החיפוש הניב 1200 תוצאות

על ידי כּוֹתָר
ש' דצמבר 02, 2023 8:12 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: מכתבים להראי"ה קוק מגדולי ישראל
תגובות: 33
צפיות: 452

Re: מכתבים להראי"ה קוק מגדולי ישראל

חוטרא כתב: אלו שמרן זצ"ל קרא עליהם את ראשי התיבות "פתי מאמין לכל דבר", שכל מה שיעשו להם לא יפקח את עיניהם ויפכח אותם מדרכם, ואכמ"ל.
מי זה מרן זצ"ל ?
על ידי כּוֹתָר
ה' נובמבר 30, 2023 10:08 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: האם מה שהולכים אחר הרוב זה סברא, או דין ?
תגובות: 0
צפיות: 11

האם מה שהולכים אחר הרוב זה סברא, או דין ?

יש לחקור האם רוב זה ענין של סברא, כמו שהיום המדע מחשב כל תאוריה על פי מחרים וסטיסטיקה. או שרוב זה דין, שיש לילך אחר הרוב אף שזה נגד ההגיון הסביר. ולהלן יובאו 3 נפקא-מינות מצויים בזמנינו, שזה נוגע הלכה למעשה. ויש להביא ראיה שרוב זה דין, אף כשהוא נוגד את ההיגיון. במסכת בבא בתרא דף כד. בסוגיית רוב וקרו...
על ידי כּוֹתָר
ו' נובמבר 17, 2023 1:19 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גליונות ההילולא מגליון "אמונה ודעת" שע"י מערכת "השקפה ברורה"
תגובות: 5
צפיות: 75

Re: גליונות ההילולא מגליון "אמונה ודעת" שע"י מערכת "השקפה ברורה"

מעניין שכל אלו שראו כך בדעתם, הם לא נאמנים לדרכיהם.
והתלמידים הקרובים אליהם הלכו בדרך אחרת...
על ידי כּוֹתָר
ו' נובמבר 17, 2023 1:17 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: פתגמים המיוחסים בטעות לחז"ל
תגובות: 29
צפיות: 2045

Re: פתגמים המיוחסים בטעות לחז"ל

אורח כתב: כבדהו וחשדהו
היה פעם יהודי חכם שאמר, אכן צריך לנהוג ב'כבדהו וחשדהו'. אך לא כתוב מה שיעור הכיבוד, ומה שיעור החשד.
אני אומר, הוסיף אותו חכם:
'כבדהו', זה בגודל ס"מ אחד. והראה גודל זה בין אצבעותיו.
אך 'חשדהו' בשיעור הגדול ביותר, ופתח את 2 זרועותיו כדי להמחיש את השיעור הגדול.
על ידי כּוֹתָר
ו' נובמבר 17, 2023 1:14 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: המלחמה הדרום - באספקלריה תורנית
תגובות: 5
צפיות: 124

Re: המלחמה הדרום - באספקלריה תורנית

דברים שנאמרו ע"י מרן הגאון רבי דוד שמידל שליט"א בעצרת החיזוק וההסברה שנערכה ע"י "איגוד היראים" בעיר בני ברק בביהמ"ד "ברך משה" דסאטמאר – אור לכ"ט מרחשון תשפ"ד דרשת מרן הגאון רבי דוד שמידל.pdf למי שקשה להוריד, חובת השעה דברים שנאמרו ע"י מרן הגאון רבי דוד שמידל שליט"א בעצרת החיזוק וההסברה שנערכה ע"י "...
על ידי כּוֹתָר
ב' נובמבר 06, 2023 7:14 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כשרות רבנות מהדרין
תגובות: 10
צפיות: 350

Re: כשרות רבנות מהדרין

יהודים מאמינים לרבנים ובתי דינים מוכרים שעומדים בראש וועדת כשרות, שהתקבלה על ידי ציבורים גדולים של יראי אלוקים, ולא לאתר שלא התקבל אצל עם ישראל כמוסמך, ושם את עצמו כמומחה ומדרג רמות כשרות לפני קריטריונים שעלו בדעתו. בפועל רבני כושרות הם מומחים בעשרות ומקדישים את מיטב ומרב זמנם ומרצם ועיסוקם בנושא ה...
על ידי כּוֹתָר
ב' אוקטובר 23, 2023 8:55 pm
פורום: ספרי הלכה
נושא: חושן משפט
תגובות: 1
צפיות: 45

Re: חושן משפט

אורח כתב: ברצוני לבקש עזרה להו''ל או לפרסם ספרי בנושא חו''מ
על איזה הלכות כתבת בחו"מ ?
ואיך אתה מעוניין שיפנו אליך ?
על ידי כּוֹתָר
ו' אוקטובר 20, 2023 2:22 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מדוע ממתינים לומר 'ותן טל ומטר' עד ז' חשון - בזמן הזה ?
תגובות: 1
צפיות: 37

Re: מדוע ממתינים לומר 'ותן טל ומטר' עד ז' חשון - בזמן הזה ?

שוב הראוני שכעין זה כתב כבר הרא"ש. בתשובת הרא"ש כלל ד' תשובה י' מאריך לדון שם אודות קביעת הזמנים ומוכיח שנעשתה על פי הצרכים המציאותיים, ורצה לתקן שבני אשכנז יתחילו לומר ותן טל ומטר מז' חשוון כיוון שטבע ארצם שונה מטבעה של בבל. ועיקר טענתו שם הייתה לומר שבארצותיהם יש להאריך את זמן אמירת ותטו"מ עד עצרת...
על ידי כּוֹתָר
ו' אוקטובר 20, 2023 9:51 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מדוע ממתינים לומר 'ותן טל ומטר' עד ז' חשון - בזמן הזה ?
תגובות: 1
צפיות: 37

מדוע ממתינים לומר 'ותן טל ומטר' עד ז' חשון - בזמן הזה ?

במשנה בתחילת תענית, כתוב הטעם שמתחילים לבקש על טל ומטר, רק בז' חשון: ' כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת '. ובר"ן על הרי"ף ביאר שבזמנו גם היו עולים לרגל, לכן נהג דין זה. וז"ל: אפילו לאחר חורבן לפי שהיו מתאספים בכל הסביבות ברגל לירושלים 'כמו שעושין גם היום'. ומפני עולים הללו ראוי שנאחר השאלה שהיא הית...
על ידי כּוֹתָר
ג' אוקטובר 17, 2023 10:46 am
פורום: מערכת הפורום
נושא: האם ידוע על מי שעסק בזיהוי האומות השונות בימינו
תגובות: 1
צפיות: 34

Re: האם ידוע על מי שעסק בזיהוי האומות השונות בימינו

שמעתי לאחרונה
אדום - רוסיה, ולכאורה גם מדינות המערב.
אשור - איראן \ עיראק \ סוריה
ישמעאל - כולם יודעים שזה הערבים.
על ידי כּוֹתָר
ד' אוקטובר 11, 2023 12:02 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: המלחמה הדרום - באספקלריה תורנית
תגובות: 5
צפיות: 124

Re: המלחמה הדרום - באספקלריה תורנית

שמעתי ממו"ר הרמ"ק: א. בתורה יש 5885 פסוקים, שמע לפני שנים רבות כי כל פסוק הוא כנגד שנה אחת מביראת העולם, ומוצאים רמזים בפסוק למה שקרה בשנה ההיא. (מישהו מצא רמזים בשנות השואה, ובשנת תשל"ד להתעוררות תנועת התשובה.) לפי זה חישבו שהשנה של יציאת מצרים וקבלת התורה, היא כנגד הפסוק וַיִּתֵּ֣ן אֶל־מֹשֶׁ֗ה כְּ...
על ידי כּוֹתָר
ג' אוקטובר 10, 2023 10:39 pm
פורום: מחשבת
נושא: רעיונות - מליצות - הומור יהודי חינני
תגובות: 25
צפיות: 1587

Re: רעיונות - מליצות - הומור יהודי חינני

הרבי מקוצק זי"ע אמר: "שלח לך אנשים", תשלח ממך את האנושיות, זו המחשבה שעוצרת אותך בעבודת ה' - "זה לא אנושי, זה לא נימוסי". הוסיף ע"כ האדמו"ר מסלונים שליט"א: את זה אמר הרבי מקוצק לאנשיו בדור ההוא. שהיו - חצי איש חצי מלאך, איש כזה כשישליך את האנושיות יהיה כולו מלאך. אך בדורנו - שהאנשים הם חצי איש חצי ...
על ידי כּוֹתָר
ב' אוקטובר 09, 2023 12:03 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ותחזירנו לשלום בתפילת הדרך
תגובות: 4
צפיות: 324

Re: ותחזירנו לשלום בתפילת הדרך

במאמר פיו כתב: אם דרוש למשהו מקורות- אשמח להביאם כאן.
אודה לך אם תביא מקורות.
על ידי כּוֹתָר
א' אוקטובר 08, 2023 1:21 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: המלחמה הדרום - באספקלריה תורנית
תגובות: 5
צפיות: 124

Re: המלחמה הדרום - באספקלריה תורנית

מסר ממרן אור העולם הגר"ד קוק שליט"א בעקבות המצב בדרום​ מרן הגר"ד קוק שליט"א הקפות של "תשובה" במקום של "שמחה"... עת צרה היא ליעקב... קשה מאד מאד להמשיך הלאה והננו באבלות דרבים, וגם לב אבן ימס כמים אל מול השמועות הנוראות הבאות מרגע לרגע. לבקשת רבים המצפים לשמוע חיזוק והתעוררות מאת רבינו הגדול לבן של י...
על ידי כּוֹתָר
א' אוקטובר 08, 2023 1:15 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: המלחמה הדרום - באספקלריה תורנית
תגובות: 5
צפיות: 124

המלחמה הדרום - באספקלריה תורנית

ביום שמחת תורה, והיום - אסרו חג, דרש מרן הגר"י זילברשטיין בפני הקהל , ואמר במה לדעתו יש להתחזק בימים הנוראים הללו. ההרגשה הברורה היא, אמר הרב, שהקב"ה מדבר ישירות אלינו, אל שומרי המצוות, ובמקום שנפטפט מה 'הם צריכים לעשות', אנחנו מחויבים לחשב את דרכינו, ולפייס את בוראנו יתברך ויתעלה. והדבר הראשון הוא ...
על ידי כּוֹתָר
א' אוקטובר 08, 2023 12:37 pm
פורום: המסכת הנלמדת בישיבות ובכוללים בזמן זה
נושא: זמן חורף תשפ"ד
תגובות: 0
צפיות: 66

זמן חורף תשפ"ד

כלל ישיבות טשערנאביל, קטנות וגדולות,(בני ברק,אלעד,בית שמש,ירושלים)
לומדים בשנה"ל תשפ"ד בעזהשי"ת מסכת בבא מציעא!
על ידי כּוֹתָר
א' אוקטובר 01, 2023 3:58 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: סטטיסטיקות נגיף הקורונה בעולם ובישראל
תגובות: 31
צפיות: 1927

Re: סטטיסטיקות נגיף הקורונה בעולם ובישראל

בקישור זה יש נתונים מכל העולם, אך התרגום של גוגל לא הכי מובן.
https://elifesciences.org/articles/69336
על ידי כּוֹתָר
א' אוקטובר 01, 2023 3:50 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: סטטיסטיקות נגיף הקורונה בעולם ובישראל
תגובות: 31
צפיות: 1927

Re: סטטיסטיקות נגיף הקורונה בעולם ובישראל

מספרי נפטרים שעודכן בשנה האחרונה במדינת ישראל אשמח אם מישהו יכול לעזור לי להבין איך הם חישבו את עודפי התמותה. כל שנה יש עליה במספר הנפטרים בארץ, ובשנת 2020 אכן העליה היא יותר גדולה אני חישבתי בגיליון 'פטירות לפי שנה וחודש' העליה של 2020 נראית יותר מהעליה הממוצעת של כל שנה, והיא בעיקר בחודשים אוגוסט ...
על ידי כּוֹתָר
ו' ספטמבר 22, 2023 12:35 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: איסוף וסידור פרחים - מעמר?
תגובות: 1
צפיות: 245

Re: איסוף וסידור פרחים - מעמר?

הצורך בקיבוצם הוא ענין טכני, כפי שכתבת 'אחרת אין מה לסדר'.
אבל עיקר המלאכה וכוונותו היא לסדרם בנוי ויופי.
על ידי כּוֹתָר
ו' ספטמבר 22, 2023 12:33 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: מלחמת היצר
תגובות: 1
צפיות: 216

Re: מלחמת היצר

יישר כוחך !
על ידי כּוֹתָר
ו' ספטמבר 22, 2023 12:29 pm
פורום: דרכה של תורה
נושא: דעת החזון אי"ש על פקפוקים למיניהם
תגובות: 1
צפיות: 444

Re: דעת החזון אי"ש על פקפוקים למיניהם

והעל שם טוב אמר:
מניין לתורה שבעל פה מן התורה? מן הפסוק 'ויאמר ה' למשה, כתוב זאת זכרון בספר' - הרי לך תורה שבכתב, 'ושים באזני יהושע' - הרי לך מסירת התורה בעל פה.
על ידי כּוֹתָר
ו' ספטמבר 22, 2023 12:27 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ותחזירנו לשלום בתפילת הדרך
תגובות: 4
צפיות: 324

Re: ותחזירנו לשלום בתפילת הדרך

זכור לי כך:
מי שנוסע בבוקר כדי לחזור בערב, אומר 'ותחזירונו לשלום'.
אך אם חוזר ביום למחרת לא אומר.
על ידי כּוֹתָר
ה' ספטמבר 14, 2023 10:05 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: מאה שנה לכנס העולמי הראשון של אגודת ישראל
תגובות: 12
צפיות: 174

Re: מאה שנה לכנס העולמי הראשון של אגודת ישראל

קישור לסרטון מהכנס הזה אך נראה לי שיחסם בנטפרי: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DDu-VrHDiObM&ved=2ahUKEwjZo6-KwqiBAxWURPEDHRmnAp0QwqsBegQIARAG&usg=AOvVaw3z867uY-uRjNKXfItWjS_L גיליון מיוחד של המבשר לכבוד 100 שנה לכנס העולמי הראשון ש...
על ידי כּוֹתָר
א' ספטמבר 10, 2023 10:55 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: מאה שנה לכנס העולמי הראשון של אגודת ישראל
תגובות: 12
צפיות: 174

Re: מאה שנה לכנס העולמי הראשון של אגודת ישראל

תשובת ציון כתב:
כּוֹתָר כתב: חוץ מהסיפור על הראי"ה קוק, נודה לחכמי הפורו שיואילו להעלות עוד פרטים על מה שהיה בכנסיה הגדולה.
אציין, שאז הציע רבי מאיר שפירא את לימוד הדף היומי.
בקישור שהבאתי מפורום אחר יש לא מעט פרטים על הכנס הזה.
חסום לי.
על ידי כּוֹתָר
ו' ספטמבר 08, 2023 4:10 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גדולי החסידות בהערצה לגדולי ליטא
תגובות: 17
צפיות: 233

Re: גדולי החסידות בהערצה לגדולי ליטא

הגרמ"ד סולוביצ'יק זצוק"ל ואחיו, בצעירותם היה מרן הגרי"ז שולח אותם בליל שבת ל'טיש' בתולדות אהרן להסתכל על האדמו"ר זצוק"ל.
על ידי כּוֹתָר
ו' ספטמבר 08, 2023 4:08 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גדולי החסידות בהערצה לגדולי ליטא
תגובות: 17
צפיות: 233

Re: גדולי החסידות בהערצה לגדולי ליטא

את הרב רובינשטיין פגשנו לפני כמה שנים בחנותו 'היכל הספר' ברחוב הרב לנדא בבני ברק, הוא סיפר כך: "למדתי בישיבת חברון בירושלים וגם הייתי חבר ב"פעילים", באותם ימים למד בישיבה בחור עם בעיה נפשית שטופל בתרופות וגם הלך לשיחות עם פסיכולוג, אך הבעיה נשארה, פנו אלי ראשי הישיבה והטילו עלי תפקיד, היות ויש רבי ב...
על ידי כּוֹתָר
ו' ספטמבר 08, 2023 4:08 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גדולי החסידות בהערצה לגדולי ליטא
תגובות: 17
צפיות: 233

Re: גדולי החסידות בהערצה לגדולי ליטא

סיפר מרן הגאון רבי גרשון אידלשטיין שליט"א ראש ישיבת פוניבז': פעם אחת נצרכתי לרפואה עבור אחד מבני משפחתי. אחר שדרשנו אצל טובי הרופאים, שמעתי את שמעו של הרה"ק מקרעטשניף זי"ע שהיה מפורסם כפועל ישועות. שמתי פעמי לרחובות וזכיתי להיכנס אל הקודש פנימה. כששמע האדמו"ר זי"ע את הבעיה, הורה על תרופה מסוימת לקחת...
על ידי כּוֹתָר
ו' ספטמבר 08, 2023 4:06 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גדולי החסידות בהערצה לגדולי ליטא
תגובות: 17
צפיות: 233

Re: גדולי החסידות בהערצה לגדולי ליטא

הערצה מרב שאינו חסיד גזירת המרא דאתרא וכך היה המעשה: אשת ר' חיים ברים זצ"ל הייתה חולה במצב אנוש, הרופאים לא נתנו לה סיכוי לחיות. בצר לו פנה ר' חיים לרבה של ירושלים הגה"צ רבי יוסף צבי דושינסקי זצ"ל. רב העיר שלח אותו לרבי גדליה משה מזוועהיל שיפעל ישועה עבורה, היה זה מיד אחרי פטירת אביו רבי שלמה. משהגי...
על ידי כּוֹתָר
ו' ספטמבר 08, 2023 4:05 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: מאה שנה לכנס העולמי הראשון של אגודת ישראל
תגובות: 12
צפיות: 174

Re: מאה שנה לכנס העולמי הראשון של אגודת ישראל

חוץ מהסיפור על הראי"ה קוק, נודה לחכמי הפורו שיואילו להעלות עוד פרטים על מה שהיה בכנסיה הגדולה.
אציין, שאז הציע רבי מאיר שפירא את לימוד הדף היומי.
על ידי כּוֹתָר
ו' ספטמבר 08, 2023 3:56 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: חזרתו של הראי"ה קוק לארץ ישראל
תגובות: 11
צפיות: 209

Re: חזרתו של הראי"ה קוק לארץ ישראל

זה שאינך מבין, כי נשאר לך ללמוד עוד דבר ושניים, על עולמו של יהודי חרדי.
לפני שהנך בא לאלפנו בינה.
על ידי כּוֹתָר
א' ספטמבר 03, 2023 11:30 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מנהג הזכרת נשמות
תגובות: 0
צפיות: 47

מנהג הזכרת נשמות

מנהג הזכרת נשמות​ לקט הלכות ההלכות נלקטו ונערכו בהתייעצות ובהכוונת רבנים חשובים. גם היו למראה עיני הגאון הגדול הגר"ח קנייבסקי זצ"ל שעבר עליהם וכתב ע"ז בכתב ידו: "נראה בסדר בס"ד" א. תועלת גדולה עושים עם המת בנתינת צדקה עבורו. כמו ששנינו בתורת כהנים: "יכול משמתו לא יועיל להם הצדקה? ת"ל 'אשר פדית', מכא...
על ידי כּוֹתָר
א' ספטמבר 03, 2023 11:28 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: טלטול בשבת של הטופס בדף קשר
תגובות: 1
צפיות: 58

טלטול בשבת של הטופס בדף קשר

איסור מוקצה בטופס של הדף קשר​ ביקשתי להעיר את תשומת לב המחנכים וההורים, כולנו מכירים את "דף – הקשר", בו המחנך כותב להורים מה למדו במשך השבוע בכיתה ומוסיף דפים של חומר לימודי, ויש טופס שההורה כותב את התרשמותו מידיעותיו והתנהגותו של הילד. ויש להעיר על דבר שרבים נכשלים בו מחוסר שימת לב, והדברים דלהלן ...
על ידי כּוֹתָר
א' ספטמבר 03, 2023 11:23 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: ר"ה כח, כפאוהו פרסים לאכול מצה - מדוע דווקא פרסיים ?
תגובות: 0
צפיות: 91

ר"ה כח, כפאוהו פרסים לאכול מצה - מדוע דווקא פרסיים ?

כתוב בגמרא, אופן של אוכל מצה שלא לשמה, כאשר "כפאוהו פרסים לאכול מצה". השאלה היא מדוע הגמרא כתבה דווקא שהיה פרסי ולא סתם גוי ? (אולי רש"י כותב הוא זה שכתב 'פרסיים' - איני זוכר כרגע) וי"ל בדרש דרוש: שהגמרא חיפשה היכי תימצי שיהודי לא רוצה לקיים מצוות מצה ולכן לא מכוון לשם מצוה, והגוי כופה אותו כן לאכול...
על ידי כּוֹתָר
א' ספטמבר 03, 2023 11:18 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לעובדים להתאגד ולשבות ?
תגובות: 0
צפיות: 48

האם מותר לעובדים להתאגד ולשבות ?

בהרבה מוסדות חרדיים מנצלים המנהלים את העובדים ולוקחים חלק גדול מכספי משרד החינוך והתקציבים שמקבלים לעצמם, והעובדים מקבלים משכורות נמוכות. בציבור הכללי נהוג לשבות, כדי לדרוש העלאות שכר. השאלה אם זה מותר על פי התורה. ויש כאן כמה שאלות הלכתיות: 1. האם יש לעובדות זכות הלכתית לתבוע תנאים משופרים, אחרי שה...
על ידי כּוֹתָר
א' ספטמבר 03, 2023 11:13 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: מדוע התירה התורה לגואל הדם להרוג מי שרצח בשוגג ?
תגובות: 2
צפיות: 53

Re: מדוע התירה התורה לגואל הדם להרוג מי שרצח בשוגג ?

ויש מי שתירץ, שבצערא דגופא מותר לנקום. במסכת יומא דף כג ע"א שנינו מפורשות: "...לא תקום ולא תטור ההוא בממון הוא דכתיב...וצערא דגופא לא". ובספר "בין אדם לחברו" על לא תקום ולא תטור, האריך הרבה בהיתר של צערא דגופא. והביא שנחלקו בזה ראשונים ואחרונים, וקשה לפסוק בזה. אבל המיקל יש לו על מי לסמוך ויש דעות ש...
על ידי כּוֹתָר
א' ספטמבר 03, 2023 11:09 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: מדוע התירה התורה לגואל הדם להרוג מי שרצח בשוגג ?
תגובות: 2
צפיות: 53

Re: מדוע התירה התורה לגואל הדם להרוג מי שרצח בשוגג ?

בספר שו"ת דברי יציב חלק חושן משפט סימן פ, עמד בכך וכתב: ונראה לומר בטעם המצוה שהוא מגדר ובערת הרע מקרבך, דמשום תיקון העולם שלא ירבו רוצחים בישראל נתנה תורה מצוה לגואל הדם להרוג ורשות ביד כל אדם, שאז לא יסתכן להרוג בערמה. וזה למ"ד מצוה בגואל הדם, ולמ"ד דרק רשות י"ל הטעם דרחמנא אפקריה לדמו דרוצח כיון ...
על ידי כּוֹתָר
א' ספטמבר 03, 2023 11:08 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: מדוע התירה התורה לגואל הדם להרוג מי שרצח בשוגג ?
תגובות: 2
צפיות: 53

מדוע התירה התורה לגואל הדם להרוג מי שרצח בשוגג ?

יש דיון אם גואל הדם חייב להרוג את הרוצח, או שרק מותר לו ואינו חייב. בשיעור דף היומי, נסוב הדיון מדוע מענישים את הרוצח. מתוך הדברים עלתה קושיא חזקה על ידי אחד הלומדים. מדוע התורה אומרת לגואל הדם להרוג את הרוצח, לכאורה הסיבה שהוא רוצה להרוג היא מפני יצר הנקמה על כך שרצח את קרוב משפחתו, ומדוע אין זה בכ...
על ידי כּוֹתָר
א' ספטמבר 03, 2023 11:03 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גדולי החסידות בהערצה לגדולי ליטא
תגובות: 17
צפיות: 233

Re: גדולי החסידות בהערצה לגדולי ליטא

מכתב אדמו"ר הריי"ץ מליובאויטש אודות הגרח"ע: כבוד ידידי הרה"ג הנודע לשם תהלה כו' אי"א מוה"ר אהרן שליט"א שלום וברכה! אתאפק לא אוכל מלהודיע לכבודו את צערי הגדול, ע"ד הרבנות דוילנא, יע"א, אין אני נכנס בגוף ועצם הענין, כי בודאי צדקו דברי הגאון הצדיק הררי"מ שליט"א בעל הח"ח, וכל הרבנים הגאונים שליט"א, ולא ...
על ידי כּוֹתָר
א' ספטמבר 03, 2023 11:01 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גדולי החסידות בהערצה לגדולי ליטא
תגובות: 17
צפיות: 233

Re: גדולי החסידות בהערצה לגדולי ליטא

בשנת תר"פ בהיות הרבי הרש"ב מליובאוויטש זיע"א חולה מאד, שלח בנו הרה"ק הרבי הריי"צ זיע"א פדיונות לשלושה גאונים שיתפללו לרפואת אביו. הג"ר יוסף רוזין הרוגוצ'ובי, הג"ר חיים עוזר גרודזינסקי, וה"חפץ חיים". כשזקני החסידים ראו למי הוא שולח את הפדיונות, היו כאלה שהתפלאו. אמר להם הרבי הריי"צ, מה אתם מתפלאים? "...