החיפוש הניב 124 תוצאות

על ידי איכא מאן דאמר
א' פברואר 27, 2022 1:55 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: פירוש רבינו זכאי
תגובות: 0
צפיות: 110

פירוש רבינו זכאי

על הרי"ף בגיטין
על ידי איכא מאן דאמר
ג' נובמבר 23, 2021 6:47 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: השעה התשיעית ביום התשיעי בחודש התשיעי - הזמן המסוגל
תגובות: 2
צפיות: 222

Re: השעה התשיעית ביום התשיעי בחודש התשיעי - הזמן המסוגל

כידוע הברית מנוחה מדבר על השנה התשיעית ליובל.
על ידי איכא מאן דאמר
ו' ספטמבר 10, 2021 12:51 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: תפאר בפת"ח ולא בקמ"ץ
תגובות: 6
צפיות: 306

Re: תפאר בפת"ח ולא בקמ"ץ

@סערצע גם לרש"י יש שינוי, שבעוד שתפאר בקמ"ץ פירושו תתן תפארת, תפאר בפתח משמעותו הפוכה והכוונה ליטול תפארתו.
והוא כמו לשרש שפירושו להוציא את השורשים (הפוך מלהשריש).
וב"יסף" הביא רש"י שני פירושים אם הכוונה הוסיף, או להיפך הפסיק.
על ידי איכא מאן דאמר
ב' אוגוסט 23, 2021 8:00 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: תפאר בפת"ח ולא בקמ"ץ
תגובות: 6
צפיות: 306

Re: תפאר בפת"ח ולא בקמ"ץ

לכאורה זה משמעות אחרת
כי תפאר בקמ"ץ זה מלשון לפאר ולרומם, משא"כ בפתח שפירושו ליטול תפארתו לפי רש"י, או שאר הפירושים לפי שאר המפרשים.
וא"כ לכאורה יש לחזור
על ידי איכא מאן דאמר
ה' אוגוסט 05, 2021 8:01 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אלול ראשי תיבות
תגובות: 48
צפיות: 2910

Re: אלול ראשי תיבות

"ו'הוא ל'א א'ויב ל'ו ולא מבקש רעתו"
אלול אינו אויב, ולא מחפש לעשות רע.
אלול הוא זמן של רחמים וסליחות.
על ידי איכא מאן דאמר
ו' יולי 30, 2021 12:25 am
פורום: מחשבת
נושא: עולם הבא
תגובות: 1
צפיות: 170

Re: עולם הבא

אולי הכוונה
דהנה ידוע שיש שני פירושים למושג עולם הבא, האחד ימות המשיח, והשני עולם הנשמות שיהיה לאחר מכן. ויש בזה כה שיטות ואכמ"ל.
בכל אופן יתץכן שכאן כשהרמב"ם כותב עולם הבא, הוא מתכווין לאותה התקופה עצמה, שעל מנת ש"יזכו לחיי העולם הבא" היינו שיהיו פנויין לתורה וחכמתה ללא נוגש ומבטל.
על ידי איכא מאן דאמר
ש' יולי 10, 2021 9:52 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בענין ערבית מפלג
תגובות: 12
צפיות: 520

Re: בענין ערבית מפלג

בשו"ע (סי' רלג) נפסק שזה רק בשעת הדחק (מכיון שאנו מתפללים מנחה עד השקיעה), ולכן תמה מי שתמה. אצל אלו מבני אשכנז שנוהגים להתפלל כן בער"ש. א. הם מקפידים להתפלל מנחה קודם הפלג, מה שהרבה יותר קל הלכתית כמבואר בפוסקים. ב. לגבי ערב שבת מבואר בשו"ע (סי' רסז) שזה לכתחילה. ג. עושים כן בעיקר בשבתות הקיץ שבהם ...
על ידי איכא מאן דאמר
א' יולי 04, 2021 11:49 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בענין ערבית מפלג
תגובות: 12
צפיות: 520

Re: בענין ערבית מפלג

אורח כתב: אבקש ממי שיכול לבאר על מה סמכו בזמנינו להתפלל ערבית מפלג המנחה אפילו שישנם מניינים רבים בערב.
הכוונה לקהילות עדות המזרח כמובן
על ידי איכא מאן דאמר
ג' יוני 29, 2021 5:29 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: החלפת דלתות לארון הזזה
תגובות: 3
צפיות: 602

Re: החלפת דלתות לארון הזזה

אולי מישהו כאן יודע - קיבלנו ארון הזזה משומש אבל די חדש בצבע די מכוער ואני חושב להחליף לו את הדלתות ככה שיתאים לצבעים של החדר שינה שלנו, זה אפשרי? הדלתות עצמן הן במצב טוב אבל חשבתי אם אפשר רק להחליף את הציפוי שלהן - אשתי אוהבת ארונות הזזה עם מראה או עץ צבוע לבן (או שילוב) כמו בדגם הזה פה https://ww...
על ידי איכא מאן דאמר
ג' יוני 29, 2021 5:18 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: השמטות הבית יוסף
תגובות: 3
צפיות: 236

Re: השמטות הבית יוסף

יהושע כתב: יש בכלל אלפים ראשונים?
לכאורה הכוונה אלפי דעות של ראשונים, שלא מוזכרות.
על ידי איכא מאן דאמר
ד' יוני 23, 2021 11:35 pm
פורום: מחשבת
נושא: למה אנשים לא מוכנים לקבל שיש שני צדדים?
תגובות: 12
צפיות: 455

Re: למה אנשים לא מוכנים לקבל שיש שני צדדים?

ארי במסתרים כתב: דיברתי עם חילוני על אמונה במציאות ה' ותורה וכו',
הוא לא הצליח להבין למה אני לא מסכים לקבל שיש שני צדדים.
זה דוגמא טובה מאוד.
אני בהחלט מקבל שיש שני צדדים
"כל העולם מעבר זה ואברהם מעבר זה"
כמובן שאת יש רק בצד שלנו...
על ידי איכא מאן דאמר
ג' יוני 22, 2021 2:32 pm
פורום: מחשבת
נושא: למה אנשים לא מוכנים לקבל שיש שני צדדים?
תגובות: 12
צפיות: 455

Re: למה אנשים לא מוכנים לקבל שיש שני צדדים?

העיקר הוא שמנהג ישראל כגאונים מזה שנים רבות, ואין אחר המנהג כלום. גם אם יבוא אליהו הנביא. כך נפסק להלכה, ותו לא מידי. נראה כאילו המשועממים מיצו כבר את כל הנושאים הפולמוסיים, ועכשיו מה שנותר הוא לשכנע את כלל ישראל שיוציאו שבת כר"ת. זוהי גם דוגמא של מי שלא מוכן לקבל שיש צד שני הרבי הקדוש מקלויזנבורג ...
על ידי איכא מאן דאמר
ד' יוני 16, 2021 4:44 pm
פורום: מערכת הפורום
נושא: למה האתר חסום בנטפרי?
תגובות: 2
צפיות: 264

Re: למה האתר חסום בנטפרי?

איזה אתר?
על ידי איכא מאן דאמר
ד' יוני 16, 2021 12:04 pm
פורום: מחשבת
נושא: למה אנשים לא מוכנים לקבל שיש שני צדדים?
תגובות: 12
צפיות: 455

Re: למה אנשים לא מוכנים לקבל שיש שני צדדים?

אין אדם בעולם שיאמר שהגאונים או רבינו תם הם לא צד. הויכוח הוא רק על ההכרעה. כנראה אתה לא מעודכן מספיק, בשנים האחרונות כבר יצאו כמה וכמה ספרים להוכיח שגם ר"ת הוא פחות או יותר כמו הגאונים והשקיעה ראשונה שלו היא שעה לפני השקיעה שלנו [והאמת שכבר הועלה צד כזה לפני בערך שמונים תשעים שנה], ולאידך גיסא יצא...
על ידי איכא מאן דאמר
ג' מאי 25, 2021 7:04 pm
פורום: מחשבת
נושא: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה
תגובות: 19
צפיות: 1157

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

רואים כאן הבדל בזה בין הבבלי לירושלמי, וזה משום שיש הבדל עצום בהנהגה בארץ ישראל להנהגה בחו"ל ששם אין לנו הנהגה ישירה בארץ ישירה מהשי"ת אלא רק ע"י שליחים וממונים, משא"כ ארץ ה' שלא נמסרה לאף אחד ותמיד עומדת מיוחדת לשמו וכמו שהאריך בזה טובא הרמב"ן ויקרא י"ח כ"ה, עיי"ש, וממילא כל הדברים אמורים בעיקר בח...
על ידי איכא מאן דאמר
ה' מאי 20, 2021 5:04 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: רמז מהאידרא רבא - זוהר דף קמד ע"ב לאסון
תגובות: 6
צפיות: 409

Re: רמז מהאידרא רבא - זוהר דף קמד ע"ב לאסון

נחפשה דרכינו כתב:
דוד ריזל כתב: אחד מגדולי ישראל שליט"א, שיגר את המסר על האירוע ב 3 נקודות.

א. נסתרים דרכי ה'
ב. היינו נאמנים ונשארים נאמנים
ג. כשאין תשובות לא שואלים שאלות.
האדמו"ר מסלונים?
סתם "אחד מגדו"י" וכדומה אצל הרב @דוד ריזל
היינו האדמו"ר מסלונים
על ידי איכא מאן דאמר
ב' אפריל 26, 2021 7:30 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דין בשר וחלב הכבושים חלק ב
תגובות: 8
צפיות: 509

Re: דין בשר וחלב הכבושים חלק ב

אבגדה כתב: במקום שמתנהלת בו צנזורה וסתימת פיות איני מוצא בו את עצמי.
ואילו אני, במקום בו איש הישר בעיניו יאמר ללא כל בקרה ופיקוח איני מוצא בו את עצמי.
על ידי איכא מאן דאמר
ב' אפריל 26, 2021 6:56 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: עזאזל בגיל שלושים ושלוש!
תגובות: 2
צפיות: 287

Re: עזאזל בגיל שלושים ושלוש!

כמדומה שיש פירוש מפורסם לרמז זה שהכוונה אחרי ל"ג פסוקים משם, ואולי זה מבואר כבר ברמב"ן (אין לפני הספר ואני כותב מזכרון) אכן הרמב"ן מבאר באריכות את דברי האבן עזרא וז"ל: והנה ר"א נאמן רוח מכסה דבר, ואני הרכיל מגלה סודו שכבר גלו אותו רבותינו ז"ל במקומות רבים: אמרו בבראשית רבה (סה י) ונשא השעיר עליו (ל...
על ידי איכא מאן דאמר
ב' אפריל 26, 2021 6:37 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא
תגובות: 26
צפיות: 1302

Re: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא

הבאתי מעט מזעיר ציטוטים בענין זה, ויש תחת ידי עוד הרבה. ציטוטים יש בשפע וזה לשון שו"ת הר"י מיגאש (סימן קיד) בנוגע לפוסק מתוך תשובות הגאונים: "שאלה מה יאמר אדונינו באיש שאינו יודע דרך הלכה לא קריאתה ולא פירושה, אלא שראה הרבה מתשו' הגאונים וכו' ומי שאינו מבין עיקר הדין ולא מקורו מן התלמוד אם הוא מותר...
על ידי איכא מאן דאמר
ב' אפריל 26, 2021 5:48 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא
תגובות: 26
צפיות: 1302

Re: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא

ואין אני פוסל מי שלומד את השו"ע ונו"כ, וגם אני עושה זאת, כי חשוב לראות את היקף הסוגיא עם המפרשים. אבל ת"ח אמיתי יודע לראות היכן הדברים מתאימים עם דברי הגמרא והיכן לא. וזה היה כל עסקם של הראשונים והאחרונים, לברר את דברי הגמרא לאמיתם, וכך להכריע את פסק ההלכה. אבל התורה לא הפסיקה בתאריך מסויים, שמשם ו...
על ידי איכא מאן דאמר
א' אפריל 25, 2021 11:32 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: עזאזל בגיל שלושים ושלוש!
תגובות: 2
צפיות: 287

עזאזל בגיל שלושים ושלוש!

האבן עזרא בפרשת אחרי מות, כותב על העזאזל שזה סוד ורמז לגיל שלושים ושלוש.
וזה לשונו:
"ואם יכולת להבין הסוד שהוא אחר מלת עזאזל תדע סודו וסוד שמו, כי יש לו חברים במקרא. ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז בהיותך בן שלשים ושלש תדענו".

אני פותח שרשור זה למי שיודע על ביאורים ורמזים בדברי האבן עזרא הללו.
על ידי איכא מאן דאמר
ב' אפריל 19, 2021 4:34 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: קבר רבי אבהו בקיסריה
תגובות: 5
צפיות: 804

Re: קבר רבי אבהו בקיסריה

https://amudanan.co.il/w/P447754 יישר כח לאורח הנכבד אציין שאמור להיות שם גם בית קברות יהודי מזמן התנאים, וכנאמר במסכת אהלות ומכיון שהאתר של הקישור לא הביא מקור, הרי שאיני רואה אותו כאמין יותר מאוהלי צדיקים על מנת לקבוע את זיהוי בית הקברות (כמדומני שבזה הם מומחים), ורק זיהויו של ציון רבי אבהו עדיין...
על ידי איכא מאן דאמר
א' אפריל 18, 2021 5:48 pm
פורום: מחשבת
נושא: הצהרת אמונים למדינת ישראל
תגובות: 14
צפיות: 561

Re: הצהרת אמונים למדינת ישראל

כל החלטה בכנסת כוללת את כל חברי הכנסת, אף אם הצביעו נגדה. ואם יש החלטה שמותר לחלל שבת, הרי זה נחשב שגם המתנגדים להחלטה הצביעו בעדה. וזה כמו בי"ד, שגם המתנגד לדעת הרוב דעתו בטלה והוא נחשב חלק מהמחליטים. וזה חוק מחוקי המדינה. הנושא מורכב מאד ובעייתי מאד. מהיכי תיתי שזה כולל את כולם? ומה ההגיון בכך? ז...
על ידי איכא מאן דאמר
ד' אפריל 14, 2021 11:14 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: הערות להמכלול
תגובות: 145
צפיות: 10537

Re: הערות להמכלול

בעלון 'נחלתנו' החדש יש מאמר על תולדות הצדיק רבי יעקב אריה מטורבין. כיוון שמדובר בדמות שמוזכרת בספרים קדמונים, ומאידך אינה מפורסמת, כדאי לנצל את ההזדמנות שנכתב עליה מאמר, ולכתוב עליו בהמכלול. תודה מראש. כמובן שהאורח הנכבד מכובד לעשות זאת ההצטרפות למכלול היא פשוטה ביותר ואף יש שם תחרות על כתיבת ערכים...
על ידי איכא מאן דאמר
ג' אפריל 13, 2021 5:10 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: קבר רבי אבהו בקיסריה
תגובות: 5
צפיות: 804

Re: קבר רבי אבהו בקיסריה

דוד ריזל כתב:
אורח כתב: התגלה ע"י אגודת אהלי צדיקים
https://zadikim.com/cities/%D7%A7%D7%A1 ... %99%D7%94/
הם אכן מזכירים את הקבר
אך אינם מנמקים מדוע לדעתם זה המקום.
על ידי איכא מאן דאמר
ב' אפריל 12, 2021 6:46 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: קבר רבי אבהו בקיסריה
תגובות: 5
צפיות: 804

קבר רבי אבהו בקיסריה

בתוך קיסריה העתיקה, בתוך החוף, מצויין קבר רבי אבהו.
האם יש למישהו מידע על הקבר, או על מסורת כל שהיא בנושא?
על ידי איכא מאן דאמר
ב' אפריל 12, 2021 6:44 pm
פורום: ספירת העומר ושבועות
נושא: חודש אייר - זמן קבלת התפילות
תגובות: 0
צפיות: 206

חודש אייר - זמן קבלת התפילות

הרה"ק רבי דוד מטאלנא זיע"א כותב שבחודש אייר זה הזמן שבו מתקבלים תפילות עם בני ישראל, בחודש אייר עם ישראל זכו לדגלים, ועל זה נאמר "ובשם אלקינו נדגול - ימלא ה' כל משאלותיך", כאשר מגיעה העת בו עם ישראל זכה לדגלים, אזי ממלא ה' את כל המשאלות.
על ידי איכא מאן דאמר
ב' אפריל 05, 2021 12:22 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גזירת הלבוש
תגובות: 9
צפיות: 1195

Re: גזירת הלבוש

סערצע כתב: גם הגה"ק בעל 'חידושי הרי"מ' (המוזכר שם) נסתלק בתרכ"ו (וכדרך האתר הלז שלא לדייק, ובפרט בעניני תאריכים).
יעוין כאן, למקורות מהימנים יותר.
גם הצאר ניקולאי ימ"ש גוזר הגזירה מת בשנת תרט"ו-תרט"ז
על ידי איכא מאן דאמר
א' אפריל 04, 2021 4:00 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: מי חיבר את ההגדה
תגובות: 3
צפיות: 312

Re: מי חיבר את ההגדה

שמעתי דעה שרשב''ג ושמעתי דעה שאליהו הנביא, מי שיודע משהו בענין אשמח לקבל תשובה. חלק מהנוסחאות כמו ברכת אשר גאלנו ועוד מגיעים מאנשי כנסת הגדולה כמו כל נוסח התפילות שלפנינו רוב סימני הסדר בנויים על דינא דגמרא הסימנים "קדש ורחץ" מאוחרים יותר הנידון הוא על נוסח ה"מגיד" זה דרשת חז"ל בסגנון, והשאלה היא מ...
על ידי איכא מאן דאמר
א' אפריל 04, 2021 12:12 pm
פורום: פסח
נושא: צער על מיתת השונאים?
תגובות: 1
צפיות: 262

צער על מיתת השונאים?

בפוסקים מופיעים כמה טועמים מדוע אין אומרים הלל השלם בשש"פ. אחד הטעמים הוא "בנפול אויבך אל תשמח", ויש שכתבו על כך "מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה" לפי הטעם הזה צ"ע מדוע בלילה הראשון כן אומרים שירה, אחר שמתו כל הבכורות? ומדוע בחנוכה אומרים הלל השלם אחר שמתו רבים מהיוונים? ומדוע בפורים היו אמורים...
על ידי איכא מאן דאמר
א' אפריל 04, 2021 12:35 am
פורום: דרכה של תורה
נושא: מי כתב את פירש''י על נדרים ועל הרי''ף.
תגובות: 2
צפיות: 373

Re: מי כתב את פירש''י על נדרים ועל הרי''ף.

זה בקשר לרש"י בנדרים שהוא פירוש עצמאי.
לגבי רש"י על הרי"ף זה נכתב על ידי רבי ישראל זוסלין, ומלוקט מפירוש רש"י לתלמוד.
על ידי איכא מאן דאמר
ה' מרץ 25, 2021 9:03 pm
פורום: מחשבת
נושא: כיצד יתכן המושג 'נשמה גבוהה'
תגובות: 11
צפיות: 567

Re: כיצד יתכן המושג 'נשמה גבוהה'

ליתר דיוק: אין אדם היכול להגיע לדרגתו של משה רבנו ע"ה, רבן של כל הנביאים, ש"פֶּ֣ה אֶל־פֶּ֞ה אֲדַבֶּר־בּ֗וֹ וּמַרְאֶה֙ וְלֹ֣א בְחִידֹ֔ת וּתְמֻנַ֥ת ה֖' יַבִּ֑יט". לא ארז"ל אלא "שכל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב " (תדב"א רפכ"ה), והיינו מפני שיש בנשמתו בחי' האבות...
על ידי איכא מאן דאמר
ג' מרץ 23, 2021 3:50 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: דעתו של פרופסור יורם לס והמסכימים עמו למחצה לשליש ולרביע
תגובות: 20
צפיות: 1022

Re: דעתו של פרופסור יורם לס והמסכימים עמו למחצה לשליש ולרביע

ארי במסתרים כתב: ואחרי משפט זה יש להוסיף, שכעין זה ממש מודפס בעיתונים כיום,
ולעתיד כשיצטטו מעיתוני היום, אולי יאמרו שזה היה של "חרדקים"?
בעיתון של היום לא מגדירים את "הדוקטור הנכבד הידוע לסבלן גדול" מול "הקנאים השוטים עם חרפותיהם וגידופיהם"...
על ידי איכא מאן דאמר
ב' מרץ 22, 2021 4:28 pm
פורום: מחשבת
נושא: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה
תגובות: 19
צפיות: 1157

Re: עליית התפילה ישר לקב"ה - זו מדרגה גבוהה

בזוהר כתוב "מאן פני האדון ה' דא רשב"י ". איש האלוקים - מובא בתנ"ך על הנביאים והצדיקים. אולי זה המקום לעורר על הטעות הנפוצה בדברי הזוהר שהביא מעכ"ת. רבים טועים לפרש את דברי הזוהר: 'מאן פני האדון ה' - פני רשב"י. ולא היא. רשב"י הוא פני האדון ה', ולא חלילה עצמותו יתברך. וכמה תמוהין עלי אותם המשוררים בל...
על ידי איכא מאן דאמר
ב' מרץ 22, 2021 4:20 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: משפטי ממון
תגובות: 19
צפיות: 1335

Re: משפטי ממון

אורח כתב: תתחיל עם צדדים אני למשל חושב שבעלות זה שליטה של האדם על החפץ יש לך סתירות לזה ?
אם החפץ נגנב ממני, כל עוד הגנב לא עשה קניין גזילה הרי החפץ בבעלותי, למרות שאיני שולט עליו בפועל.
על ידי איכא מאן דאמר
א' מרץ 21, 2021 5:47 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: דעתו של פרופסור יורם לס והמסכימים עמו למחצה לשליש ולרביע
תגובות: 20
צפיות: 1022

Re: דעתו של פרופסור יורם לס והמסכימים עמו למחצה לשליש ולרביע

דוד ריזל כתב:
אורח כתב: מאיפה זה?
עיתון החרות. 31 בדצמ', 1912
יש לציין שמדובר בעיתון ציוני מובהק
על ידי איכא מאן דאמר
א' מרץ 21, 2021 5:34 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: האם ראוי שהאשה תפרנס את הבית ?
תגובות: 12
צפיות: 690

Re: האם ראוי שהאשה תפרנס את הבית ?

יש האומרים בדרך הלצה
שמאז שהאשה קיבלה את קללת האיש "בזיעת אפיך תאכל לחם"
קיבל האיש את קללת האשה של "צער גידול בנים" ורואים אברכים מחסירים מהכולל כי הם צריכים להיות בייביסיטר על הילד.
על ידי איכא מאן דאמר
א' מרץ 21, 2021 5:32 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: האם ראוי שהאשה תפרנס את הבית ?
תגובות: 12
צפיות: 690

Re: האם ראוי שהאשה תפרנס את הבית ?

"תנו רבנן המצפה לשכר אשתו וכו' אינו רואה סימן ברכה לעולם"
(פסחים נ:)