החיפוש הניב 21 תוצאות

על ידי הצעיר באלפי
ד' אוגוסט 31, 2022 5:20 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כשרות רבנות מהדרין
תגובות: 18
צפיות: 973

Re: כשרות רבנות מהדרין

שלום וברכה לפי דעת הרב יצחק לוי מבואר שכשרות רבנות מהדרין היא בד''כ יותר טובה מכל בדץ יעו' בקובץ המצורף. ושאלתי היא אם כוונתו גם על רבנים שלא מהמחנה החרדי, כגון רבנות קרית שמונה כמדומה? ב. מבואר שאף בשר של רבנות מהדרין ללא חשש סירכא אלא הוא חלק וזה לא ידעתי עד היום כדאי לשאול אותו בעצמו. לא כך ? נא...
על ידי הצעיר באלפי
ב' יולי 19, 2021 2:29 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: בעתה אחישנה
תגובות: 0
צפיות: 277

בעתה אחישנה

בגמ’ כמ’’פ (ברכות, שבת וכו’) מצינו שנחלקו אי אין בין ימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד, או שיהיה יותר מזה בעזה’’י (בקרוב !) ובדעת הרמב’’ם יש סתירות בזה כידוע (ראה סוף הל’ תשובה). בגמ’ סנהדרין (צח) דן בפסוק בעתה אחישנה, והגמ’ אומר שאם זכו אז בעתה, ואם אך אז אחישנה ע’’ש. בזכרוני שיש שקישרו ב’ המאמרים ש...
על ידי הצעיר באלפי
ו' פברואר 19, 2021 7:27 pm
פורום: פורים
נושא: דיני פרשת זכור
תגובות: 1
צפיות: 315

דיני פרשת זכור

דיני פרשת זכור תשפא.pdf
(154.9 KiB) הורד 23 פעמים
על ידי הצעיר באלפי
ה' אוקטובר 29, 2020 9:50 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: טבילת כלים חשמליים
תגובות: 4
צפיות: 641

Re: טבילת כלים חשמליים

אורח כתב: עיין בס' הכשרות שכותב שיטביל הכלים וכבר הרבה עשו כן "ושומר מצוה לא ידע רע"
לדעת הרבה פוסקים לא אמרינן בסכנה טבעית אלא רק בסכנה סגולית.
על ידי הצעיר באלפי
א' יולי 19, 2020 3:53 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: טבילת כלים חשמליים
תגובות: 4
צפיות: 641

Re: טבילת כלים חשמליים

keurig מתוקן.pdf
(568.87 KiB) הורד 52 פעמים
על ידי הצעיר באלפי
ב' ספטמבר 02, 2019 10:54 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: שבועת האומות
תגובות: 31
צפיות: 2451

Re: שבועת האומות

אבל יתכן שהדברים נכתבו בלשון שבועה כמשל ומליצה. זה שלא כדעת רבים מגדו"י שסברו שלשבועות יש תוקף הלכתי (אלא שרבים מהם סברו שהתוקף כבר פג). אגב יש הרבה שלא יודעים דבר זה, שהגה"ק מסאטמאר זי"ע כותב מפורש בספרו ויואל משה, שאין תוקף "הלכתי" לשבועות, כי רק הדור ההוא השביעו ולא חלו על דורות שלאחר מכן ועוד ו...
על ידי הצעיר באלפי
ב' ספטמבר 02, 2019 9:21 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: שבועת האומות
תגובות: 31
צפיות: 2451

Re: שבועת האומות

קונטרס מקיף בסוגיא
על ידי הצעיר באלפי
ב' ספטמבר 02, 2019 2:34 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: שבועת האומות
תגובות: 31
צפיות: 2451

Re: שבועת האומות

אבל יתכן שהדברים נכתבו בלשון שבועה כמשל ומליצה. זה שלא כדעת רבים מגדו"י שסברו שלשבועות יש תוקף הלכתי (אלא שרבים מהם סברו שהתוקף כבר פג). אגב יש הרבה שלא יודעים דבר זה, שהגה"ק מסאטמאר זי"ע כותב מפורש בספרו ויואל משה, שאין תוקף "הלכתי" לשבועות, כי רק הדור ההוא השביעו ולא חלו על דורות שלאחר מכן ועוד ו...
על ידי הצעיר באלפי
א' אוגוסט 18, 2019 7:00 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גרירת האשה אחרי הבעל בקבלת שבת
תגובות: 2
צפיות: 351

Re: גרירת האשה אחרי הבעל בקבלת שבת

האם האשה נגררת אחר בעלה ואסורה במלאכה ואפילו בהדלקת הנר אחרי שהבעל קיבל שבת? http://din.org.il/2013/05/27/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%92%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%...
על ידי הצעיר באלפי
ג' אוגוסט 13, 2019 8:51 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אדמו"רים שירדו מאדמו"רותם
תגובות: 37
צפיות: 5405

Re: אדמו"רים שירדו מאדמו"רותם

@הצעיר באלפי, לפי המכלול יש להסתפק אם הוא ראוי לתואר זצ"ל, עיי"ש. והסיבה שהוא הסתגר אינה בגלל צדקות יתירה, אלא שגיסיו הצדיקים לבית טשערנוביל הסגירוהו בגלל החילול ה' שנגרם ע"י דעותיו המשכיליות. ונראה מתיאור הענין שגם הודעת החרטה שלו היתה מעושה, וצ"ע. הצדיק הקדוש מריבניץ זצוק"ל נשאל פעם ע"י אחד (או מ...
על ידי הצעיר באלפי
ג' אוגוסט 13, 2019 5:48 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אדמו"רים שירדו מאדמו"רותם
תגובות: 37
צפיות: 5405

Re: אדמו"רים שירדו מאדמו"רותם

אליקים כתב: לע"ע ידועים לי שלושה כאלו: ר' דב בער מליאובה, האדמו"ר מיבלונה ור' ברוך ממונקאטש.
היו עוד?
הליאועבא זצ"ל לא ירד ממש, רק הסתגר ולא רצה לצאת
על ידי הצעיר באלפי
ג' יוני 18, 2019 10:09 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"
תגובות: 24
צפיות: 2991

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

הוא כתב כך עוד בכמה מתשובותיו. כך יש גם בגר"א ועוד הרבה. כמדומה שלא כתב כן הגר"א בשום מקום, רק יש תשובה מרבי חיים מוואלאזין זצ"ל בשן רבו הגר"א זצ"ל שאין לישא פנים בהלכה לאף אחד ואפי' להשו"ע, אם עולה מדברי הראשונים והסויגא אחרת, וזה תואם לדרכו של הגר"א בבירור הלכה, אך לא כתב בצורה כזו שאין ממנהגי לה...
על ידי הצעיר באלפי
ד' מרץ 06, 2019 4:57 pm
פורום: מחשבת
נושא: הנפש החיים ורבי ברוך מקוסוב - והאמת בלתי שום ספק כלל
תגובות: 34
צפיות: 4823

Re: הנפש החיים ורבי ברוך מקוסוב - והאמת בלתי שום ספק כלל

תכלית האם א' יכול להעלות לכאן א' הקונטרסים או מאמרים העוסקים בנידון?! הגרממ"ש האריך ע"כ באחד מספריו, ולא אציין היכן עקב ביטוייו החריפים עברתי על דברי הגרממ"ש זצ"ל ולא ראיתי שום חידוש, רק חוזר ומדגיש ומבאר הדק היטב דברי הנפש החיים, שאי אפשר בשום אופן לבאר דבריו שקאי על דבר אחר חוץ מעצם לימוד התורה, ...
על ידי הצעיר באלפי
ד' מרץ 06, 2019 4:33 pm
פורום: מחשבת
נושא: הנפש החיים ורבי ברוך מקוסוב - והאמת בלתי שום ספק כלל
תגובות: 34
צפיות: 4823

Re: הנפש החיים ורבי ברוך מקוסוב - והאמת בלתי שום ספק כלל

ייש"כ ר' @אליקים! הקישור השני שהבאת הוא סקופ אדיר, מביאור הגר"א לזוה"ק: הגר''א כהנפה''ח.PNG למען האמת זה קצת מחשיד שיש כזה גר"א ואינו מפורסם. ועיי"ש בדברי יעקב שמדגיש את החילוק בין ביאור הגר"א לזוהר לבין הנפה"ח. אדרבה מדברי אדונינו הגר"א האלה זה ראיה היפכית, שהרי הגר"א דיבר על דביקות ויראה ואהבה, ו...
על ידי הצעיר באלפי
ב' מרץ 04, 2019 8:28 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אמירת שבע ברכות (ברכת חתנים) כשהכלה לא נמצאת.
תגובות: 2
צפיות: 327

Re: אמירת שבע ברכות (ברכת חתנים) כשהכלה לא נמצאת.

בירור שכתב א מידידי שיחי'
שבע ברכות - שלמי הלוי.pdf
(60.3 KiB) הורד 38 פעמים
על ידי הצעיר באלפי
ב' מרץ 04, 2019 6:26 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אמירת שבע ברכות (ברכת חתנים) כשהכלה לא נמצאת.
תגובות: 2
צפיות: 327

Re: אמירת שבע ברכות (ברכת חתנים) כשהכלה לא נמצאת.

שמעתי מאחד שהיה נוכח בעת שרב אלישיב עשה כן בעצמו בא' מנכדיו
על ידי הצעיר באלפי
ב' מרץ 04, 2019 3:42 pm
פורום: מחשבת
נושא: הנפש החיים ורבי ברוך מקוסוב - והאמת בלתי שום ספק כלל
תגובות: 34
צפיות: 4823

Re: הנפש החיים ורבי ברוך מקוסוב - והאמת בלתי שום ספק כלל

תכלית
האם א' יכול להעלות לכאן א' הקונטרסים או מאמרים העוסקים בנידון?!
על ידי הצעיר באלפי
ה' פברואר 14, 2019 4:56 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: השמות מאחורי המזוזה
תגובות: 6
צפיות: 1356

Re: השמות מאחורי המזוזה

כשיש קושיא צריכים לחפש תירוץ, ולא לשנות את המנהג. ובפרט שכאן כל הקושי הוא רק לפי אחד הטעמים לשיטה זו, ואולי ס"ל להרמ"א טעם אחר, ולפיו המנהג. עוד עולה עכשיו בדעתי (בלי עיון בפנים) חילוק פשוט: השם כוזו הוא אותו שם ממש של ה' אלוקינו, רק בחילוף אותיות. משא"כ שם שד"י, וק"ל. ייש"כ זה אכן תירוץ ששמעתי אתמ...
על ידי הצעיר באלפי
ה' פברואר 14, 2019 5:05 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אמירת ג-ט (ב"ה) שלא באמצע התפלה והלימוד.
תגובות: 9
צפיות: 906

Re: אמירת ג-ט (ב"ה) שלא באמצע התפלה והלימוד.

השאלה הוא מהו ההלכה ?!?
כי העולם אינם מקפידים ע"ז כל כך ?
האם יש על מי לסמוך ?
על ידי הצעיר באלפי
ד' פברואר 13, 2019 9:48 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אמירת ג-ט (ב"ה) שלא באמצע התפלה והלימוד.
תגובות: 9
צפיות: 906

אמירת ג-ט (ב"ה) שלא באמצע התפלה והלימוד.

בספה"ק דרך פיקודיך מצוה ל' מזהיר שגם אמירת כינוי של קב"ה בלשון לע"ז כגון "גאט" הוא אסור, וציין דאף שמדברי הש"ך עולה להקל, אך רבו עליו החולקין ע"ש. ויש לעיין, דהרי מנהג העולם אינו להחמיר בזה כלל, וא"כ על איזה פוסקים סמכו ?, ומיהו החולק ע"ד הש"ך ? (כמובן שאין הכונה באומרו תוך תפילה, כגון בתפילה הנזכרת...
על ידי הצעיר באלפי
ד' פברואר 13, 2019 9:45 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: השמות מאחורי המזוזה
תגובות: 6
צפיות: 1356

השמות מאחורי המזוזה

כידוע לכל מי שלמד הל' מזוזה, או שפתח המזוזה שלו בבית, מצד השני של המזוזה יש שתי שמות, א' המפורסם יותר והוא שם שד-"י, והשני הוא השם "כוזו במוכסז כוזו". השם שד-"י נחלקו הראשונים היכן לכותבו, דעת השו"ע (רפח י"ד) דיש לכותבו נגד תיבת "והיה" מפרשת 'והיה אם שמע', אך הרמ"א הביא דעת הרמב"ם והרא"ש ועוד דיש לכ...