החיפוש הניב 7 תוצאות

על ידי מאיר
ו' אוקטובר 02, 2020 1:16 am
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: שמחת החג
תגובות: 1
צפיות: 246

Re: שמחת החג

דאף אם זימן שחורים ומצא לבנים [שאסורים לו] מ"מ לא יפגע בשמחת היו"ט.
על ידי מאיר
ד' ספטמבר 30, 2020 1:05 am
פורום: דרכה של תורה
נושא: ירידת הדורות - האמנם?
תגובות: 27
צפיות: 2090

Re: ירידת הדורות - האמנם?

ראיתי ממרן הגרב"ש דויטש שליט"א דבר נפלא.
שהחת"ס אמר שהוא בטוח במאת האחוזים שרבינו תם היה גדול מ"ההפלאה" [רבו], אך אינו מצליח בשום פנים להשיג בשכלו איך שייך להיות יותר מ"ההפלאה".
על ידי מאיר
ד' ספטמבר 30, 2020 12:52 am
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: יוסף הצדיק בא ביום הרביעי או ביום השישי
תגובות: 7
צפיות: 463

Re: יוסף הצדיק בא ביום הרביעי או ביום השישי

למעשה הנוסח "אזמן לסעודתי וכו' אברהם יצחק יעקב" וכו', נראה מהנוסח שמזמנין את כולם בכל יום, וכן יש נוסח "ליעול אברהם ועמיה יצחק יעקב וכו'", משמע כולם באים, רק שיש לכל אחד יום המיוחד לו, אך כולם נמצאים בסוכה בכל יום, ויל"ע בזה.
על ידי מאיר
ג' ספטמבר 29, 2020 5:06 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: יוסף הצדיק בא ביום הרביעי או ביום השישי
תגובות: 7
צפיות: 463

Re: יוסף הצדיק בא ביום הרביעי או ביום השישי

מדברי הזוה"ק בראשית [השמטות דף רס"א] אפשר שיש סימוכין מעט למנהג אשכנז וז"ל ביומא תניינא לקבל דרגא דיצחק ביומא תליתאי לקבל דרגא דיעקב ביומא רביעאה לקבל דרגא דיוסף ביומא חמישאה לקבל דרגא דמשה ביומא שתיתאה לקבל דרגא דאהרן וכו עכ"ל (דברי שלום עמ' רמא)
על ידי מאיר
ב' ספטמבר 28, 2020 8:48 pm
פורום: סוכות ושמיני עצרת
נושא: יוסף הצדיק בא ביום הרביעי או ביום השישי
תגובות: 7
צפיות: 463

יוסף הצדיק בא ביום הרביעי או ביום השישי

שמעתי מעשה נפלא, שהרה"ק רבי מאיר מפארמישלאן שלח לגאון ישראל רבי שלמה קלוגר שודאי יוסף בא ביום השישי כנגד מידת "יסוד", ונימוקו עמו, שכן הוא בא אצלי ביום השישי.
וענה אותו הגרש"ק שאכן הוא מגיע כאשר מזמנים אותו...
על ידי מאיר
ו' ספטמבר 25, 2020 11:36 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אלול ראשי תיבות
תגובות: 48
צפיות: 2361

Re: אלול ראשי תיבות

א'ור ל'צדיק ו'לישרי ל'ב
על ידי מאיר
ה' ספטמבר 24, 2020 9:38 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מה הבדל בין "בן ברית" ל"ישראל", והדבקה במגיפות.
תגובות: 0
צפיות: 191

מה הבדל בין "בן ברית" ל"ישראל", והדבקה במגיפות.

יש לבאר מדוע אומרים "וכתוב וכו' כל בני בריתך", "ובספר חיים וכו' כל עמך בית ישראל". וכן באבינו מלכנו "ושמד מבני בריתך", "מנע מגיפה מנחלתך". ומצאתי בספר אבן פנה לשר התורה הגאון רבי אליהו קלאצקין, ע"פ התוס' סנהדרין (ע"ב ע"ב ד"ה ישראל) דבן ברית, למעוטי מומר, [ובמג"א קפ"ט דדוקא להכעיס], וא"כ בראשונה מבקש...