החיפוש הניב 180 תוצאות

על ידי סערצע
ב' יולי 31, 2023 6:10 am
פורום: נשים נזיקין
נושא: מחפשים ספרים טובים על מסכת גיטין
תגובות: 1
צפיות: 138

Re: מחפשים ספרים טובים על מסכת גיטין

עדכונים מנדרים פלוס כתב: למי שיש על כך ספרים טובים
מהו הסגנון המבוקש?
על ידי סערצע
ג' יוני 27, 2023 4:38 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: מתרגם "ספר המצוות"
תגובות: 1
צפיות: 72

Re: מתרגם "ספר המצוות"

הנפוץ הוא תרגום
אורח כתב: ר"מ ן' תבון

התרגום במהדו' פרנקל מבוסס בעיקר על התרגום הזה, אך משלב תיקונים וכו' גם משאר התרגומים (והמקור הערבי) שבידינו (דוגמא פשוטה - מ"ע א בתחלתה).
על ידי סערצע
ב' מאי 15, 2023 9:46 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה
תגובות: 48
צפיות: 5174

Re: הרה"ק רבי ברוך מקוסוב בעל עמוד העבודה

אורח כתב: וכמה שהתאמצו לבאר דבר זה
שיחת מר לא אדע, אך להעיר שמהרח"ו למד מהאריז"ל [רק] כ"שנה ועשרה חדשים" (שה"ג בערכו).
ועאכו"כ גבי התנאים הק' רשב"י ור"א בנו.
על ידי סערצע
ב' מאי 15, 2023 9:30 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גודלן של החצרות החסידיות באירופה לפני השואה
תגובות: 111
צפיות: 13808

Re: גודלן של החצרות החסידיות באירופה לפני השואה

אורח כתב: איפה השטיבלאך?
כמדומה שבד"כ המשיכו הגעווארענער'ס דפולין להתפלל במניניהם כמקדם (או בישיבת תות"ל שנוסדה בעירם, שלא 'נספרה' כשטיבל).
על ידי סערצע
ב' מאי 15, 2023 9:29 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גודלן של החצרות החסידיות באירופה לפני השואה
תגובות: 111
צפיות: 13808

Re: גודלן של החצרות החסידיות באירופה לפני השואה

הרש"ג חזר מאמר חסידות (בהוראת כ"ק חותנו אדמו"ר מהוריי"צ מליובאוויטש נ"ע) מדי שבת בשבתו בעת רעוא דרעוין, אף אחר עלות כ"ק גיסו אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע על כסא הנשיאות, עד שלהי ימיו ממש (שנחלש במאד). אמירת ה'תורה' בשל"ס לא 'נעקרה' בחב"ד, אלא שלא היתה מעיקרא . המציאות היא שזקנים כצעירים נכרכו בנפש חפצה א...
על ידי סערצע
ו' מרץ 10, 2023 7:11 am
פורום: מחשבת
נושא: החזו"א על הצבעה בבחירות - גדרי השתדלות
תגובות: 45
צפיות: 3710

Re: החזו"א על הצבעה בבחירות - גדרי השתדלות

אורח כתב: אפשר להבין [מה] הדיון פה ?
בירור הסטורי ('גרידא') אינו ענין שיש לענות בו?
על ידי סערצע
ו' מרץ 10, 2023 7:10 am
פורום: מערכת הפורום
נושא: פ.נ.
תגובות: 5
צפיות: 206

Re: פ.נ.

כּוֹתָר כתב: יש אנשים שכותבים הודעות שמפרות את הדיונים בפורום.
כדוגמת אשכול זה[?]...
על ידי סערצע
ב' נובמבר 28, 2022 6:00 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שניים מקרא במנחה של שבת
תגובות: 3
צפיות: 237

Re: שניים מקרא במנחה של שבת

ומדוע שלא לעיין בהודעה הנוספת שנכתבה בנתים?
על ידי סערצע
א' נובמבר 27, 2022 12:51 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לא ישן כל הלילה, מתי יברך ברכה"ת ב. חיבור יום ולילה בתורה?
תגובות: 6
צפיות: 165

Re: לא ישן כל הלילה, מתי יברך ברכה"ת ב. חיבור יום ולילה בתורה?

אינני יודע אם הדבר כה פשוט הוא, אך אכן (כנ"ל) יש מאחרוני זמננו דס"ל הכי.
על ידי סערצע
ג' נובמבר 22, 2022 2:12 am
פורום: מחשבת
נושא: מי אחראי לצנזור של הקובץ אגרות לחזו"א?
תגובות: 4
צפיות: 329

Re: מי אחראי לצנזור של הקובץ אגרות לחזו"א?

המו"ל (משפחת גריינמן).
על ידי סערצע
ג' נובמבר 22, 2022 1:44 am
פורום: מחשבת
נושא: החזו"א על הצבעה בבחירות - גדרי השתדלות
תגובות: 45
צפיות: 3710

Re: החזו"א על הצבעה בבחירות - גדרי השתדלות

ב'ארחות רבנו' מהדו"ח ח"א ס"ע שמא נתבאר (בין השאר - גם בשם הגרח"ק ) , שהחזו"א לא החזיק תעודת־זהות מפני שנמנע מלהצטלם. וראה 'מעשה איש' ח"ה ע' עח. ולהעיר מ'ישורון' גל' מא ע' שיט. מוזר אכן יש כזו עדות בשם הגרח"ק ('כל משאלותיך' ע' תקפה - מדבריו בחודש טבת תשע"ג) , אך לפו"ר נראה שטעה כותב הרשימה בפרטי הדבר.
על ידי סערצע
ג' נובמבר 22, 2022 1:28 am
פורום: מחשבת
נושא: הסבר במושג התקשרות אל הרבי במשנת חב"ד
תגובות: 1
צפיות: 140

Re: הסבר במושג התקשרות אל הרבי במשנת חב"ד

אני מחפש מישהו שיבאר לי כמה נקודות מוקשות בעיני. בכללות, לא מתחילים מהחלק הזה... או כהתבטאות הרחמ"א חאדאקאוו נ"ע (כנראה - בשם כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע), אודות ענין קרוב ( התוכן ): "לפני זה יש קילומטרים של שיחות, ואחרי זה יש קילומטרים של שיחות - - - " [ואין סיבה לתפוס דוקא בציטוטים ה'מוקשים' כנקו...
על ידי סערצע
ג' נובמבר 22, 2022 1:20 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לא ישן כל הלילה, מתי יברך ברכה"ת ב. חיבור יום ולילה בתורה?
תגובות: 6
צפיות: 165

Re: לא ישן כל הלילה, מתי יברך ברכה"ת ב. חיבור יום ולילה בתורה?

הציטוט הנכון הוא: "לחבר יום ולילה בתורה או בתפלה" (מג"א סי' א סק"א, בשם השל"ה). וממילא לק"מ.
על ידי סערצע
ג' נובמבר 22, 2022 1:16 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ראשי תיבות לכבוד שנת תשפ"ג \ תשפ"ד
תגובות: 7
צפיות: 802

Re: ראשי תיבות לכבוד שנת תשפ"ג

תהא שנת פלאות גדולות.
על ידי סערצע
ג' נובמבר 22, 2022 1:13 am
פורום: מחשבת
נושא: השתלשלות התורה
תגובות: 2
צפיות: 156

Re: השתלשלות התורה

'סדר הדורות הקצר' אינו מועיל לכך?
על ידי סערצע
ד' אפריל 13, 2022 10:52 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מצוות שמחה בראש השנה - ומנהג מזמן המשנה לאכול בשר בקר
תגובות: 5
צפיות: 724

Re: מצוות שמחה בראש השנה - ומנהג מזמן המשנה לאכול בשר בקר

עוסק בתורה כתב: מיהו רבי אלימלך וינברג?
כנראה, עורך הספרים 'שיעורי נתיבות‏‏־שלום'.
על ידי סערצע
ד' אפריל 13, 2022 9:57 am
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: שינה בסוכה בחו"ל
תגובות: 3
צפיות: 594

Re: שינה בסוכה בחו"ל

אם יאמרו כן, הרי נמצא שאין אפשרות - גם תיאורטית - לישן בסוכה בחו"ל. וזה אא"פ, כי התורה נצחית בכל מקום ובכל זמן.
[ויעוי' בשו"ע אדה"ז סי' שכ ס"כ (וש"נ)].
על ידי סערצע
ד' אפריל 13, 2022 9:33 am
פורום: דרכה של תורה
נושא: מנחה היא - לרבות שאר מנחות
תגובות: 2
צפיות: 207

Re: מנחה היא - לרבות שאר מנחות

מקורו בספרא עה"פ ומנחות עה, סע"א. ושם משמע בפירוש דילפינן לה מסמיכות הלשון: "וְיָצַקְתָּ֥ עָלֶ֖י’ שָׁ֑מֶן מִנְחָ֖ה הִֽוא" (וכן מוכח בציטוט הד"ה בפרש"י כאן).
על ידי סערצע
ד' אפריל 13, 2022 6:21 am
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: חידה לשונית
תגובות: 5
צפיות: 315

Re: חידה לשונית

אם כבר, איפכא מסתברא: שגם את הבנים יקראו בל"נ (וצע"ג למעשה, דהוי עכ"פ בחשש לתא ד'לא ילבש'... אמנם כבר כתבו הפוסקים שנהגו מקדם להקל בזה בימי הפורים, והכי מסתברא אף גבי הנדון שבפתיחת האשכול...).
על ידי סערצע
ד' אפריל 13, 2022 6:19 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גדולי ישראל שלמדו במוסדות ללימודי חכמות חיצוניות
תגובות: 27
צפיות: 2337

Re: גדולי ישראל שלמדו במוסדות ללימודי חכמות חיצוניות

מנחם מן הים כתב: ידוע אשר גם חתנו הצעיר של הרייץ הרב אורנשטיין למד בפריז הוא ואשתו כך שאין כלל שאלה האם זה הי' ע''ד הריי''ץ . .
הסיבה "שאין כלל שאלה" היא כיון שקיימים בידינו מסמכים מקוריים (וגם עדויות מכלי־ראשון) בנושא. השערות ניתן להפריח עד אין־קץ, ואין בהם תוחלת ותועלת.
על ידי סערצע
ד' אפריל 13, 2022 6:17 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גדולי ישראל שלמדו במוסדות ללימודי חכמות חיצוניות
תגובות: 27
צפיות: 2337

Re: גדולי ישראל שלמדו במוסדות ללימודי חכמות חיצוניות

איינער מענטש כתב: לא על לימודים אקדמאיים כשלעצמם
'גם' על איסורם דיבר בחריפות גדולה, ועד שהתבטא (אודות לימודיו־שלו!): אם אחד קפץ מהגג ונותר בחיים, תעשו זאת אחריו גם אתם?...
על ידי סערצע
ד' אפריל 13, 2022 6:12 am
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פ' בראשית.
תגובות: 1
צפיות: 147

Re: פ' בראשית.

מנחם מן הים כתב: דהרי הי' יכל''ה כתוב ברא בראשית
כלומר?
מצד לשון המקרא הי' ראוי להכתב: א-לקים ברא בראשית את השמים ואת הארץ (יעוי' מגילה ט, א). אך לשון 'ברא בראשית' כו' [רח"ל] לכאו' אין לו טעם וריח.
על ידי סערצע
ד' אפריל 13, 2022 6:02 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שניים מקרא במנחה של שבת
תגובות: 3
צפיות: 237

Re: שניים מקרא במנחה של שבת

בפשטות, אע"פ ש" חייב לקרות לעצמו בכל שבוע . . שנים מקרא ואחד תרגום" [לשון הרמב"ם (הל' תפלה פי"ג הכ"ה) והשו"ע (ר"ס רפה). בטור (שם) איתא: צריך ליזהר. ובגמרא (ברכות ח, סע"א) הלשון: לעולם ישלים אדם] - עדיין קרה"ת חמורה יותר, שהיא תקנת עזרא (ב"ק פב, א).
על ידי סערצע
ה' נובמבר 18, 2021 2:38 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 9658

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

ראשית ייש"כ על המענה וסליחה על ההטרחה הכבדה שגרמתי למר. אין בעד מה... אין כל צורך לנסח 'מתודה', אלא לגבש - בם בינו לבין עצמו – עמדה ברוה. ונניח כי זו אינה קיימת, עדיין – בפעם המי יודע כמה – איני מבין את הטינה כלפי אלו שלא ענו על הקושיא בצ"ע אלא ב'וי"ל'. כאמור - העמדה הברורה היא כי איננו מבינים את ה...
על ידי סערצע
ה' נובמבר 18, 2021 4:05 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 9658

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

אני בספק אם הבנתי ההערה בקשר לצמתים, וצא ולמד בבחירות לכנסת ה-12 שנציגי שתי המפלגות יצאו לצמתים. כשמשהו בוער בך, אתה יוצא לצמתים! (וגם חסידי ברסלב המסולאים העומדים בצמתים בכלל ה'וד''ל'? הלא כל רואה יראה את נצירת עיניהם הפלאית!). אחר המחילה, לא מחכמה היא ההערה אודות תשנ"ו... מאי דהוה הוה, ואת הלקח ל...
על ידי סערצע
ה' נובמבר 18, 2021 3:39 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 9658

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

הקדמה כללית: כאמור, עצם הענין לנסח 'מתודה' ברורה ושיטתית בנושא אינה מקובלת על הכל ב'זרם המרכזי'. המהלך הרווח הוא שמדובר ב"רבי'שע ענינים', כאלו שאין לנו בהם שיג ושיח, והעיקר הוא לקיים הוראות־קדשו ולשמור לעשות ככל המצוה אשר ציוה ה"א אותנו (דהיינו: לא להתעלם מעצם ענין ההסתלקות, אלא לומר קדיש ומשניות וכ...
על ידי סערצע
ה' נובמבר 18, 2021 2:08 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 9658

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

למה זה תשאל לשמי כתב: איני דובר יידיש לצערי.
באוצה"ח יוכל מר למצוא כרך מתורגם. הדברים שאליהם כוונתי נדפסו שם ס"ע 7 וריש ע' 9.
על ידי סערצע
ה' נובמבר 18, 2021 2:07 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 9658

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

לבי במערב כתב: לתשו"ל, 'כמדומני' כי רצון הגר''י הכהן ע''ה היה שלא לעסוק בנושא זה כלל, ותול"מ.
ויש שחלקו עליו. עכ"פ, כל עוד הדיון נערך במגבלות המתאימות לפורום אינטרנטי ובכבוד הנדרש משני הצדדים - אינני רואה בו פגם.
על ידי סערצע
ד' נובמבר 17, 2021 10:04 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 9658

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

למה זה תשאל לשמי כתב: כל חב''די הבין שלא יעלה על הדעת לחשוב שיש צורך בכלל ברבי אחר...
אי משום הא, הרי כן מבואר באגה"ק סי' זך וביאורו. אלא שבדורנו זכינו לראות ד"ז בעינינו (ובזה יובן למעיין מה שמקשים מלקו"ש חכ"ו ע' 7, ע"פ המבואר שם ע' 8... ודו"ק).
על ידי סערצע
ג' נובמבר 16, 2021 11:38 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 9658

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

א. הכוונה היא לרובא דרובא. מר הרי לא שוחח אודות כך עם הגר"י הכהן והגרמי"ל... [ואם חפצך בהסבר סדור ונהיר, קחנו מקונטרס 'הנקודה החב"דית' (מצוי באוצה"ח. המכונה שם גל' 2 אינו אלא פארודי' עלובה) ]. ב. 'תורת מנחם' ח"ב ע' 22, ושם ע' 75-76. ג. הצמתים אינם שבח, אלא אדרבא (וד"ל). בבתי חב"ד - לפי הבדיקה האחרונ...
על ידי סערצע
ג' נובמבר 16, 2021 8:57 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 9658

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

אנסה להגיב, לאו דוקא על סדר הנאמר: א. כשיש 'שיטה' סדורה - ניתן לבארה. הזרם המרכזי (ככינויו בויקי') אינו אוחז בשיטה 'בהירה', ולכן גם לא יוכל להסבירה... ועד"ז נשמע כמ"פ מפי־קדשו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע (שיחות שמחת בית השואבה וש"פ לך־לך תשי"א). ב. אכן, לתפיסתי רוח המקובל ב'רחוב' הוא כעין הניסוח ...
על ידי סערצע
ה' נובמבר 11, 2021 6:06 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 9658

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

למה זה תשאל לשמי כתב: ולואי ותהיה נחלת־הכלל.
אם כבר יש משהו אותו חשוב להפוך ל'נחלת הכלל', הוא ניפוץ הסטיגמה ש'כל החב"דניקים משיחיסטים'.
זה מזיק הרבה יותר, כואב הרבה יותר, ושגוי הרבה יותר.
על ידי סערצע
ה' נובמבר 11, 2021 6:04 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 9658

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

ברצוני לצרף טור מהיום אודות הרב זלמן נוטיק ע''ה לא נתפרסם מכבר? לאתר הנז' הגיע באיחור, אאל"ט. עכ"פ, איזו 'סטיגמה' נופצה בפניו? שהגרזנ"פ נאטיק הי' בקי וגאון? שיש בקרב 'הפלג המשיחי' (כפי הכינוי המקובל) רבנים וגאונים, חסידים ועובדי ה'? נו, באמת. איש לא חלק על כך. 'גם' גאון גדול, ואף עובד ה' בקדושה וטה...
על ידי סערצע
ה' נובמבר 11, 2021 6:00 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 9658

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

[א] . . כמדומה שדעתם נפלה על אוזניים ערלות, מהתרשמות בביקור בצפת [ב] . . איני פסיכולוג אבל ככה זה מרגיש לי... א. מהכרות קצת יותר עמוקה: מעולם לא 'טרחו' משפיעיהם להשמיע השקפתם האמיתית באזניהם (אמנם מחשש אמיתי, וכנ"ל, אך לפענ"ד אין בכך די השב). ב. אף שגם אני אינני משמש בתפקיד זה, עכ"ז הביאור הנז' נשמ...
על ידי סערצע
ה' נובמבר 11, 2021 5:57 pm
פורום: מחשבת
נושא: רעיונות - מליצות - הומור יהודי חינני
תגובות: 25
צפיות: 1587

Re: רעיונות - מליצות - הומור יהודי חינני

דוד ריזל כתב: יש לי שטות טובה בשבילך... שנה טובה תיכתב ותחתם
לישנא אחרינא: אשמח לשטו"ת בך.
לשנה טובה ומתוקה תכתב.
על ידי סערצע
ג' נובמבר 09, 2021 2:18 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 9658

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

א. בשלבי־ההכנה האחרונים אלי' (והמונח 'גאולה בהתהוות' שגוי הוא, כפי שהבהירו כמ"פ כי אין זו אפילו אתחלתא דאתחלתא).
ב. לא 'גם' עליהם... ולא 'אולי' לא במובן גשמי ממש. גישה זו הינה לגיטימית לחלוטין, ואף יותר מכך (כל עוד אינה מלווה בתופעות שליליות אחרות, ואכ"מ).
על ידי סערצע
ג' נובמבר 09, 2021 12:42 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 120
צפיות: 9658

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

אגב, לימים נדפסו הדברים במלואם ב'הוספות' ל'התוועדויות' תשמ"ח ח"ד (ע' 397 ואילך. ענין 'חשבונו של עולם' כו' מתחיל בס"ע 401).