החיפוש הניב 25 תוצאות

על ידי קדוש ישראל
ה' מרץ 28, 2024 12:34 pm
פורום: מחשבת
נושא: אשכול המהפכות
תגובות: 22
צפיות: 912

Re: אשכול המהפכות

הרב זוין בהמשך חייו השתייך לענף ליובאוויטש ואעפ"כ נשאר ציוני לגבי ההשתייכות - ההגדרה אינה מדויקת (וכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע אכן התכתב עמו בשלילת שיטת הציאניסט"ן, ובפרט בצורתה האקטואלית - הטעות האיומה ששמים חושך לאור, וקוראים למצב הנוכחי בשם 'אתחלתא דגאולה') . לגבי הרב יעקב חורב, לא כתבתי הלימוד ...
על ידי קדוש ישראל
ב' מרץ 25, 2024 12:36 pm
פורום: פורים
נושא: אשכול פורים רב - הלצות ומילי בדיחותא להרבות בשמחה
תגובות: 9
צפיות: 441

Re: אשכול פורים רב - הלצות ומילי בדיחותא להרבות בשמחה

מסופר שמשכיל שלח למלבי"ם עוגיות בדמות חזיר כמשלוח מנות לפורים. המלבי"ם שלח למשכיל תמונה שלו עם פתק שבו כתב (כנראה שהציטוט אינו מדויק): חן חן לך ששלחת לי את תמונתי והנני שולח לך את תמונתי.
על ידי קדוש ישראל
ב' מרץ 25, 2024 12:13 pm
פורום: פורים
נושא: אשכול פורים רב - הלצות ומילי בדיחותא להרבות בשמחה
תגובות: 9
צפיות: 441

Re: אשכול פורים רב - הלצות ומילי בדיחותא להרבות בשמחה

כּוֹתָר כתב: בתחילת חודש אדר, שמעתי את החזן אומר בבית הכנסת:
'לא יאיר כל חמתו',
יש לי כמה קושיות
1. יאיר זה שם של גבר, מה היה ההוא אמינא שיקראו כך לחמותו ?
2. מה זה 'כל חמתו', וכי לחלק ממנה כן קוראים יאיר ?
אגב, אנשים טועים ברצינות ואומרים "חמתי" על החותנת כשצ"ל "חמותי" כמו "אחותי" וברבים "חמיות" כמו "אחיות".
על ידי קדוש ישראל
ב' מרץ 25, 2024 11:46 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גליונות ההילולא מגליון "אמונה ודעת" שע"י מערכת "השקפה ברורה"
תגובות: 22
צפיות: 800

Re: גליונות ההילולא מגליון "אמונה ודעת" שע"י מערכת "השקפה ברורה"

בעניין ראי"ה וריח"ז ובהקשר לפורים: פעם שמע ריח"ז מישהו המכנה אותו "רבה של ירושלים". ריח"ז אמר לו שהוא כמו רב פורים של ירושלים כי הרעיון של רב פורים הוא שהוא בא במקום הרב הרגיל שמתבסם ומי שהוא שתוי יין לא יכול להורות (אמנם יש על הדברים קושיה חזקה כי הרי גם רב פורים מתבסם). והמשיך ריח"ז ואמר שהראי"ה ה...
על ידי קדוש ישראל
ב' מרץ 25, 2024 1:37 am
פורום: מחשבת
נושא: אשכול המהפכות
תגובות: 22
צפיות: 912

Re: אשכול המהפכות

הרב זווין והרב שלמה אהרונסון שהיו חסידי חב"ד שהפכו לציונים ועדיין נהגו כחסידי חב"ד לכל דבר ומרן הגאון הרבי הרש"ב זצוק"ל אף טרח להתעמת במכתבים עם הרב אהרוסון לגבי הציונות, ממש לא. שניהם היו חסידי חב"ד שלא נמנו על ענף ליובאוויטש (שם אכן התנגדו בתוקף לציאניזם), ולכן לא ראו סתירה בין חסידות לציונות (למ...
על ידי קדוש ישראל
ב' פברואר 05, 2024 1:45 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ברכה על מנהג ועל הלל בר"ח
תגובות: 4
צפיות: 134

Re: ברכה על מנהג ועל הלל בר"ח

לגבי רש"י שעקרונית היה מהמתנגדים לאמירת הלל על מנהג וגם על הלל בר"ח בגלל שא"א לומר "וציונו" על מנהג, בפועל כן בירך לפני ההלל בר"ח בנוסח מחודש ללא "וציונו": 'בא"ה אמ"ה המהולל בפי עמו משובח ומפואר בשירי דוד עבדך בא"ה מלך מהולל בתשבחות', ואחרי ההלל בירך "יהללוך..." כרגיל.
על ידי קדוש ישראל
ב' פברואר 05, 2024 1:35 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ברכה על מנהג ועל הלל בר"ח
תגובות: 4
צפיות: 134

Re: ברכה על מנהג ועל הלל בר"ח

לגבי ההתייחסות לברכה על הלל בר"ח כי זו הרחבה לאמירת הלל במועדים שעושים זאת בהם, כמו הדלקת נר חנוכה בביכ"נ שהיא הרחבה להדלקת נר חנוכה בבית וברכה על הפטרה במנחה של שבת, במקומות שנהגו כך, שהיא הרחבה להפטרה בשחרית, זו מחלוקת ראשונים. ר"ת והריב"ש ושיבולי הלקט, למשל רואים בזה הרחבה, אך לדעה החולקת (לא זוכ...
על ידי קדוש ישראל
ב' ינואר 29, 2024 1:15 am
פורום: מחשבת
נושא: הצהרת אמונים למדינת ישראל
תגובות: 32
צפיות: 2190

Re: הצהרת אמונים למדינת ישראל

בס"ד בהצהרת חבר הכנסת אין הצהרה על שמירת החוקים של המדינה, אלא רק שמירת אמונים למדינה. הצהרה כזאת יש רק לשר. אבל אין זה שונה מדין "עבדא דנורא אנא", היינו: אני נאמן למדינה שהיא מעמידה את חוקיה מעל חוקי התורה, שזו כפירה. ניסיתי לדחוק ולמצוא היתר, כדי שהעושים זאת לא ייחשבו כעוברים על "ייהרג ואל יעבור"...
על ידי קדוש ישראל
ו' ינואר 26, 2024 1:27 pm
פורום: מחשבת
נושא: כיצד יתכן המושג 'נשמה גבוהה'
תגובות: 12
צפיות: 1014

Re: כיצד יתכן המושג 'נשמה גבוהה'

סוגיא נוראה וחמורה זו סובלת ספר שלם זכינו ובדורינו אחד מגדולי בעלי האגדה הגר"ד פלק [בעל בתורתו יהגה] בירר סוגיא זו לפרטיה, ובמו"מ עם הגרמ"מ פרבשטיין ר"י חברון עי' בספרו הבוטח בסופו [נמצא באוצה"ח] שהאריך בזה ולא הניח זוית ופינה. העולה מדבריו בין היתר, דמה שאומרים המשגיחים בישיבות קטנות: כל אחד יכול ...
על ידי קדוש ישראל
ו' ינואר 26, 2024 1:15 pm
פורום: ענינא דיומא
נושא: הערות הלכתיות בעידן הקורונה
תגובות: 14
צפיות: 1564

Re: הערות הלכתיות בעידן הקורונה

כאן שתי חוברות ושיעורים של מרן הגאון ה"מנחת אשר" שליט"א על הקורונה: viewtopic.php?f=23&t=849#p8762.
על ידי קדוש ישראל
ו' ינואר 26, 2024 1:09 pm
פורום: ענינא דיומא
נושא: האם יש חובה להתחסן מפני נגיף הקורונה??? מאמר תורני להורדה
תגובות: 1
צפיות: 403

Re: האם יש חובה להתחסן מפני נגיף הקורונה??? מאמר תורני להורדה

עולה העלון האחרון בלבד. בכל מקרה לעצם העניין עיקר הרבנים מכל המגזרים חייבו להישמע לרופאים ורק באזור חיפה והקריות עשרות רבנים חרדיים חייבו להישמע להוראות הרופאים כמו להתחסן, וכך גדולי הרבנים והאדמו"רים המרכזיים בירושלים ובבני ברק, כולל מרן הגרשיח"ק זצ"ל שכשאמרו לו שקרים על החיסונים אמר לא אך כשהיה מו...
על ידי קדוש ישראל
ו' ינואר 26, 2024 12:46 pm
פורום: ענינא דיומא
נושא: האדם עץ השדה - מה שניתן ללמוד מעץ לעבודת האדם. לכבוד ט"ו בשבט
תגובות: 3
צפיות: 608

Re: האדם עץ השדה - מה שניתן ללמוד מעץ לעבודת האדם. לכבוד ט"ו בשבט

במקור, הדברים נאמרו ונכתבו בתמיהה, והכוונה שהאדם הוא לא עץ השדה, ולכן במצור על עיר אויב אין להשחית את העצים, אלא לפגוע רק באנשי האויב.
על ידי קדוש ישראל
ו' ינואר 19, 2024 2:14 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גליונות ההילולא מגליון "אמונה ודעת" שע"י מערכת "השקפה ברורה"
תגובות: 22
צפיות: 800

Re: גליונות ההילולא מגליון "אמונה ודעת" שע"י מערכת "השקפה ברורה"

השרף הנורא הגה"ק רבי משה יהושע לייב דיסקין זיע"א רבה של בריסק, ואח"כ רבה של ירושלים ומגינה נלב"ע כ"ט טבת תרנ"ח לפ"ק הילולא טבת כ''ט תשפ''א מהרי''ל דיסקין.pdf מרן הגאון השרף מבריסק זצוק"ל היה בעיני המיעוט היותר קיצוני רבה של ירושלים. הרוב הגדול ראו במרן הגרש"ס זצוק"ל את רבה של ירושלים. לאחר פטירתו מ...
על ידי קדוש ישראל
ו' ינואר 19, 2024 1:40 pm
פורום: מחשבת
נושא: הצהרת אמונים למדינת ישראל
תגובות: 32
צפיות: 2190

Re: הצהרת אמונים למדינת ישראל

איך הוא יודע ? כי בעיניו זה ימין ? אבל בית דין אומרים שזה שמאל! מה לעשות במשנה ריש הוריות איתא: "הורו בית דין וידע אחד מהן שטעו או תלמיד והוא ראוי להוראה והלך ועשה על פיהן, בין שעשו ועשה עמהן, בין שעשו ועשה אחריהן, בין שלא עשו ועשה - הרי זה חייב, מפני שלא תלה בבית דין". וכן פסק הרמב"ם להלכה (פי"ג מ...
על ידי קדוש ישראל
ו' ינואר 19, 2024 1:27 pm
פורום: מחשבת
נושא: אשכול המהפכות
תגובות: 22
צפיות: 912

Re: אשכול המהפכות

נדמה לי שכן לי ברור כך, וגם ברור לי עוד ניק שזה הוא. זה בן אדם אחד עם דפוס פעולה מוכר. רציתי רק להעיר לו שהוא התבלבל בניקים... לא התבלבלתי כלל ודפוס הפעולה שלי הוא דפוס פעולה של לעמוד על האמת ועל היושר ועד כבוד התורה, בניגוד אליך!!! כשאני מראה לך דברים ברורים של יחס הערצה לראי"ה מגדולים חרדיים מתוך...
על ידי קדוש ישראל
ה' ינואר 18, 2024 2:53 pm
פורום: מחשבת
נושא: אשכול המהפכות
תגובות: 22
צפיות: 912

Re: אשכול המהפכות

נדמה לי שכן לי ברור כך, וגם ברור לי עוד ניק שזה הוא. זה בן אדם אחד עם דפוס פעולה מוכר. רציתי רק להעיר לו שהוא התבלבל בניקים... לא התבלבלתי כלל ודפוס הפעולה שלי הוא דפוס פעולה של לעמוד על האמת ועל היושר ועד כבוד התורה, בניגוד אליך!!! כשאני מראה לך דברים ברורים של יחס הערצה לראי"ה מגדולים חרדיים מתוך...
על ידי קדוש ישראל
ה' ינואר 18, 2024 2:41 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כשרות רבנות מהדרין
תגובות: 18
צפיות: 1003

Re: כשרות רבנות מהדרין

יתכן ואתה צודק , אבל יש נאמנות שאי אפשר לקנות אותה על ידי עדות של הודעה באינטרנט, היא נרכשת במשך עשרות שנים על ידי ציבורים וקהילות שמכירים היטב את נותן הכשרות. אני בטוח צודק! אנשי כושרות יראי שמים בתכלית ואמינים מאוד ומומחים בנושא כשרות. "שניים שהם אחד". מה שייך לעצם העניין אם מדובר בשניים שהם אחד ...
על ידי קדוש ישראל
ה' ינואר 18, 2024 1:43 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כשרות רבנות מהדרין
תגובות: 18
צפיות: 1003

Re: כשרות רבנות מהדרין

יהודים מאמינים לרבנים ובתי דינים מוכרים שעומדים בראש וועדת כשרות, שהתקבלה על ידי ציבורים גדולים של יראי אלוקים, ולא לאתר שלא התקבל אצל עם ישראל כמוסמך, ושם את עצמו כמומחה ומדרג רמות כשרות לפני קריטריונים שעלו בדעתו. בפועל רבני כושרות הם מומחים בעשרות ומקדישים את מיטב ומרב זמנם ומרצם ועיסוקם בנושא ה...
על ידי קדוש ישראל
ה' ינואר 18, 2024 1:35 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: סיפורים יהודיים מלאי חן - מדור זה, מדור קודם
תגובות: 6
צפיות: 110

Re: סיפורים יהודיים מלאי חן - מדור זה, מדור קודם

בס"ד, סיפורים שאספתי מאוצרותיהם של אחרים. מתחרד שגילה את האור האמיתי הייתי נער בן 14-15 למדתי בחורב ירושלים, אהבתי לאכול, ספורט ועוד דברים אסורים... פעם אחת, מישהו הציע לעשות ביקור "מעניין" בישיבה חרדית לשבת אחת - נסעתי לקרית מלאכי למי שמכיר. לא יודע מה קרה לי שם אבל בשבת אחת נהפך לבי בקרבי, התרגשת...
על ידי קדוש ישראל
ה' ינואר 18, 2024 1:26 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: מכתבים להראי"ה קוק מגדולי ישראל
תגובות: 36
צפיות: 3766

Re: מכתבים להראי"ה קוק מגדולי ישראל

רבי שלמה מזוויהל/זווהיל היה בראשי חודשים מבקר את הרב קוק ויושב לפניו כדי ליהנות מזיו פניו ולהאזין לדברי תורתו. בספר "מבחירי צדיקיא" בעמ' קנ"ב, מספר הרב יוסף יהודה לייב זוסמן זצ"ל: 'האדמו"ר ר' שלמה'לה זצוק"ל מזווהיל, היה ידוע לבעל רוח הקודש נפלא ובעל מופתים כבירים, והיה גדול מאוד בתורה, בנגלה ובנסתר...
על ידי קדוש ישראל
א' ינואר 14, 2024 9:55 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גליונות ההילולא מגליון "אמונה ודעת" שע"י מערכת "השקפה ברורה"
תגובות: 22
צפיות: 800

Re: גליונות ההילולא מגליון "אמונה ודעת" שע"י מערכת "השקפה ברורה"

(לא הוספתי לתגובה הקודמת בגלל מגבלת תווים) לגבי ריח"ז ישנן עדויות רבות על הכבוד הרב שרחש לראי"ה נוסף על המכתב המשותף עם ריי"ד ולכתוב בגליון ההילולא עליו שהתייחס לראי"ה כרשע זו עזות מצח שאין כדוגמתה, כמו דברים לא מעטים בגיליונות ההילולא לגבי הראי"ה או לגבי דברים אחרים בהשקפה כמו לכתוב על מרן הגאון ה...
על ידי קדוש ישראל
א' ינואר 14, 2024 1:57 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גליונות ההילולא מגליון "אמונה ודעת" שע"י מערכת "השקפה ברורה"
תגובות: 22
צפיות: 800

Re: גליונות ההילולא מגליון "אמונה ודעת" שע"י מערכת "השקפה ברורה"

הגרפ"ע היה מרבני העדה"ח וכיהן כראב"ד כמה שנים. מרנן הגאונים ריח"ז וריי"ד היה שני הרבנים הבכירים של העדה"ח כשריח"ז היה גאב"ד וריי"ד לא נשא תפקיד רשמי. ראו כאן במספר 12 שבניגוד לדברים בגיליונות ההילולא לגביהם, הם חלקו כבוד רב לראי"ה כש'הרב הגאון מוהרא"י קוק שליט"א' הוא משמעותית יותר מתארי כבוד מינמליי...
על ידי קדוש ישראל
ו' ינואר 12, 2024 12:46 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גליונות ההילולא מגליון "אמונה ודעת" שע"י מערכת "השקפה ברורה"
תגובות: 22
צפיות: 800

Re: גליונות ההילולא מגליון "אמונה ודעת" שע"י מערכת "השקפה ברורה"

הגאון האדיר רבי פנחס עפשטיין זצוק"ל ראב"ד ירושלים עיה"ק ת"ו נלב"ע י"ז טבת שנת תש"ל לפ"ק הילולא טבת י''ז תשפ''א הגר''פ עפשטיין.pdf דוגמה נוספת לשקרים של הקנאים הקיצוניים כי רפ"ע העניק את ספרו במתנה לראי"ה עם הקדשה 'לכבוד הגאון הרב הראשי לא"י'. וכן ראיתי סריקת מכתב שלו לראי"ה שבו מבקש את חוות דעתו של...
על ידי קדוש ישראל
ו' ינואר 12, 2024 12:35 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גליונות ההילולא מגליון "אמונה ודעת" שע"י מערכת "השקפה ברורה"
תגובות: 22
צפיות: 800

Re: גליונות ההילולא מגליון "אמונה ודעת" שע"י מערכת "השקפה ברורה"

הגה"ק רבי ברוך בער לייבאוויץ זצוק"ל ראש ישיבת כנסת בית יצחק בקאמעניץ, ובעל ברכת שמואל נלב"ע ה' כסלו ת"ש לפ"ק הילולא כסלו ה' תשפ''ב הגרב''ב לייבאוויץ.pdf הדברים לגבי הרב קוק הם שקרים מלוכלכים. הברכת שמואל כן שלח לראי"ה למרכז הרב תלמיד עילוי שלו. ראיתי את תוכן המכתב. וכן במחלתו האחרונה והקשה של הראי"...