החיפוש הניב 40 תוצאות

על ידי אבגדה
ג' אפריל 20, 2021 9:52 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דין בשר וחלב הכבושים חלק ב
תגובות: 8
צפיות: 600

Re: דין בשר וחלב הכבושים חלק ב

בס"ד לכבוד הרב נוריאל עזרא שליט"א! אני מבקש סליחה ממע"כ שאיני מתייחס יותר לדבריו, אבל היות וקיבלתי מהנהלת הפורום הודעה זו, אני אנוס להפסיק את חברותי בו: "ר' מרדכי, למרבה הצער ניתן לקבוע כי התלבשת על המקום הלא נכון בכדי להפיץ את דעותיך. המציאות היא שהנחות היסוד שלך שונות לחלוטין מהנחות היסוד של שאר ח...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 11:38 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא
תגובות: 26
צפיות: 1632

Re: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא

בס"ד לצערי אני רואה שאין התייחסות לטענותי: * איני דן על גירסאות, אלא על סברות הראשונים שלא מסתדרות עם דברי הגמרא. * אם לא הבנתי את הראשון הנ"ל - אשמח לקבל הסבר מדוע. ולא רק הערה באויר. * עוד לא קיבלתי שום הסבר מדוע יש לראשונים יתרון עלי. אני מבין את השפה של הגמרא ב"ה, ולא זכור לי שנתקלתי בקושי כזה. ...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 11:31 pm
פורום: מחשבת
נושא: הצהרת אמונים למדינת ישראל
תגובות: 16
צפיות: 754

Re: הצהרת אמונים למדינת ישראל

בס"ד בנוגע להשגותיו של המכנה עצמו "אורח": ניסיתי להסביר את דברי, ונראה לי שלא הובנו. בכל מדינה דמוקרטית בעולם, אין איסור ליהודי חרדי לבחור ולהבחר, מהסיבה שהיא לא מדינה שבה קיים בית מחוקקים יהודי. באף מדינה דמוקרטית לא חייב חבר בית המחוקקים להתחייב התחייבות דתית, אלא רק להיות נאמן למדינה. ליהודי חרדי...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 11:13 pm
פורום: מחשבת
נושא: הצהרת אמונים למדינת ישראל
תגובות: 16
צפיות: 754

בס"ד יברר מע"כ ברשומות את החוקים כפי שאני עשיתי, ויראה שכך הוא החוק. וחבל לדבר באויר, כאשר הדברים מפורשים בתקנות הכנסת. ואכן אני טוען שעדיף שלא לגור כאן כלל, או לפחות להפוך מאזרח לתושב קבע. אבל אם כבר חיים כאן באונס, אז עדיף כמה שפחות להיות בקשר עם המוסדות הרשמיים, כי נכנסים למים עמוקים המקיפים הרבה...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 11:02 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא
תגובות: 26
צפיות: 1632

Re: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא

בס"ד ראיתי את דברי מע"כ מאירי העיניים. ואכן, הגישה המקובלת כיום היא של מע"כ ולא שלי. וגם אני אחזתי כך במשך שנים רבות, עד שהגעתי למסקנה של הכיוון שבו אני אוחז כיום. אנסה להסביר את דרכי, אף כי כבר אמרתי שהיא לא מקובלת. בנושא ירידת הדורות, אין הדבר בתורה ובעיונה. אם הייתה היום סנהדרין, הייתה יכולה לבטל...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 10:10 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא
תגובות: 26
צפיות: 1632

Re: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא

בס"ד אנסה להסביר את דברי, אף אם הם ישמעו מאד מפחידים ובלתי מקובלים: * מאז חתימת הגמרא - איש אינו יכול לחלוק על חכמי הגמרא. * וממילא: אם הראשונים והאחרונים אינם מסתדרים עם פשט הגמרא הפשוט - לדעתי אין להתחשב בדבריהם. * אין לראשונים שום סמכות הלכתית יותר מהאחרונים. מאז חתימת הגמרא זה בונה וזה סותר, ומב...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 10:03 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא
תגובות: 26
צפיות: 1632

Re: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא

בס"ד אני מפחד שאנשים יתייחסו לדברים בצורה לא נכונה. רוב האנשים חיים על יסודות שהם בטוחים שהם עיקרי היהדות, וכאשר טוענים להם שזה לא כך, אז הם מאבדים עשתונות. פעם גם זרקו אותי מבית כנסת בויכוח כזה, כי דברי הבהילו אותם. אבל אין לי בעיה לדון בכל נושא, ולהסביר אותו. ואת המקורות לדברי הבאתי, וראיתי שהכותב...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 5:19 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא
תגובות: 26
צפיות: 1632

Re: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא

בס"ד זו הסיבה שלא רציתי להכנס לויכוח הזה, כי אני רואה שדברי הגמרא והראשונים לא הובנו, או שלא מעוניינים להבין אותם. אין אחרי פסק הגמרא ולא כלום! כל מה שכותבים כל הראשונים והאחרונים הם רק אחרי דברי הגמרא. ואין למעשה שום סמכות אחרי הגמרא, וכן כותב הרמב"ם בפירוש: "וכן אם למד אחד מהגאונים שדרך המשפט כך ה...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 3:13 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: בדין אי מצוות צריכות כוונה
תגובות: 10
צפיות: 605

בדין אי מצוות צריכות כוונה

י) וז"ל המשנה במסכת ראש השנה (דף לב עמוד ב): והמתעסק – לא יצא; והשומע מן המתעסק – לא יצא. וז"ל הגמרא במסכת ראש השנה (דף לג עמוד ב): והמתעסק לא יצא. הא תוקע לשיר – יצא! לימא מסייע ליה לרבא; דאמר רבא: "התוקע לשיר – יצא". דילמא תוקע לשיר – נמי מתעסק קרי ליה. והשומע מן המתעסק לא יצא. אבל השומע מן המשמיע...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 3:12 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: בדין אי מצוות צריכות כוונה
תגובות: 10
צפיות: 605

בדין אי מצוות צריכות כוונה

ט) וז"ל הגמרא במסכת ראש השנה (דף כח עמוד א-כט ע"א): שלחו ליה לאבוה דשמואל: "כפאו ואכל מצה – יצא" – כפאו מאן? אילימא כפאו שד – והתניא: "עתים חלים עתים שוטה; כשהוא חלים – הרי הוא כפקח לכל דבריו; כשהוא שוטה – הרי הוא כשוטה לכל דבריו"! אמר רב אשי: שכפאוהו פרסיים. אמר רבא: זאת אומרת: התוקע לשיר – יצא. פש...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 2:56 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: בדין אי מצוות צריכות כוונה
תגובות: 10
צפיות: 605

בדין אי מצוות צריכות כוונה

ח) ןז"ל הר"ן על הרי"ף (מסכת ראש השנה דף ז עמוד ב): "גרסינן בגמרא: "שלחו ליה לאבוה דשמואל: כפאוהו ואכל מצה – יצא"; כלומר: שאם כפאוהו פרסיים ואכל מצה בלילי הפסח שלא לכוונת מצוה –יוצא ידי חובתו. וכתב הרא"ה ז"ל, דדווקא כי האי גוונא יצא, שיודע הוא שעכשיו פסח וזו מצה, אלא שאינו מתכוון לצאת. אבל כסבור חול ...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 2:52 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: בדין אי מצוות צריכות כוונה
תגובות: 10
צפיות: 605

בדין אי מצוות צריכות כוונה

ט) וז"ל הגמרא במסכת ראש השנה (דף כח עמוד א-כט ע"א): שלחו ליה לאבוה דשמואל: "כפאו ואכל מצה – יצא" – כפאו מאן? אילימא כפאו שד – והתניא: "עתים חלים עתים שוטה; כשהוא חלים – הרי הוא כפקח לכל דבריו; כשהוא שוטה – הרי הוא כשוטה לכל דבריו"! אמר רב אשי: שכפאוהו פרסיים. אמר רבא: זאת אומרת: התוקע לשיר – יצא. פש...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 2:51 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: בדין אי מצוות צריכות כוונה
תגובות: 10
צפיות: 605

בדין אי מצוות צריכות כוונה

ח) ןז"ל הר"ן על הרי"ף (מסכת ראש השנה דף ז עמוד ב): "גרסינן בגמרא: "שלחו ליה לאבוה דשמואל: כפאוהו ואכל מצה – יצא"; כלומר: שאם כפאוהו פרסיים ואכל מצה בלילי הפסח שלא לכוונת מצוה –יוצא ידי חובתו. וכתב הרא"ה ז"ל, דדווקא כי האי גוונא יצא, שיודע הוא שעכשיו פסח וזו מצה, אלא שאינו מתכוון לצאת. אבל כסבור חול ...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 2:51 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: בדין אי מצוות צריכות כוונה
תגובות: 10
צפיות: 605

בדין אי מצוות צריכות כוונה

ח) ןז"ל הר"ן על הרי"ף (מסכת ראש השנה דף ז עמוד ב): "גרסינן בגמרא: "שלחו ליה לאבוה דשמואל: כפאוהו ואכל מצה – יצא"; כלומר: שאם כפאוהו פרסיים ואכל מצה בלילי הפסח שלא לכוונת מצוה –יוצא ידי חובתו. וכתב הרא"ה ז"ל, דדווקא כי האי גוונא יצא, שיודע הוא שעכשיו פסח וזו מצה, אלא שאינו מתכוון לצאת. אבל כסבור חול ...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 2:50 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: בדין אי מצוות צריכות כוונה
תגובות: 10
צפיות: 605

בדין אי מצוות צריכות כוונה

ה) וז"ל רבינו חננאל (מסכת ראש השנה דף כט עמוד א): "אמר רבי זירא לשמעיה: "איכוין ותקע לי". אלמא קסבר: משמיע בעי כוונה. והתנן: "היה עובר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר או קול מגילה" כו'; ודחיה: הכא בש"צ עסקינן, דדעתיה להשמיע לכ"ע. ת"ש: "נתכוון שומע ולא נתכוון משמיע" כו'; ופשוטה היא; ואסיקנא: "כתנאי: דת...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 2:49 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: בדין אי מצוות צריכות כוונה
תגובות: 10
צפיות: 605

בדין אי מצוות צריכות כוונה

ה) וז"ל רבינו חננאל (מסכת ראש השנה דף כט עמוד א): "אמר רבי זירא לשמעיה: "איכוין ותקע לי". אלמא קסבר: משמיע בעי כוונה. והתנן: "היה עובר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר או קול מגילה" כו'; ודחיה: הכא בש"צ עסקינן, דדעתיה להשמיע לכ"ע. ת"ש: "נתכוון שומע ולא נתכוון משמיע" כו'; ופשוטה היא; ואסיקנא: "כתנאי: דת...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 2:47 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: בדין אי מצוות צריכות כוונה
תגובות: 10
צפיות: 605

בדין אי מצוות צריכות כוונה

ד) וז"ל הגמרא במסכת ראש השנה (דף כח עמוד א-כט ע"א): "שלחו ליה לאבוה דשמואל: "כפאו ואכל מצה – יצא" – כפאו מאן? אילימא כפאו שד – והתניא: "עתים חלים עתים שוטה; כשהוא חלים – הרי הוא כפקח לכל דבריו; כשהוא שוטה – הרי הוא כשוטה לכל דבריו"! אמר רב אשי: שכפאוהו פרסיים. אמר רבא: זאת אומרת: התוקע לשיר – יצא. פ...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 2:46 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: בדין אי מצוות צריכות כוונה
תגובות: 10
צפיות: 605

בדין אי מצוות צריכות כוונה

ג) וז"ל הלכות רי"ץ גיאת (הלכות ראש השנה): "היה עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, ושמע קול שופר או קול מגילה; אם כיוון לבו – יצא; ואם לאו – לא יצא. רועה שהרביץ צאנו אחורי בית הכנסת, וכן חולה שהיה מוטל אחורי בית הכנסת, ומי שהיה ביתו סמוך לביה"כ, ושמע קול שופר או קול מגילה; אם כיוון ל...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 2:45 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: בדין אי מצוות צריכות כוונה
תגובות: 10
צפיות: 605

בדין אי מצוות צריכות כוונה

בדין אי מצוות צריכות כוונה א) ז"ל הטור (אורח חיים סימן ס): "והא דתנן: "אם כיון לבו – יצא" – לא שכיון לקרות כדי לצאת מצות קריאה, שהרי מצוות אין צריכין כוונה; אלא פירושו: מתחילה היה קורא להגיה, וקורא חסרות ויתרות ככתיבתן, כאדם שקורא על פי המסורה ומדקדק; וקאמר שאם כיון לקרותה בקריאתה – יצא. ובעל "הלכות...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 2:36 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא
תגובות: 26
צפיות: 1632

Re: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא

בס"ד ז"ל הקדמה ליד החזקה לרמב"ם "נמצא רבינא ורב אשי וחבריהם, סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה, ושגזרו גזירות והתקינו התקנות והנהיגו מנהגות ופשטה גזירתם ותקנתם ומנהגותם בכל ישראל בכל מקומות מושבותם. ואחר בית דין של רב אשי שחבר הגמרא וגמרו בימי בנו נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר והגיעו לק...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 9:32 am
פורום: מחשבת
נושא: הצהרת אמונים למדינת ישראל
תגובות: 16
צפיות: 754

הצהרת אמונים למדינת ישראל

בס"ד בכל המדינות בעולם יהודי חרדי לא הולך להיבחר לפרלמנט, כך שאין לו בעיה של הצהרת אמונים. מלבד זאת, בכל מדינה בעולם אין בעיה של שמירת אמונים, כי כל מדינה בעולם שאינה יהודית, לא מחויבת לחוקי התורה. כאן אסור להצהיר אמונים למדינה כי הוא מתחייב שלא לבגוד בה, אף כהגדרת מע"כ, והוא באמת מחויב לבגוד בה, כי...
על ידי אבגדה
א' אפריל 18, 2021 12:10 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בקביעת זמן השבת בכל מקום ומקום בכדור הארץ
תגובות: 0
צפיות: 220

בקביעת זמן השבת בכל מקום ומקום בכדור הארץ

בקביעת זמן השבת בכל מקום ומקום בכדור הארץ א) היממה בכדור הארץ היא באופן שאם במקום אחד יש יום, הרי במקום שני יש לילה. ויש הלומדים כך את פשט הפסוק (בראשית א, ה): "ויהי ערב ויהי בקר יום אחד"; היינו שביום אחד יש בכדור הארץ ערב ובקר ביחד. ולכן נאמר: "יום אחד", ולא "יום ראשון". וכך הוא בדרך הטבע, שהרי הצד...
על ידי אבגדה
ש' אפריל 17, 2021 9:47 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא
תגובות: 26
צפיות: 1632

Re: אמונה בחכמי התורה - אחרי חתימת הגמרא

בס"ד
אבקש ממע"כ ללמוד את הקדמת הרמב"ם לפיהמ"ש והקדמתו ל"י"ד החזקה", ואם עדיין נשארו שאלות למע"כ, אשמח לענות.
על ידי אבגדה
ו' אפריל 16, 2021 8:23 am
פורום: ים התלמוד
נושא: דינא דמלכותא דינא
תגובות: 0
צפיות: 258

דינא דמלכותא דינא

דינא דמלכותא דינא א) ז"ל המשנה והגמרא במסכת נדרים (דף כז ע"ב): משנה: "נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין שהיא תרומה, אף על פי שאינו תרומה; שהן של בית המלך, אף על פי שאינן של בית המלך... ". גמרא: והאמר שמואל: דינא דמלכותא דינא?! אמר רב חיננא: אמר רב כהנא: אמר שמואל: במוכס שאין לו קצבה. דבי רבי ינאי אמר: ...
על ידי אבגדה
ו' אפריל 16, 2021 8:21 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בדין פנים חדשות בשבע ברכות
תגובות: 0
צפיות: 263

בדין פנים חדשות בשבע ברכות

בדין פנים חדשות בשבע ברכות א) הגמ' בכתובות (ז ע"ב) אומרת: "תנו רבנן: מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה. אמר רב יהודה: והוא שבאו פנים חדשות... רב אשי איקלע לבי רב כהנא. יומא קמא בריך כולהו, מכאן ואילך אי איכא פנים חדשות בריך כולהו; ואי לא – אפושי שמחה בעלמא הוא; מברך: "שהשמחה במעונו ואשר ברא". ואומר רש...
על ידי אבגדה
ד' אפריל 14, 2021 10:54 am
פורום: מחשבת
נושא: הצהרת אמונים למדינת ישראל
תגובות: 16
צפיות: 754

הצהרת אמונים למדינת ישראל

בס"ד בהצהרת חבר הכנסת אין הצהרה על שמירת החוקים של המדינה, אלא רק שמירת אמונים למדינה. הצהרה כזאת יש רק לשר. אבל אין זה שונה מדין "עבדא דנורא אנא", היינו: אני נאמן למדינה שהיא מעמידה את חוקיה מעל חוקי התורה, שזו כפירה. ניסיתי לדחוק ולמצוא היתר, כדי שהעושים זאת לא ייחשבו כעוברים על "ייהרג ואל יעבור",...
על ידי אבגדה
ב' אפריל 12, 2021 3:20 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דין בשר וחלב הכבושים חלק ב
תגובות: 8
צפיות: 600

דין בשר וחלב הכבושים חלק ב

ו) וז"ל הגמרא במסכת פסחים (דף מד עמוד ב): "ורבי עקיבא, טעם כעיקר מנא ליה? יליף מבשר בחלב; לאו טעמא בעלמא הוא, ואסור – הכא נמי לא שנא. ורבנן: מבשר בחלב לא גמרינן, דחידוש הוא. ומאי חידוש? אילימא דהאי לחודיה והאי לחודיה שרי ובהדי הדדי אסור – כלאים נמי, האי לחודיה והאי לחודיה שרי ובהדדי אסור! אלא דאי תר...
על ידי אבגדה
ב' אפריל 12, 2021 3:19 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דין בשר וחלב הכבושים חלק א
תגובות: 0
צפיות: 193

דין בשר וחלב הכבושים חלק א

דין בשר וחלב הכבושים א) ז"ל ה"שולחן ערוך" (יורה דעה סימן פז סעיף א): "והוציא אכילה בלשון בישול, לומר שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול. אבל מדרבנן – אסור בכל ענין". וכתב ע"ז בש"ך (ס"ק א): "כלומר: אבל לא ע"י כבוש ומליחה, שאינו דרך בישול". היינו שבישול הוא דווקא על האש, שהוא חימום הבשר עם החלב, אבל לא...
על ידי אבגדה
ב' אפריל 12, 2021 2:45 pm
פורום: מחשבת
נושא: הצהרת אמונים למדינת ישראל
תגובות: 16
צפיות: 754

הצהרת אמונים למדינת ישראל

בס"ד אני מודה מאד למעיר ההערה, כי זה מראה עד כמה שאנשים יכולים לטעות בדקויות (איני מתכוון ח"ו אישית למעיר, אלא באופן כללי), ולכן אשתדל להבהיר זאת יותר. אשתו של אדם המותרת לו, הוא חייב לשמור לה אמונים. מה שהיא אומרת באופן פרטי, אינו ענין לעצם שמירת האמונים לה. התוספת של אמירת חילול שבת אינה נכונה, כי...
על ידי אבגדה
א' אפריל 11, 2021 7:07 pm
פורום: מחשבת
נושא: הצהרת אמונים למדינת ישראל
תגובות: 16
צפיות: 754

הצהרת אמונים למדינת ישראל

בס"ד אני מצרף בזאת בירור הלכה, המושתת על אדני הגמרא, ואשמח אם אקבל הערות/הארות. בדין ההליכה לבחירות והצהרת האמונים א) ז"ל הגמרא במסכת סנהדרין (דף עד ע"א): "אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: נימנו וגמרו בעליית בית נתזה בלוד: כל עבירות שבתורה, אם אומרין לאדם: "עבור ואל תהרג" – יעבור ואל ייהרג, ח...
על ידי אבגדה
א' אפריל 11, 2021 7:03 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: חשיבות לימוד הדף היומי ודעות גדולי ישראל בענינו
תגובות: 27
צפיות: 2355

Re: חשיבות לימוד הדף היומי ודעות גדולי ישראל בענינו

בס"ד לימוד הדף היומי, וכן מה שנוהגות קהילות שלומדות דף גמרא ביחד, לכאורה אינו מחמת לימוד תורה, אלא מחמת איחוד אנשי הקהילה או חברי אגו"י, וכדומה, שכולם ילמדו את אותו לימוד. החסרונות: א. אם לא חוזרים זאת היטב, לא זוכרים. וזאת אני אומר מתוך בדיקה. ב. הרוצה לדעת ש"ס, לא יכול לקבוע הספק מסויים ליום, אלא ...
על ידי אבגדה
א' אפריל 11, 2021 6:38 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיעור ברכה אחרונה בפת הבאה בכיסנין (חלק ב)
תגובות: 0
צפיות: 163

שיעור ברכה אחרונה בפת הבאה בכיסנין (חלק ב)

ז) וז"ל הגמרא במסכת עירובין (דף פ עמוד ב): "ואגב אורחיה קא משמע לן דשתי סעודות הויין שמונה עשרה גרוגרות". וז"ל הגמרא במסכת עירובין (דף פג עמוד ב): "וכמה עיסותיכם? כדי עיסת המדבר. וכמה עיסת המדבר? דכתיב: "והעמר עשרית האפה הוא"... מכאן אמרו: האוכל כמדה זו – הרי זה בריא ומבורך; יתר על כן – רעבתן; פחות ...
על ידי אבגדה
א' אפריל 11, 2021 6:37 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיעור ברכה אחרונה בפת הבאה בכיסנין (חלק א)
תגובות: 0
צפיות: 195

שיעור ברכה אחרונה בפת הבאה בכיסנין (חלק א)

שיעור ברכה אחרונה בפת הבאה בכיסנין א) ז"ל ספר "ערוך השולחן" (אורח חיים סימן קס"ח סעיף ט"ז): "י"א דד' ביצים הוא שיעור קביעת סעודה; כלומר: כשאוכל מפת הבאה בכיסנים – שיעור זה מקרי קביעת סעודה (א"ר סקי"ז בשם אור חדש). ויש מי שחולק ואומר דזהו הפחותה של סעודת עניים ששיערו בזה לעירוב; אבל סעודה נכונה היא כ...
על ידי אבגדה
א' אפריל 11, 2021 6:32 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: בדין חיוב ברכות הנהנין אי מדאורייתא או מדרבנן
תגובות: 2
צפיות: 278

Re: בדין חיוב ברכות הנהנין אי מדאורייתא או מדרבנן

בס"ד
תודה למתמצת, אך חשוב היה לי להביא את כל לשון הגמרא, כדי שלא יאמר מאן דהוא שאין הדברים ברורים בגמרא שאכן כך הוא.
ואשמח לקבל הערות/הארות על דברים אלו, כי הם לכאורה דלא כהלכה המקובלת שברכות הנהנין מדרבנן.
על ידי אבגדה
א' אפריל 11, 2021 1:03 am
פורום: ים התלמוד
נושא: בדין חיוב ברכות הנהנין אי מדאורייתא או מדרבנן
תגובות: 2
צפיות: 278

בדין חיוב ברכות הנהנין אי מדאורייתא או מדרבנן

בדין חיוב ברכות הנהנין, אי מדאורייתא או מדרבנן א) ז"ל הגמרא במסכת ברכות (דף ל"ה עמוד א): "תנו רבנן: "קדש הלולים לה'" (ויקרא י"ט) – מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם; מכאן אמר רבי עקיבא: אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך. והאי "קדש הלולים" להכי הוא דאתא? האי מיבעי ליה; חד: דאמר רחמנא: אחליה והדר אכליה...
על ידי אבגדה
ה' אפריל 08, 2021 3:09 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: שבועת האומות
תגובות: 31
צפיות: 2271

Re: שבועת האומות

בס"ד
שבועת האומות אינה לכאורה הכוונה שהקב"ה השביע את האומות עצמן, אלא את שרי מעלה שלהם.
על ידי אבגדה
ה' אפריל 08, 2021 3:06 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: שעבוד
תגובות: 8
צפיות: 972

Re: שעבוד

בס"ד
אם הבנתי נכון את השאלה, הרי התשובה היא שכאשר אדם מלוה לחבירו כסף או שווה כסף, מחויב השני להחזיר לו זאת מדין התורה, ואם מחזיר קיים מצוה, ואם אינו מחזיר הרי הוא גזלן.
על ידי אבגדה
ה' אפריל 08, 2021 3:03 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: שאלה עיונית בסוגיא דבורר
תגובות: 9
צפיות: 571

Re: שאלה עיונית בסוגיא דבורר

בס"ד לכאורה יש לדון בעצם דין בורר. ומשמע לכאורה דבורר נלמד מברירת הפסולת מסמני הצבע (כך מובא בשו"ע הרב או"ח סי' שי"ט ס"א, וכן בערוך השולחן שם, ועוד אחרונים). וז"ל הגמרא במסכת שבת דף עד עמוד א: "תנו רבנן: היו לפניו מיני אוכלין" - היינו שעיקר דין בורר הוא באוכל. ויל"ע, דהא בסממנים של הצבע לכאורה לא הי...
על ידי אבגדה
ה' אפריל 08, 2021 2:20 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: בדין סחיטת לימונים בשבת
תגובות: 3
צפיות: 491

בדין סחיטת לימונים בשבת

בדין סחיטת לימונים בשבת א) ז"ל המשנה במסכת שבת (דף קמג עמוד ב): "אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין; ואם יצאו מעצמן – אסורין. רבי יהודה אומר: אם לאוכלין – היוצא מהן מותר; ואם למשקין – היוצא מהן אסור". ומשמע דרבי יהודה מודה שאסור לסחוט לכתחילה, אבל חולק אם יצא המיץ מעצמו, וסובר שלאוכל יהיה מותר. ו...
על ידי אבגדה
ה' אפריל 08, 2021 8:51 am
פורום: ים התלמוד
נושא: בדין קריאת שמע אי דאורייתא או מדרבנן
תגובות: 0
צפיות: 246

בדין קריאת שמע אי דאורייתא או מדרבנן

בדין קריאת שמע אי מדאורייתא או מדרבנן א) ז"ל המשנה והגמרא במסכת ברכות (דף ב עמוד א): משנה. "מאימתי קורין את שמע בערבין: משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן". גמרא: תנא היכא קאי, דקתני: "מאימתי"? ותו: מאי שנא דתני בערבית ברישא? לתני דשחרית ברישא! תנא אקרא קאי, דכתיב: "בשכבך ובקומך"; והכי קתני: זמן קריא...