החיפוש הניב 31 תוצאות

על ידי חפץ בחיים
א' דצמבר 13, 2020 12:39 am
פורום: חנוכה
נושא: חידות לחנוכה
תגובות: 6
צפיות: 1863

Re: חידות לחנוכה

הכ"ת שלהדליק בשעוה יותר מהודר משמן זית.
הכ"ת של פסול נדחה בנר חנוכה.
מי אני: אחד לשבע, אחד לשמונה, אחד לבית כנסת.
על ידי חפץ בחיים
ה' מאי 07, 2020 9:52 am
פורום: מחשבת
נושא: הכרת טוב בפניו של מטיב - לשם מה? הרי מפסיד ממעלת המצוה בכך
תגובות: 7
צפיות: 1455

Re: הכרת טוב בפניו של מטיב - לשם מה? הרי מפסיד ממעלת המצוה בכך

ידוע, כי הגשמיות של השני היא הרוחניות שלך. רוצה לומר, אין עסקך בעבודת ד' של חברך כלל ועל כן אם הוא צריך כסף, למשל, עליך להלוות לו ולא לבטוח בשבילו בד' (אם הנך יכול כמובן) ומשום כך כאשר חברך עושה לך טובה עליך להודות לו ולשמח אותו ולהשאיר לו את עבודת ד' שלו לעצמו.
על ידי חפץ בחיים
ה' מאי 07, 2020 9:40 am
פורום: ים התלמוד
נושא: "צדיק ורע לו?" מה הקושיא?
תגובות: 1
צפיות: 479

Re: "צדיק ורע לו?" מה הקושיא?

ובפשטות זה ממש מדרש פליאה, וכי אדון ואב הנביאים לא היה מסוגל לחשוב על תשובה ולו אחת על השאלה הזו? וכי האם היה בחירה אם צדיק וטוב לו, ורשע ורע לא? וכי האם לא היה ידוע למרע"ה ששכר בעלמא הדין ליכא? אלא השכר בעקרו ובמרכזו צפון לעוה"ב. וכי האם אין חשבונות וגלגולים שונים שאין מאתנו יודע מה? שמעתי פעם מאד...
על ידי חפץ בחיים
ד' מאי 06, 2020 8:51 pm
פורום: ספירת העומר ושבועות
נושא: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות
תגובות: 20
צפיות: 4888

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

איני יודע מה התכוון הרב במובאותיו, אך דבר פשוט הוא שגדולי התורה הליטאיים הכירו וידעו במעלתו של רשב"י ככל עם ישראל ואינו צריך לפנים. ההבדל שהיה בין החסידים לליטעם בענין זה היה בסדרי העדיפויות ובסולם הערכים איזה עניינים בראש הרשימה ואיזה קצת אחרי.. והראיה הפשוטה לכך היא מנדירותם של סיפורים כאלו על גדו...
על ידי חפץ בחיים
ג' מאי 05, 2020 3:57 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: מהר"י מסקטו ומוהר"ם אלמושנינו
תגובות: 1
צפיות: 881

מהר"י מסקטו ומוהר"ם אלמושנינו

בהקדמה לספר שב שמעתתא מביא שם שתי ספרים או חיבורים שאיני מוצא את מקורם. מהר"י מסקאטו ומוהר"ם אלמושנינו.
אשמח לקבל מידע איך אפשר לגשת לספרים הנ"ל. ישר כח.
על ידי חפץ בחיים
ג' מאי 05, 2020 12:29 pm
פורום: מחשבת
נושא: תריג מצוות
תגובות: 18
צפיות: 3729

Re: תריג מצוות

כבר האריכו כאן בטוטו"ד להסביר את שורשי הענין באסיפת ומניית תרי"ג המצות - בגדרן ועניינם כעת ראיתי נפק"מ מחודשת שאם כי איננה עיקרית אך אולי המקום כאן להוסיפה, והוא ממש"כ הבני יששכר בספרו בדרך פקודיך (הקדמה א אות ח'): ונ"ל ללמד זכות, דאין צריך כוונה רק מה שהוא ממנין תרי"ג מצות דאורייתא , משא"כ הטבילה ...
על ידי חפץ בחיים
ג' מאי 05, 2020 1:11 am
פורום: מחשבת
נושא: תריג מצוות
תגובות: 18
צפיות: 3729

Re: תריג מצוות

דוד ריזל כתב: (וכגון שיאמר שיש איסור בתורה לבשל עוף עם חלב, בעוד שאיסור זה הוא רק מחז"ל).
כך היא דעת הרמב"ם שכאשר יאמר על איסור דרבנן שהוא איסור דאו' עובר על בל תוסיף? אשמח לקבל את המקור.
על ידי חפץ בחיים
ג' מאי 05, 2020 1:05 am
פורום: מחשבת
נושא: להיות "מקבל" בכדי שגם אחרים יקבלו ממנו
תגובות: 14
צפיות: 2894

Re: להיות "מקבל" בכדי שגם אחרים יקבלו ממנו

דוד ריזל כתב:
סערצע כתב: צע"ג בכ"ז, שהרי (כידוע) רוב גדול"י נתגדלו בדד, ללא חברה משמעותית.
ושמא שייך הוא לד' הרמח"ל הידועים בדבר הדרך ליחידים.
אני שמעתי על גדול אחד שלמד לבד, והביא מקור, באיזה אופן יכול ללמוד לעצמו.
אולי אמצא את המקור.
אולי כונתך לחזו"א שכתב בענין זה באגרת לאדם אחד.
על ידי חפץ בחיים
ג' מאי 05, 2020 1:04 am
פורום: מחשבת
נושא: להיות "מקבל" בכדי שגם אחרים יקבלו ממנו
תגובות: 14
צפיות: 2894

Re: להיות "מקבל" בכדי שגם אחרים יקבלו ממנו

סערצע כתב: צע"ג בכ"ז, שהרי (כידוע) רוב גדול"י נתגדלו בדד, ללא חברה משמעותית.
ושמא שייך הוא לד' הרמח"ל הידועים בדבר הדרך ליחידים.
שמא תבאר לנו מיהם רוב גדולי ישראל שגדלו לבד.
חושבני שרוב רובם של גדולי התורה קיבלו את דרכם בלימוד ובהנהגה מרבותיהם מלבד יחידי יחידים.
על ידי חפץ בחיים
ג' מאי 05, 2020 12:58 am
פורום: מחשבת
נושא: תריג מצוות
תגובות: 18
צפיות: 3729

Re: תריג מצוות

סערצע כתב: נפק"מ ל'לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו' (ראה יג, א).

ועד"מ, האומר כי יש מצוה מה"ת להתפלל בכל יום - נכנס בחשש 'בל תוסיף' לפ"ד הרמב"ן.
אם תוכל להוסיף ביאור מה ענין בל תוסיף למנין המצוות, אודה לך.
על ידי חפץ בחיים
ב' מאי 04, 2020 8:42 pm
פורום: ספירת העומר ושבועות
נושא: החילוק בין ספירת העומר לז' נקיים
תגובות: 4
צפיות: 1285

Re: החילוק בין ספירת העומר לז' נקיים

מקור: תוס' כתובות (ע"ב ע"א ד"ה ספרה) וא"ת אמאי אין מברכת זבה על ספירתה כמו שמברכין על ספירת העומר דהא כתיב וספרה. וי"ל דאין מברכין אלא ביובל שמברכין ב"ד בכל שנה שלעולם יוכל למנות כסדר וכן עומר אבל זבה שאם תראה תסתור אין לה למנות. יש שרצו להוכיח מזה שמי שצריך לערוך ניתוח וכדו' באמצע ימי הספירה ממילא...
על ידי חפץ בחיים
ב' מאי 04, 2020 3:41 pm
פורום: מחשבת
נושא: דרך הבעל שם טוב ותלמידיו
תגובות: 38
צפיות: 9609

Re: דרך הבעל שם טוב ותלמידיו

אותו צדיק (נקרא לו בשמו: האדמו"ר מסלונים שליט"א), אמר רק שהשם מתנגדים, הוא לא שם מתאים. וכן משמע מדברי הפיאסצנר זצ"ל שצוטטו לעיל. אך זה לא גורע מאומה ממידת גדלותם של החלוקים על החסידות, שהם ראו בה לפי דעתם והנתונים שסיפרו להם, כתנועה שיכולה לגרום נזק לקיום היהדות, ולכן הזהירו מפניה. ועל ההתנגדות כת...
על ידי חפץ בחיים
ב' מאי 04, 2020 3:09 pm
פורום: מחשבת
נושא: תריג מצוות
תגובות: 18
צפיות: 3729

Re: תריג מצוות

דוד ריזל כתב: עוד נפ"מ,
בלא תעשה, אם עובר על 2 לאוין לוקה פעמיים.
וכן דין אין איסור חל על איסור.
ומשני טעמים אלה יש סיבה למנות את מנין הלא תעשה.
דבריך נפלאים! ישר כחך. אך נראה שעדין טמון איזה ביאור עמוק בעיסוק המרכזי במנין המצוות יותר משאר הנפק"מ שלכאורה אפשר היה להעלותם גם בלא העסק בכלל המנין.
על ידי חפץ בחיים
ב' מאי 04, 2020 2:56 pm
פורום: מחשבת
נושא: דרך הבעל שם טוב ותלמידיו
תגובות: 38
צפיות: 9609

Re: דרך הבעל שם טוב ותלמידיו

ובעניין דברי אותו גדול מגדולי החסידות, ובכן, אכן קטונתי מלחלוק על דברים שאינני מבין ועל כן אינני חולק כלל. אשמח אם תבאר לי. איך אפשר לבאר זאת ? הרי כבר נאמר שאין זו שיטה שכלית, ואם אתה רוצה להבין את הדברים, אתה צריך להתחיל לחיות אותם, להסתופף בצל הצדיקים, ולהתחבר לחסידים. רצונך לומר בביאור דברי אות...
על ידי חפץ בחיים
ב' מאי 04, 2020 1:08 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כפייתי - האם נחשב כשוטה שפטור מכל התורה ?
תגובות: 6
צפיות: 1232

Re: האם הדין של נערויסט בתורה הוא כשוטה שפטור מכהת''כ.

חשבתי להביא לזה גם מקור מדברי התוס' ר"ה י"ז ע"א ד"ה קרקפתא וז"ל: אבל אם ירא להניח משום דבעינן גוף נקי כאלישע בעל כנפים כדאיתא בריש במה טומנין (שבת דף מט. ושם) והוא דואג כל שעה שמא לא יוכל להזהר לשמרה בטהרה ובקדושה הא ודאי אין עליו דין פושעי ישראל בגופן ומסתבר שהתוס' לא מדברים באדם שמתיירא ע"פ הדין ...
על ידי חפץ בחיים
ב' מאי 04, 2020 9:39 am
פורום: מחשבת
נושא: דרך הבעל שם טוב ותלמידיו
תגובות: 38
צפיות: 9609

Re: דרך הבעל שם טוב ותלמידיו

לא התבאר מה רצה זה ללמדנו. האם על דרך החסידות בת ימינו שהיא הקרויה 'חוויה'? או שמא על חסידותם של התנאים שקרויים חסידים? או שמא על דרכו של הבעש"ט ובעל התניא שסודה טמון במח' ביסודות הבריאה (ואין מוסרין אלא לצנועין ואכמ"ל) אשמח לתוספת ביאור למה מכוונים הדברים אם אינך חסיד [וכנראה שכך] אתה באמת לא תבין...
על ידי חפץ בחיים
א' מאי 03, 2020 10:38 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כפייתי - האם נחשב כשוטה שפטור מכל התורה ?
תגובות: 6
צפיות: 1232

Re: האם הדין של נערויסט בתורה הוא כשוטה שפטור מכהת''כ.

האם דינו כשוטה (אע''ג שלכאו' רואים שהוא אדם נורמטיבי לחלוטין ואינו מתנהג כמנהג השוטים) ופטור מכהת''כ, או שדינו ככל האדם ואין לו קולות להיפטר מדיני התורה. לא התבאר מדוע לפטרו מכל התורה, יש בהלכה הגדרות ברורות מה נקרא שוטה וכמו מה שאיתא בגמ' הלן בבית הקברות וכדו' וודאי דאותם נרוויסטים אינם בהגדרה זו ...
על ידי חפץ בחיים
א' מאי 03, 2020 6:18 pm
פורום: מחשבת
נושא: דרך הבעל שם טוב ותלמידיו
תגובות: 38
צפיות: 9609

Re: דרך הבעל שם טוב ותלמידיו

אחד הצדיקים אמר: חסידות אינה שיטה רעיונית עליה ניתן לחלוק. חסידות הינה "חוויה" אותה לא ניתן להעביר במילים, מי שהרגיש אותה הרי הוא כבר חסיד, ומי שלא חווה זאת - איך הוא יכול לחלוק על דבר שאינו מכירו ?! לא התבאר מה רצה זה ללמדנו. האם על דרך החסידות בת ימינו שהיא הקרויה 'חוויה'? או שמא על חסידותם של הת...
על ידי חפץ בחיים
א' מאי 03, 2020 6:17 pm
פורום: מחשבת
נושא: דרך הבעל שם טוב ותלמידיו
תגובות: 38
צפיות: 9609

Re: דרך הבעל שם טוב ותלמידיו

לא התבאר מה רצה זה ללמדנו. האם על דרך החסידות בת ימינו שהיא הקרויה 'חוויה'? או שמא על חסידותם של התנאים שקרויים חסידים? או שמא על דרכו של הבעש"ט ובעל התניא שסודה טמון במח' ביסודות הבריאה (ואין מוסרין אלא לצנועין ואכמ"ל)
אשמח לתוספת ביאור למה מכוונים הדברים
על ידי חפץ בחיים
א' מאי 03, 2020 3:18 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: ברכות דף י' - בקריאת שמע מקיימים גם מצוות לימוד התורה ?
תגובות: 3
צפיות: 1045

Re: ברכות דף י' - בקריאת שמע מקיימים גם מצוות לימוד התורה ?

מסופקני אם צריך לכל הנ"ל באשר קיי"ל מצוות צריכות כונה ואיירי במי שלא כיוון בשעת קרי"ש למצות ת"ת.
על ידי חפץ בחיים
א' מאי 03, 2020 11:42 am
פורום: מחשבת
נושא: תריג מצוות
תגובות: 18
צפיות: 3729

Re: תריג מצוות

ישר כח גדול על המובאות, אך מה עניין כל זה למאמץ האדיר שהשקיעו רבותינו הראשונים בהגדרת תריג מצוות כמניינם? מדוע יש בזה נפק"מ כלשהי אלינו?
על ידי חפץ בחיים
ו' מאי 01, 2020 1:48 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: כתובות ס"ו ע"ב - מה המעלה שהקב"ה מוסר את בניו (כשאינם עושים רצונו) לאומה שפלה?
תגובות: 5
צפיות: 1167

Re: כתובות ס"ו ע"ב - מה המעלה שהקב"ה מוסר את בניו (כשאינם עושים רצונו) לאומה שפלה?

לכאורה מי שזוכה בהנהגת 'שרים' הרי הוא לעולם באותו מצב ואינו רואה סיבה מיוחדת לצאת ממנו משא"כ מי שנמסר בידם של אומה שפלה הרי הוא מפשפש במעשיו מידי פעם. אך אליבא דאמת איני יודע אם יש צורך לכל זה ואין כאן מקום לשיקולי כדאיות משום שכך היא הבריאה שחלק ד' עמו יעקב חבל נחלתו וזהו. כך היא הצורה ומי שמפסיד מ...
על ידי חפץ בחיים
ו' מאי 01, 2020 10:16 am
פורום: דרכה של תורה
נושא: ירידת הדורות - האמנם?
תגובות: 27
צפיות: 6678

Re: ירידת הדורות - האמנם?

נראה שחל איזשהו בלבול. כאשר אתה אתם מדברים על 'גדול' מה כונתכם? לגודל הנשמה? אולי לצדקות? או להתמדה? אולי ללומד'ס? או לקרבת ד'? הענין של גדול וקטן הוא רחב מאד וראוי להתמקד. הרי ודאי שישנם אנשים ספציפיים בדורנו שיותר צדיקים מאנשים אחרים ספציפיים שהיו פעם, וכן ודאי שהיו להפך.. וכן הוא לעניין התמדה וכד...
על ידי חפץ בחיים
ו' מאי 01, 2020 9:52 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.
תגובות: 15
צפיות: 3729

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

מה התועלת בכל החיפושים האלו סביב ראיות שהמשיח יגיע? אנחנו יודעים שהוא יבוא ואנחנו גם יודעים שזה יקרה בקרוב כי לא נשאר עוד הרבה זמן. אז מה הענין להכנס לכל מיני ספקולציות ורעיונות אפשריים או לא מסתברים או לא??
על ידי חפץ בחיים
ו' מאי 01, 2020 9:40 am
פורום: ים התלמוד
נושא: כתובות ס"ו ע"ב - מה המעלה שהקב"ה מוסר את בניו (כשאינם עושים רצונו) לאומה שפלה?
תגובות: 5
צפיות: 1167

Re: כתובות ס"ו ע"ב - מה המעלה שהקב"ה מוסר את בניו (כשאינם עושים רצונו) לאומה שפלה?

בעניין כל המיצר לישראל אשמח לקבל מידע, אך בפשטות כל ענין הנוגי לכלל ישראל הרי מכבודו של הקב"ה שימסר ביד ראש ולא ביד שפלים, והראיה לכך, שהמקור למימרא זו היא מהפסוק והלבנון באדיר יפול והכוונה היא לבית המקדש. ובביאור דברי המהרש"א הרי שאין עצם זה שמסורים ביד בהמתן וכו' הוא השבח אלא שיש בזה עדות וראיה על...
על ידי חפץ בחיים
ה' אפריל 30, 2020 11:17 pm
פורום: מחשבת
נושא: תריג מצוות
תגובות: 18
צפיות: 3729

תריג מצוות

אשמח לשמוע אם מישהו יודע מקור או ביאור מובן ובהיר מדוע עסקו הראשונים (רמב"ן, רמב"ם, חינוך, חרדים, סמ"ג, סמ"ק ועד) במנין תרי"ג המצוות המדויק ביותר. וודאי דכל מימרא של חז"ל צריכה בירור אחר בירור ותוספת הבנה ועומק, אך מדוע ראו לנכון לבאר את מימרא זו דיש בתורה תרי"ג מצוות יותר משאר מימרות חז"ל עד שחיברו...
על ידי חפץ בחיים
ה' אפריל 30, 2020 11:07 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: כתובות ס"ו ע"ב - מה המעלה שהקב"ה מוסר את בניו (כשאינם עושים רצונו) לאומה שפלה?
תגובות: 5
צפיות: 1167

Re: כתובות ס"ו ע"ב - מה המעלה שהקב"ה מוסר את בניו (כשאינם עושים רצונו) לאומה שפלה?

עיין מהרש"א שם שביאר (ע"פ הבנתי) שלכל אומה יש שר ומזל בשמים ולכן תמיד הם באותו 'סטטוס' פחות או יותר, אך ישראל הם מעל המזל אלא חלק ד' עמו ולכן כשעושים את רצונו הם מעל כל האומות וכשח"ו להיפך הרי שהם תחת הכל. וזה שהם מלקטים מבין גלליהם של בהמתן של אומה שפלה הרי זו ראיה שאינם בסדר המזל הטבעי אלא בהנהגה ...
על ידי חפץ בחיים
ה' אפריל 30, 2020 11:03 pm
פורום: מחשבת
נושא: השתדלות להתפרנס ממלאכה אפשרית אך בלתי קורצת
תגובות: 2
צפיות: 697

Re: השתדלות להתפרנס ממלאכה אפשרית אך בלתי קורצת

לא מסתבר שהתכוון החוה"ל לתת 'מדריך' באיזו עבודה התכוון הקב"ה שהוא יעבוד, אלא כוונתו למידת הבטחון האיך מוטלת על האדם ומה שיעורה. ואם כן הרי שכונתו לומר שיכול לעבוד במה שנעים לו ומושך אותו ואינו צריך לתת את ליבו לגובה המשכורת בלבד. כנלענ"ד. וחלילה מלבאר ללא מקור ודאי.
על ידי חפץ בחיים
ג' אפריל 28, 2020 12:14 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מטפלות בקורונה
תגובות: 1
צפיות: 514

מטפלות בקורונה

מישהו יודע מה נפסק בבתי הדין לגבי תשלומים למטפלות וכדו' שיצאו לחופשה בימי הקורונה ואינם מקבלים מהמדינה תקציב כלל ולא הוגדר מראש איך לשלם במצבים כאלו
אשמח לתגובה
על ידי חפץ בחיים
א' אפריל 26, 2020 1:36 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: שבת דף מט - האם מותר למכור חפץ משומש ?
תגובות: 2
צפיות: 615

Re: שבת דף מט - האם מותר למכור חפץ משומש ?

יש לדון בכלל האם יש אונאה והטעיה במכירת חפץ שכל החסרון שלו קיים רק עד כמה שהקונה יודע מאותו חסרון, והיינו כמו בדוג' שהביא הרב השואל, גמרא שנראית כחדשה אלא שאם היה יודע שהיא משומשת כבר לא היה קונה אותה.
דלכאורה אם אינו מיידע את הקונה הרי החסרון אינו קיים כלל
על ידי חפץ בחיים
א' אפריל 26, 2020 1:31 pm
פורום: ספירת העומר ושבועות
נושא: החילוק בין ספירת העומר לז' נקיים
תגובות: 4
צפיות: 1285

Re: החילוק בין ספירת העומר לז' נקיים

מדרך העולם לסתור ספירת ז' נקיים משא"כ ספיה"ע והאיך תברך?