הספר רוב דגן של הרב יצחק עטייה זצ"ל חידושים וביאורי אגדות בש"ס

עיונים ודיונים במרחבי ים התלמוד כולו ובסדר הדף היומי
שלח תגובה
הודעה
מחבר
יעקב חזן
הודעות: 5
הצטרף: ב' מרץ 27, 2023 12:07 am

הספר רוב דגן של הרב יצחק עטייה זצ"ל חידושים וביאורי אגדות בש"ס

#1 שליחה על ידי יעקב חזן » ב' מרץ 27, 2023 4:04 pm

הספר רוב דגן של הרב יצחק עטייה זצ"ל חידושים וביאורי אגדות בש"ס.
הספר הודפס לפני כ 200 שנה ומאז לא הודפס שוב ועכשיו יוצא במהדורה חדשה עם הערות ומראי מקומות.ניתן לקבל את הספר בחינם בפורמט pdf בפניה למייל jacovha5@gmail.com

תולדות המחבר
מו"ר חכם יצחק עטייה היה בנו השלישי של מו"ר הרה"ג חכם ישעיה זצ"ל, שנת לידתו לא נודעה בדיוק, אך יש להניח שנולד בשנת תקט"ו (1755 - )תקט"ז, בארם צובא (חלב) שבסוריה.
אביו הוא מחבר ספר השו"ת 'בגדי ישע' ותלמידו של חכם יהודה קצין, וממנו למד חכם יצחק עטייה את תורתו.
חייו של חכם יצחק עטייה היו חיי צער מלווים ביסורים קשים ומרים. בהקדמתו לספר זרע יצחק מספר רבינו על אשת נעוריו כדברים האלה: "אשת נעורי אשת חיל מנשים
באוהל, והנה היא לאה בת היקר ומאד נעלה, איש תם וישר כה"ר מנחם בן שבתי, חלתה את חליה ד' וה' שנים, ובתוך הזמן הזה ילדה ג' בנות, ושתים הנה נלב"ע בחייה, וקשיא סיפא ותצא לקראתם, מתה עלי לאה, קשה עלי פרידתה אשת נעורים, ושבקה בת ו' חדשים... וסוף כל סוף בת קמה עם אמה וחלי"ש שבקת". לאחר פטירת אשתו הראשונה נשא אשה בשם: "סבתיה מב"ת בת הישיש ונשוא פנים כה"ר אברהם סתהון נ"ע, גם היא נפלה בחולי גדול ויהי כפשע בינה ובין המות בר מינן, ועשינו לה שינוי השם ושינוי מקום ואשתני למעליותא, ואותה קראתי בשם שמחה ועלינו לשבח לאדון הכל כי גבר עלינו חסדו...".
בכך לא תמו ייסורי רבינו, מגפת האבעבועות שפרצה בשנים תקנ"א-ב "פגעה מדת הדין בהבל שאין בו חטא קרוב לשלש מאוד ילדים כבן שש כבן שבע, ומתוכם כעין החשמל
פגעה בבני ידיד נפשי, אף רוחי בקרבי חלבי ודמי ואחרון הכביד קשיא סיפא על מות לבן אוי לי שכך עלתה בימי, מרגלית טובה היתה בידי ואיבדתיה".
בן זה, היה בנו בכורו מאשתו השניה, שנקרא ישעיה, ע"ש אביו של רבינו. היסורין לא פסחו על רבינו, ופגעו גם בו. הוא עצמו נפל בחולי גדול אשר פיו mכנהו בשם: " חולי
של דור עיקש ופתלתול, ונחליתי קרוב לששה חודשים כגוף בלי נשמה ח"ו. ובריך רחמנא המחזיר נשמת לפגרים מתים ומחלאים רעים ורבים הצילני".
שאר בניו של רבינו, המוזכרים בהקדמה לספר "ויקרא יצחק" ועם הברכות והתודות לכל אשר סייעו בידו הוא מברך גם את יוצאי חלציו בזה הלשון: "...גם ברך יצחק לשיורי ברכה, לזרעא מעליא דנפיק מינאי ראשון בקודש הח' המ' והנה שולם אברהם
בראש הי"ו. שני בקודש לומד תורה ומלמדה הח' המ' עד דוד הגדול הי"ו. והחוט המשולש ח' יעקב הי"ו. הם ובניהם ונשיהם. ורביעי בקודש שהלך עמי בגולה אליהו הי"ו. הוא וכלתו סי' מרים ובתי הנעימה כי שרה שמה, בחיק ירא אלקים תינתן, ואם
הבנים שמחה מב"ת.
כשלושים שנה לאחר מכן בחודש אב התקפ"ד שוב פוקדות הצרות את רבינו. בשנה זו, אירע רעש גדול. ברעש זה נספו רבים מבני ישראל ובניהם גם בנו האחרון. בהספד
שנשא עליו "פטירת גבירנו ושרנו הודנו והדרנו, הגביר המפואר השר והטפסר, שמו נודע בשערים, לפני מלכים יתיצב ארי בן ארי מגזע היחס והמעלה דין הוא הדר האמור
בתורה דמשתבח ביה קרא החכם המ' רצ"ו כמהר"ר סי' עזרא חיים פיג'וטו תנצב"ה שנלב"ע בימי הרעש לתפ"ץ (=לא תקום פעמים צרה)", מזכיר את בנו נספה גם הוא
ברעש "...את חטאי (=את חסרונותי) אני מזכיר היום בעו"ה פגעה מדת הדין בבני ידידי
בתראה שלים יניק וחכים משה שפיר נ"ע...ואתו עמו בן דודו בן אחימל"ך ח"ר חלפון הי"ו בן זקונים הוא לו התלמיד ונחמד עזרא חיים נ"ע, שהיו לומדים ביחד...גם בבית בן אחי משכיל ונבון כה"ר ישעיה נ"ע פגעה מדת הדין בבנו הגדול חיים נ"ע וג'
בנותיו...גם בשאר משפחתי ובית אבי פגעה מדת הדין במספר הסמוך לי' נפשות לא ידעתי אכנה...".
חכם יצחק עטייה כתב את הספרים הבאים:
זרע יצחק , ויקרא יצחק על התורה.
זכות אבות - על מסכת אבות.
רוב דגן - על התלמוד.
תנא ושייר הכולל חידושים בעניינים שונים.
משרת משה על הרמב"ם.
פני המים על פירוש רש"י והרא"ם.
אשת חיל - ביאור על אשת חיל.
קונטרס 'אות לטובה- חקירות ופלפולים שונים.
קונטרס 'פלפלת כל שהוא' - ענייני הלכה שונים ועל מסכת סוכה.
קבצים מצורפים
רוב דגן בעה חלק ב_Sanitized.pdf
(4.47 MiB) הורד 56 פעמים
רוב דגן חלק א מעודכן_Sanitized.pdf
(3.94 MiB) הורד 9 פעמים
rov-dagan-vol1_r-itzhaq-attia.jpg

שלח תגובה