הערות במסכת נדרים

עיונים ודיונים במרחבי ים התלמוד כולו ובסדר הדף היומי
שלח תגובה
הודעה
מחבר
שמואל דוד
הודעות: 18
הצטרף: ג' אוקטובר 16, 2018 3:29 am

הערות במסכת נדרים

#1 שליחה על ידי שמואל דוד » ה' נובמבר 03, 2022 3:33 pm

ב:

ההוא דסליק מיניה ההוא מפרש ברישא כדתנן במה מדליקין ובמה אין מדליקין אין מדליקין כו' במה טומנין ובמה אין טומנין אין טומנין כו' במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה לא תצא אשה וכל היכא דפתח לא מפרש ברישא והתנן יש נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין ואלו נוחלין ומנחילין יש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן ואלו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן יש טעונות שמן ולבונה שמן ולא לבונה ואלו טעונות שמן ולבונה יש טעונות הגשה ואין טעונות תנופה תנופה ולא הגשה ואלו טעונות הגשה יש בכור לנחלה ואין בכור לכהן בכור לכהן ואין בכור לנחלה ואיזהו בכור לנחלה ואין בכור לכהן

עיין בגליון הש״ס שהעיר מדוע הביא הגמרא מפרק במה מדליקין ולא מפרק ראשון ע״ש ועיין באחרונים מש״כ בזה.

ע״פ פשטות יש ליישב דנקט הגמרא הני תלת מתני׳ משום דכולם פותחים ב״במה״ וקל לזכרון ודו״ק.

יש לעיין מדוע הביא הגמרא המשנה של בבא בתרא (יש נוחלין) קודם המשנה ביבמות (יש מותרות)

עוד קשה, מדוע נקט כל הני מתני׳ ולא די בג׳ דוגמאות.

שלח תגובה