנקרא ע"ש המילה הפותחת את הספר

דוגמאות נוספות שהוזכרו באשכול הנ"ל:
שומר אמונים של מהר"י אירגאס - ובעקבותיו של הרה"ק משומ"א
אור החיים של החסיד יעבץ - ושל האוה"ח הק'
טל אורות - שם זה מבלבל ממש כי שניהם על אותו נושא בדיוק (ל"ט מלאכות)
ספר משנה ברורה על הרמב"ם של ר' צמח הופנברג - https://tablet.otzar.org/book/book.php? ... &pagenum=1

ספר 'חידושי הרשב"א' עה"ת של ר' שרגא פייבל ריזענמאן מטורונטו https://tablet.otzar.org/book/book.php? ... &pagenum=1
(הוא כבר הרשב"א השלישי, אחרי הר"ש משאנץ שנקרא כך בתוספות ורבינו שלמה ן' אדרת)
[/quote]
אני מכיר ספר בשם "טל אורות" על ל"ט מלאכות שמחברו הוא מרן הגאון רבי זאב וולף הלוי טירנויער זצ"ל, מתלמידיהם המובהקים של מרן הגר"י גרינוולד מסטמר זצוק"ל ומרן הגר"מ גרינוולד ("ערוגת הבושם") מחוסט זצוק"ל שהתפרסם כרבה של שאץ וכונה "הצדיק משאץ". היה חותנו של הרבי מנדבורנה-באניה/צפת, רבי יחיאל אהרן לייפר זצ"ל, ועלה עימו לצפת. וכן היה דודה ואחי אביה של סבתי ואם אמי.
האם ספר זהה הוא אחד מהשניים כאן?

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי אורח » ד' דצמבר 28, 2022 8:58 am

ש"ך עה"ת וש"ך על חו"מ. 2 אנשים נפרדים

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי אורח » ג' דצמבר 27, 2022 11:03 am

[quote=מתודה post_id=4855 user_id=64]
גם ליקוטי תורה של בעל התניא, יש כבר ליקוטי תורה של מהרח"ו
[/quote]

יש גם טשערנאביל

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי איכא מאן דאמר » ד' אוגוסט 12, 2020 11:51 pm

מאור עינים החסידי הוא אחרי המאור עינים של הרי"ף בעין יעקב וגם ארי זה של ר' עזריה מן האדומים, גם ספרו של בנו המגיד מטשרנוביל "ליקוטי תורה" הוא כשם ספרם של האריז"ל ושל בעל התניא, וגם הספר מגן דוד של בנו הרה"ק מטאלנא הוא כשם הספרים שהובאו כאן בהודעות הקודמות.
גם בקשר לספר התניא הנקרא "ליקוטי אמרים" וזה השם ג"כ של ספרו של המגיד.

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי מתודה » ד' אוגוסט 05, 2020 9:47 am

ריחמא כתב: מגן דוד לרדב"ז בקבלה ומגן דוד לרבי דוד פרץ על התורה עפ"י קבלה.
וגם הט"ז נקרא פעם מגן דוד

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי ריחמא » ג' אוגוסט 04, 2020 10:46 pm

מגן דוד לרדב"ז בקבלה ומגן דוד לרבי דוד פרץ על התורה עפ"י קבלה.

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי מתודה » ה' יולי 02, 2020 1:21 pm

מסתמא הוא לא מכונה 'שו"ע' סתם גם לא ע"י עצמו

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי שניאור » ב' יוני 29, 2020 6:39 pm

מתודה כתב: יש גם הרבה ספרים בשם עין משפט, יעויין באוצה"ח.
אולי קשור לפה גם הספר 'יורה דעה' של ר"י ענבל
אבן העזר - https://tablet.otzar.org/book/book.php? ... 0069869852
יש באוצה"ח כמה ספרים בשם אורח חיים

ואגב שו"ע הגר"ז - יש גם שו"ע האריז"ל (שמשום מה לא הוזכר כלל באשכול הנ"ל)

'תוספות רי"ד' על הירושלמי - להרידב"ז
ויש גם שו"ע הזוהר של המקובל ר' אביש ציינווירט שליט"א.

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי איש ציון » ד' יוני 24, 2020 8:30 am

מתודה כתב: אולי קשור לפה גם הספר 'יורה דעה' של ר"י ענבל
וכן ספרו 'גבורת אנשים'.

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי אורח » ג' יוני 23, 2020 11:20 pm

ספר יהושע (שו"ת) לר' יהושע באב"ד מטארניפול

מגילת אסתר על הסהמ"צ להרמב"ם לר' יצחק ליאון

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי אליקים » ד' ינואר 22, 2020 7:39 pm

מתודה כתב: עבודת הקודש להרשב"א - ושל המקובל ר"מ ן' גבאי
יש גם של החיד"א.

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי מתודה » א' ינואר 19, 2020 2:24 pm

גם ליקוטי תורה של בעל התניא, יש כבר ליקוטי תורה של מהרח"ו

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי מתודה » א' ינואר 19, 2020 2:22 pm

מג"א - וספרו של המגיד מטריסק עה"ת
ש"ך עה"ת ועל השו"ע

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי מתודה » א' ינואר 19, 2020 2:17 pm

צמח צדק - הקדמון של רמ"מ קרוכמל ושל הצ"צ מחב"ד

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי מתודה » א' ינואר 19, 2020 2:14 pm

שערי תשובה - תלתא הוו: תשו' הגאונים, רבינו יונה, ועל או"ח
עבודת הקודש להרשב"א - ושל המקובל ר"מ ן' גבאי
שערי אורה לר"י גיקטיליא - בימינו של יבלח"א רמ"צ ברגמן

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי איינער מענטש » א' ינואר 19, 2020 7:49 am

אפרים זלמן כתב: תורת הבית להחפץ חיים ז''ל
וגם ליקוטי הלכות להח"ח (הראשון ר' נתן מברסלב)

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי אפרים זלמן » א' ינואר 19, 2020 3:59 am

תורת הבית להחפץ חיים ז''ל

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי עוסק בתורה » ש' ינואר 18, 2020 8:29 pm

מתודה כתב: יש גם הרבה ספרים בשם עין משפט, יעויין באוצה"ח.
אם כבר, אז יש גם כמה 'נר מצוה'

Re: ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי מתודה » ו' ינואר 17, 2020 2:15 pm

יש גם הרבה ספרים בשם עין משפט, יעויין באוצה"ח.
אולי קשור לפה גם הספר 'יורה דעה' של ר"י ענבל
אבן העזר - https://tablet.otzar.org/book/book.php? ... 0069869852
יש באוצה"ח כמה ספרים בשם אורח חיים

ואגב שו"ע הגר"ז - יש גם שו"ע האריז"ל (שמשום מה לא הוזכר כלל באשכול הנ"ל)

'תוספות רי"ד' על הירושלמי - להרידב"ז

ספרים שנקראו בשמות של ספרי קדמונים

על ידי מתודה » ו' ינואר 17, 2020 2:10 pm

בעקבות האשכול הזה viewtopic.php?f=3&p=4833#p4767

אנסה לערוך רשימה של ספרים שנקראו בשמות של ספרים קדומים מוכרים (לא סתם שמות כפולים כי כאלו יש בלי סוף, אלא ספרים שנקראו בשמות ספרי יסוד או ספרי קדמונים)

הדוגמא מהאשכול הנ"ל - שו"ע הגר"ז
כמו"כ גם 'תניא' יש כבר תניא רבתי (שנקרא גם הוא פעמים רבות 'תניא' סתם) של רבינו יחיאל בן יקותיאל הרופא - מרבותינו הראשונים באיטליה. בשני הספרים זה לא השם האמיתי אלא שנקרא ע"ש המילה הפותחת את הספר

דוגמאות נוספות שהוזכרו באשכול הנ"ל:
שומר אמונים של מהר"י אירגאס - ובעקבותיו של הרה"ק משומ"א
אור החיים של החסיד יעבץ - ושל האוה"ח הק'
טל אורות - שם זה מבלבל ממש כי שניהם על אותו נושא בדיוק (ל"ט מלאכות)
ספר משנה ברורה על הרמב"ם של ר' צמח הופנברג - https://tablet.otzar.org/book/book.php? ... &pagenum=1

ספר 'חידושי הרשב"א' עה"ת של ר' שרגא פייבל ריזענמאן מטורונטו https://tablet.otzar.org/book/book.php? ... &pagenum=1
(הוא כבר הרשב"א השלישי, אחרי הר"ש משאנץ שנקרא כך בתוספות ורבינו שלמה ן' אדרת)

חזרה למעלה