קנין במלווה ע"פ במעמד שלשתן - קידושין מח

עיונים ודיונים במרחבי ים התלמוד כולו ובסדר הדף היומי
שלח תגובה
הודעה
מחבר
כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

קנין במלווה ע"פ במעמד שלשתן - קידושין מח

#1 שליחה על ידי כּוֹתָר » ג' מאי 25, 2021 11:23 pm

קיבלתי מצורב צעיר חידוש,

קידושין דף מח

שאלה:
לגבי מחילת חוב מבואר בתוס' ד"ה המוכר, שקנין שטר חל רק מדרבנן,
​​​​​​​ורעק"א מבאר שרבנן לא תיקנו שיחול הקנין אף מדאורייתא, אם לא שיש קנין אחר מדאורייתא.
וא"כ גם במעמד שלשתן שהוא תקנה מדרבנן, איך מועיל מדאורייתא ?
ועל כרחך שמעמד שלשתן מועיל מדאורייתא. שהרי תוספות מבארים את הטעם שבשטר חוב אפשר למחול, כיון שהוא רק מדרבנן. וא"כ, במעמד שלשתן שלדע תוספות אי אפשר למחול משמע שהוא מדאורייתא.
ומדוע במעמד שלשתן חכמים כן תיקנו שיחול אף מדאורייתא, אפילו שאין לכאורה קנין אחר מדאורייתא ?
ובשלמא לפי השיטה שא"א למכור את החוב בע"כ של הלווה, והקנין חל על ידי שהלווה מתחייב לקונה, כיון שאף מדאורייתא חלה התחייבות זו. מובן איך תיקנו שיועיל לדאורייתא. אבל לפי השיטה שאפשר למכור בע"כ של הלווה, זה ודאי שתקנת מעמד שלשתן היא ע"י קנין חדש ולא התחייבות, עדיין קשה מדוע זה חל לענין דאורייתא ?
3 תשובות:
א. כיון שקנין זה גם בפיקדון, ובפקדון יש קנינים מדאורייתא, והתקנה של מעמד שלשתן היא לפיקדון ומלוה יחד, מובן איך תיקנו שיחול אף לדאורייתא.
ב. שנראה שחכמים עשו זאת לפי הגיון, שבשטר חוב כיון שהשימוש בו הוא כעוד סניף למסחר לכן לא תיקנו שיחול אף מדאורייתא, שאף אם ימחול זה לא נורא, כיון שהוא קונה בזול ושווה לו לקחת את הסיכון שימחול.
משא"כ במלוה על פה, שהשימוש המצוי בו הוא כאפשרות לתשלום ולא למסחר. והמוכרים לא יסכימו לקבל זאת כתשלום אם יהיה ללוה אפשרות של מחילה. לכן תיקנו שיחול אף לדאורייתא וא"א למחול. – שמעתי מהמג"ש.

ג. שמעמד שלשתן מרצונו זה קנין מהתורה, ולא תקנת חכמים. והתקנה של חכמים היא רק שיוכלו לקיים זאת בע"כ של הלווה. וא"כ יש אפשרות של קנין דאורייתא ולכן גם הקנין דרבנן חל לענין דאורייתא.

שלח תגובה