החיפוש הניב 163 תוצאות

על ידי סערצע
ד' אפריל 13, 2022 10:52 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מצוות שמחה בראש השנה - ומנהג מזמן המשנה לאכול בשר בקר
תגובות: 5
צפיות: 532

Re: מצוות שמחה בראש השנה - ומנהג מזמן המשנה לאכול בשר בקר

עוסק בתורה כתב: מיהו רבי אלימלך וינברג?
כנראה, עורך הספרים 'שיעורי נתיבות‏‏־שלום'.
על ידי סערצע
ד' אפריל 13, 2022 9:57 am
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: שינה בסוכה בחו"ל
תגובות: 3
צפיות: 466

Re: שינה בסוכה בחו"ל

אם יאמרו כן, הרי נמצא שאין אפשרות - גם תיאורטית - לישן בסוכה בחו"ל. וזה אא"פ, כי התורה נצחית בכל מקום ובכל זמן.
[ויעוי' בשו"ע אדה"ז סי' שכ ס"כ (וש"נ)].
על ידי סערצע
ד' אפריל 13, 2022 9:33 am
פורום: דרכה של תורה
נושא: מנחה היא - לרבות שאר מנחות
תגובות: 2
צפיות: 93

Re: מנחה היא - לרבות שאר מנחות

מקורו בספרא עה"פ ומנחות עה, סע"א. ושם משמע בפירוש דילפינן לה מסמיכות הלשון: "וְיָצַקְתָּ֥ עָלֶ֖י’ שָׁ֑מֶן מִנְחָ֖ה הִֽוא" (וכן מוכח בציטוט הד"ה בפרש"י כאן).
על ידי סערצע
ד' אפריל 13, 2022 6:21 am
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: חידה לשונית
תגובות: 4
צפיות: 156

Re: חידה לשונית

אם כבר, איפכא מסתברא: שגם את הבנים יקראו בל"נ (וצע"ג למעשה, דהוי עכ"פ בחשש לתא ד'לא ילבש'... אמנם כבר כתבו הפוסקים שנהגו מקדם להקל בזה בימי הפורים, והכי מסתברא אף גבי הנדון שבפתיחת האשכול...).
על ידי סערצע
ד' אפריל 13, 2022 6:19 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גדולי ישראל שלמדו במוסדות ללימודי חכמות חיצוניות
תגובות: 25
צפיות: 1627

Re: גדולי ישראל שלמדו במוסדות ללימודי חכמות חיצוניות

מנחם מן הים כתב: ידוע אשר גם חתנו הצעיר של הרייץ הרב אורנשטיין למד בפריז הוא ואשתו כך שאין כלל שאלה האם זה הי' ע''ד הריי''ץ . .
הסיבה "שאין כלל שאלה" היא כיון שקיימים בידינו מסמכים מקוריים (וגם עדויות מכלי־ראשון) בנושא. השערות ניתן להפריח עד אין־קץ, ואין בהם תוחלת ותועלת.
על ידי סערצע
ד' אפריל 13, 2022 6:17 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גדולי ישראל שלמדו במוסדות ללימודי חכמות חיצוניות
תגובות: 25
צפיות: 1627

Re: גדולי ישראל שלמדו במוסדות ללימודי חכמות חיצוניות

איינער מענטש כתב: לא על לימודים אקדמאיים כשלעצמם
'גם' על איסורם דיבר בחריפות גדולה, ועד שהתבטא (אודות לימודיו־שלו!): אם אחד קפץ מהגג ונותר בחיים, תעשו זאת אחריו גם אתם?...
על ידי סערצע
ד' אפריל 13, 2022 6:12 am
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פ' בראשית.
תגובות: 1
צפיות: 59

Re: פ' בראשית.

מנחם מן הים כתב: דהרי הי' יכל''ה כתוב ברא בראשית
כלומר?
מצד לשון המקרא הי' ראוי להכתב: א-לקים ברא בראשית את השמים ואת הארץ (יעוי' מגילה ט, א). אך לשון 'ברא בראשית' כו' [רח"ל] לכאו' אין לו טעם וריח.
על ידי סערצע
ד' אפריל 13, 2022 6:02 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שניים מקרא במנחה של שבת
תגובות: 1
צפיות: 67

Re: שניים מקרא במנחה של שבת

בפשטות, אע"פ ש" חייב לקרות לעצמו בכל שבוע . . שנים מקרא ואחד תרגום" [לשון הרמב"ם (הל' תפלה פי"ג הכ"ה) והשו"ע (ר"ס רפה). בטור (שם) איתא: צריך ליזהר. ובגמרא (ברכות ח, סע"א) הלשון: לעולם ישלים אדם] - עדיין קרה"ת חמורה יותר, שהיא תקנת עזרא (ב"ק פב, א).
על ידי סערצע
ה' נובמבר 18, 2021 2:38 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

ראשית ייש"כ על המענה וסליחה על ההטרחה הכבדה שגרמתי למר. אין בעד מה... אין כל צורך לנסח 'מתודה', אלא לגבש - בם בינו לבין עצמו – עמדה ברוה. ונניח כי זו אינה קיימת, עדיין – בפעם המי יודע כמה – איני מבין את הטינה כלפי אלו שלא ענו על הקושיא בצ"ע אלא ב'וי"ל'. כאמור - העמדה הברורה היא כי איננו מבינים את ה...
על ידי סערצע
ה' נובמבר 18, 2021 4:05 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

אני בספק אם הבנתי ההערה בקשר לצמתים, וצא ולמד בבחירות לכנסת ה-12 שנציגי שתי המפלגות יצאו לצמתים. כשמשהו בוער בך, אתה יוצא לצמתים! (וגם חסידי ברסלב המסולאים העומדים בצמתים בכלל ה'וד''ל'? הלא כל רואה יראה את נצירת עיניהם הפלאית!). אחר המחילה, לא מחכמה היא ההערה אודות תשנ"ו... מאי דהוה הוה, ואת הלקח ל...
על ידי סערצע
ה' נובמבר 18, 2021 3:39 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

הקדמה כללית: כאמור, עצם הענין לנסח 'מתודה' ברורה ושיטתית בנושא אינה מקובלת על הכל ב'זרם המרכזי'. המהלך הרווח הוא שמדובר ב"רבי'שע ענינים', כאלו שאין לנו בהם שיג ושיח, והעיקר הוא לקיים הוראות־קדשו ולשמור לעשות ככל המצוה אשר ציוה ה"א אותנו (דהיינו: לא להתעלם מעצם ענין ההסתלקות, אלא לומר קדיש ומשניות וכ...
על ידי סערצע
ה' נובמבר 18, 2021 2:08 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

למה זה תשאל לשמי כתב: איני דובר יידיש לצערי.
באוצה"ח יוכל מר למצוא כרך מתורגם. הדברים שאליהם כוונתי נדפסו שם ס"ע 7 וריש ע' 9.
על ידי סערצע
ה' נובמבר 18, 2021 2:07 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

לבי במערב כתב: לתשו"ל, 'כמדומני' כי רצון הגר''י הכהן ע''ה היה שלא לעסוק בנושא זה כלל, ותול"מ.
ויש שחלקו עליו. עכ"פ, כל עוד הדיון נערך במגבלות המתאימות לפורום אינטרנטי ובכבוד הנדרש משני הצדדים - אינני רואה בו פגם.
על ידי סערצע
ד' נובמבר 17, 2021 10:04 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

למה זה תשאל לשמי כתב: כל חב''די הבין שלא יעלה על הדעת לחשוב שיש צורך בכלל ברבי אחר...
אי משום הא, הרי כן מבואר באגה"ק סי' זך וביאורו. אלא שבדורנו זכינו לראות ד"ז בעינינו (ובזה יובן למעיין מה שמקשים מלקו"ש חכ"ו ע' 7, ע"פ המבואר שם ע' 8... ודו"ק).
על ידי סערצע
ג' נובמבר 16, 2021 11:38 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

א. הכוונה היא לרובא דרובא. מר הרי לא שוחח אודות כך עם הגר"י הכהן והגרמי"ל... [ואם חפצך בהסבר סדור ונהיר, קחנו מקונטרס 'הנקודה החב"דית' (מצוי באוצה"ח. המכונה שם גל' 2 אינו אלא פארודי' עלובה) ]. ב. 'תורת מנחם' ח"ב ע' 22, ושם ע' 75-76. ג. הצמתים אינם שבח, אלא אדרבא (וד"ל). בבתי חב"ד - לפי הבדיקה האחרונ...
על ידי סערצע
ג' נובמבר 16, 2021 8:57 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

אנסה להגיב, לאו דוקא על סדר הנאמר: א. כשיש 'שיטה' סדורה - ניתן לבארה. הזרם המרכזי (ככינויו בויקי') אינו אוחז בשיטה 'בהירה', ולכן גם לא יוכל להסבירה... ועד"ז נשמע כמ"פ מפי־קדשו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע (שיחות שמחת בית השואבה וש"פ לך־לך תשי"א). ב. אכן, לתפיסתי רוח המקובל ב'רחוב' הוא כעין הניסוח ...
על ידי סערצע
ה' נובמבר 11, 2021 6:06 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

למה זה תשאל לשמי כתב: ולואי ותהיה נחלת־הכלל.
אם כבר יש משהו אותו חשוב להפוך ל'נחלת הכלל', הוא ניפוץ הסטיגמה ש'כל החב"דניקים משיחיסטים'.
זה מזיק הרבה יותר, כואב הרבה יותר, ושגוי הרבה יותר.
על ידי סערצע
ה' נובמבר 11, 2021 6:04 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

ברצוני לצרף טור מהיום אודות הרב זלמן נוטיק ע''ה לא נתפרסם מכבר? לאתר הנז' הגיע באיחור, אאל"ט. עכ"פ, איזו 'סטיגמה' נופצה בפניו? שהגרזנ"פ נאטיק הי' בקי וגאון? שיש בקרב 'הפלג המשיחי' (כפי הכינוי המקובל) רבנים וגאונים, חסידים ועובדי ה'? נו, באמת. איש לא חלק על כך. 'גם' גאון גדול, ואף עובד ה' בקדושה וטה...
על ידי סערצע
ה' נובמבר 11, 2021 6:00 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

[א] . . כמדומה שדעתם נפלה על אוזניים ערלות, מהתרשמות בביקור בצפת [ב] . . איני פסיכולוג אבל ככה זה מרגיש לי... א. מהכרות קצת יותר עמוקה: מעולם לא 'טרחו' משפיעיהם להשמיע השקפתם האמיתית באזניהם (אמנם מחשש אמיתי, וכנ"ל, אך לפענ"ד אין בכך די השב). ב. אף שגם אני אינני משמש בתפקיד זה, עכ"ז הביאור הנז' נשמ...
על ידי סערצע
ה' נובמבר 11, 2021 5:57 pm
פורום: מחשבת
נושא: רעיונות - מליצות - הומור יהודי חינני
תגובות: 22
צפיות: 978

Re: רעיונות - מליצות - הומור יהודי חינני

דוד ריזל כתב: יש לי שטות טובה בשבילך... שנה טובה תיכתב ותחתם
לישנא אחרינא: אשמח לשטו"ת בך.
לשנה טובה ומתוקה תכתב.
על ידי סערצע
ג' נובמבר 09, 2021 2:18 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

א. בשלבי־ההכנה האחרונים אלי' (והמונח 'גאולה בהתהוות' שגוי הוא, כפי שהבהירו כמ"פ כי אין זו אפילו אתחלתא דאתחלתא).
ב. לא 'גם' עליהם... ולא 'אולי' לא במובן גשמי ממש. גישה זו הינה לגיטימית לחלוטין, ואף יותר מכך (כל עוד אינה מלווה בתופעות שליליות אחרות, ואכ"מ).
על ידי סערצע
ג' נובמבר 09, 2021 12:42 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

אגב, לימים נדפסו הדברים במלואם ב'הוספות' ל'התוועדויות' תשמ"ח ח"ד (ע' 397 ואילך. ענין 'חשבונו של עולם' כו' מתחיל בס"ע 401).
על ידי סערצע
ב' נובמבר 08, 2021 5:27 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

הכוונה פשוטה היא: ברור מנוסח דברי־קדשו שם, כי מאורע כ'ג’ תמוז' אינו 'מושלל ומופרך לחלוטין' (ודאי שלא כוודאות זריחת השמש בבוקר המחר) - ושיש מן הצורך להתכונן אליו (וכדברי־קדשו - ברבים ובפומבי - בשיחת מוצש"ק פ' תרומה, ב' אדר תשמ"ח).
על ידי סערצע
ב' נובמבר 08, 2021 2:02 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

ראה ב'חשבונו של עולם' (ליפקין) ע' 47 ואילך, וכן בסוף כתבה זו.
על ידי סערצע
ב' נובמבר 08, 2021 12:58 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

אם כך, יש להבהיר כי ההנחה ש'נשתנה משהו' בג' תמוז - מבוססת היא על צוואתו הק' משלהי שנת תשמ"ח.
על ידי סערצע
א' נובמבר 07, 2021 11:41 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

[א] . . אי''ז סותר לכך שהוא המשיח או לא, אלא שבכל מקרה יהי איך שיהיה - הוא שליח חותנו. [ב] הרבי אמר 'מופרך לגמרי כפשוט' על הטענה כי על כל כלל ישראל לקבלו, ולא על עצם הטענה על 'מיהו המשיח' [ג] . . וכל ההתנגדויות שראיתי היו על דרך זו. ראיתי גם הבעת הסתייגות של 'לע''ע משמים לא גילו לי'. [ד] איני חושב ...
על ידי סערצע
א' נובמבר 07, 2021 12:20 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: "לכה דודי לקראת כלה" - מה הכוונה???
תגובות: 4
צפיות: 225

Re: "לכה דודי לקראת כלה" - מה הכוונה???

השבת מקבילה היא לגאולה העתידה (ראה תמיד בסופה: מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. ועד"ז בר"ה לא, א) - ואתי הכל שפיר על מכונו.
על ידי סערצע
א' נובמבר 07, 2021 12:17 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

ובכל מקרה מדובר על חיוב לחפש מיהו משיח ולא על שאלת 'מי המשיח'. כמבואר לעיל, כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לא ראה לנכון להתערב ולהכריע בשאלת 'מי המשיח' כפי נטיית לבו האישית של כאו"א (מלבד הדבר הפשוט - עליו עורר פעמים רבות - כי מוכרחים להתקיים בו סימני הרמב"ם בהל' מלכים) ; הסוגיא כולה מתחילה בשאלת פרסו...
על ידי סערצע
א' נובמבר 07, 2021 12:05 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

סליחה על הסטת האשכול איני יודע עד כמה יש בכך משום סטי'... לגופו של דבר: כמדומה שהצדדים עסקו ראשית ב'מה הם עצמם סבורים' ולאחר מכן 'מה כוונת הרבי'. וכדאמרן: [גם בשנים תשנ"ג־ד לא הובאו ראיות ממשיות מדברי והוראות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש עצמו , אלא הי' זה בגדר 'הרגשים' חסידיים וכה"ג]. בלהט אותה השעה (ואכ...
על ידי סערצע
ש' נובמבר 06, 2021 8:33 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

זולת הא . דוגמא לסילוף ועיוות מצוי... בבקשה . המחיקה בשיחת ש"פ חיי־שרה אכן לא הוכנסה שם (על־אף דיון בנושא ב'דף השיחה'), ומצו"ב: תצלום ההגהות בגוכתי''ק - שיחת ש''פ חיי־שרה תשנ''ב.JPG פענוח הדברים: בראשונה - עמ"ש "אלע פרטים אין דער עבודת השליחות . . דארפן זיין דורכגענומען בגלוי מיט דער נקודה - ווי דא...
על ידי סערצע
ש' נובמבר 06, 2021 8:20 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

אני דיברתי על קודם ג' תמוז כמובן. גם אני. קשה אכן לקבל את טעותם הקשה של כו"כ ת"ח וגאונים וכו', אך מהכרות אישית עם רבים מהם - עיקר הטעות הוא במה שאינם מודיעים לקהל־עדתם את השקפותיהם האמיתיות... (מפני פחדם מה'שפטים' שיעשו בהם אז, וד"ל) , ולא בעצם הענין. הנזיפה בש"פ נח תשנ"ב היתה מיועדת להרשד"ב הלוי ל...
על ידי סערצע
ו' נובמבר 05, 2021 12:57 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

שאלה נכונה, אך מוזרה: הגר"י הכהן זלה"ה כבר חזר בו בפירוש מדבריו, היינו שהודה כי להט השעה שיבש דעת רבים וטובים (כידוע למי שהי' בעת ההיא) , ואין עוד כל טעם להביא ראי' מכך. [גם בשנים תשנ"ג־ד לא הובאו ראיות ממשיות מדברי והוראות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש עצמו , אלא הי' זה בגדר 'הרגשים' חסידיים וכה"ג]. כוונת...
על ידי סערצע
ו' נובמבר 05, 2021 5:10 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

הלכה כמותו כתב: וכפי הנראה לעולם לא נדע בבירור את דעת הרבי גופיה בההוא עניינא.
תודתי נתונה על תחלת ההודעה.
לעצם הטענה: היות וכפי שראיתי לאורך השנים, בצד מסוים 'מצנזרים' חלקים משיחות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע כדי ש'יתאימו' למטת־הסדום אותה יצרו (לדאבוננו) 'עבורו' - אין עוד ספק עם מי הצדק.
על ידי סערצע
ו' נובמבר 05, 2021 5:06 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

מפרי־עטו של הרה"ח ר' שד"ב הלוי וולפא שליט"א.
על ידי סערצע
ו' ספטמבר 10, 2021 2:02 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: תפאר בפת"ח ולא בקמ"ץ
תגובות: 6
צפיות: 243

Re: תפאר בפת"ח ולא בקמ"ץ

לא סברתי שמשמעותם שוה... ועדיין, שינוי הניקוד אינו מהוה שינוי משמעות.
שרשים המתהפכים אינם מהפכים נקודותיהם, ואדרבא.
על ידי סערצע
ו' ספטמבר 10, 2021 3:53 am
פורום: ויבינו במקרא
נושא: תפאר בפת"ח ולא בקמ"ץ
תגובות: 6
צפיות: 243

Re: תפאר בפת"ח ולא בקמ"ץ

איפכא קאמינא: העולה (לכאו') מלשון רש"י ז"ל הוא שאין כאן שינוי משמעות.
על ידי סערצע
ה' אוגוסט 26, 2021 6:05 am
פורום: ויבינו במקרא
נושא: תפאר בפת"ח ולא בקמ"ץ
תגובות: 6
צפיות: 243

Re: תפאר בפת"ח ולא בקמ"ץ

רש"י שם: "לֹ֥א תְפַאֵ֖ר. לא תטול תפארתו ממנו, מכאן שמניחין פאה לאילן".
ועצ"ע למעשה.
על ידי סערצע
ו' אוגוסט 13, 2021 5:27 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 6329

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

ש המחוכם כתב: ישנם אנשים שחושבים שאסור לומר עליהם ביקורת ולא על מפלגתם.
אדרבא, אמור ביקורת; אך שתהא נכונה! ולא גבובי שטויות והזיות בעלמא.