אשכול פורים רב - הלצות ומילי בדיחותא להרבות בשמחה

הודעה
מחבר
ובכן
הודעות: 5
הצטרף: ג' מרץ 15, 2022 2:13 am

אשכול פורים רב - הלצות ומילי בדיחותא להרבות בשמחה

#1 שליחה על ידי ובכן » ג' מרץ 15, 2022 7:53 pm

שאלני אחד, מה היה שם משפחתו של המן?
נבוכותי. אולי 'האגגי'. לא, זה לא פורימי...
עד שגילה את אזני: ווייס. ופתח לי את המגילה, פרשנדתא ווייס, דלפון ווייס...

ובכן
הודעות: 5
הצטרף: ג' מרץ 15, 2022 2:13 am

Re: אשכול פורים רב - הלצות ומילי בדיחותא להרבות בשמחה

#2 שליחה על ידי ובכן » ג' מרץ 15, 2022 7:53 pm

היכן מרומז, שבשעה שמזכירים את השם המן במגילה, צריך לחבוט, דהינו "להכות את המן", בפסוק: "והיה אם בן הכות הרשע", סופי האותיות של שלושת המילים הראשונות: המן.
שמחת ה'בריסקער' כעצבון ה'חסיד' , חסיד ו'בריסקער' התווכחו. אמר החסיד: ה'בריסקעריס' שרויים תמיד בעצב ולא נברא פורים אלא כדי להוציאם לשעה קלה מעצבונם. התריס כנגדו ה'בריסקער': ולא נברא תשעה באב אלא כדי להוציא את החסידים ליום אחד מן העליצות. שמע את השיחה שלישי ואמר: שניהם טועים, שכןדומה שמחתו של הבריסקער' בפורים לעצבונו של החסיד בתשעה באב.
ועל זה אמרו שנהגו לקרוא מספר פסוקים במגילה בניגון איכה כדי שגם הליטוואקעס יוכלו לשמוח.. ואם כן היה ראוי לקרוא את כל המגילה בניגון איכה, אלא שזה כבר בגדר הוללות..
מנין שליעקב אבינו היה שטריימל? כתוב "ויצא יעקב מבאר שבע וילך.." "נו ?" וכי נראה לך שיעקב יצא ללא שטריימל ?
הרבי מגור הולך ברחוב כאשר לפתע הוא רואה אחד מחשובי החסידים שלו הולך ברחוב יחד עם אשתו. כאשר רואה החסיד שהרבי הבחין בו. הוא נבהל וממהר להצטדק: "זו לא אשתי, זו לא אשתי"...
אגב בריסקער'ס, כידוע בבריסק מאוד מקפידים על ושמרתם לנפשותיכם, פיקוח נפש, פעם בט' באב , איזה בריסקע'ר מגיע הביתה, ומספר לאשתו שהוא מרגיש שהוא הולך להתעלף מחמת הצום, אז אשתו אמרה לו שהוא יקח חתיכת לחם פחות מכזית, וכמה כפיות מים כדי להתחזק קצת, אז הוא מסתכל ככה עליה עם עיניים גדולות, מה איתך?, הרי זה מצות עשה של ושמרתם לנפשותיכם ואת רוצה שאני יקיים את זה עם חתיכת לחם וכמה כפיות מים?!, תכיני לי סעודה כסעודת שלמה בשעתה!, נו, א מצוה איז דאך א מצוה, והכינה לו סעודה כמו שצריך, והוא אכל לשובע!, ריח האוכל הכניס גם בה תיאבון, והיא אמרה לו שגם היא מרגישה חולשה מחמת הצום, אז בעלה אמר לה תיקחי לך חתיכת לחם פחות מכזית וכמה כפיות מים, אז היא נזעקה!, זה הרי מצוה ואני רוצה לקיים את זה עם סעודה כמוך, אז הבריסקע'ר ענה לה, לא צריך ,וייבער דארפן נישט מחמיר זיין!!, [נשים לא צריכות להחמיר!]
מספרים על איזה בריסקע'ר שפעם בפורים ראו אותו רוקד משמחה ברחוב, שאלו אותו מה הוא כ"כ יצא מגידרו השנה הזה ?!, אז הוא ענה כבר כמה ימים שאני מחפש אביון אמיתי לקיים בו ומתנות לאביונים, ועכשיו מצאתי אחד כזה, אז ביקשו ממנו חביריו תן לנו את הכתובת שלו, ככה גם אנחנו יכלו לקיים בו ומתנות לאביונים , ענה להם הבריסקע'ר, מה איתכם אם אני יתן לכולכם את הכתובת שלו לשנה הבאה לא תהיה לי אביון אמיתי?!,
מספרים על בריסקע'ר, שפעם הלך ביער, ואיזה גוי בא מולו עם רובה וביקש להרגו רח"ל, אז הבריסקע'ר ביקש ממנו בתור משאלה אחרונה, שיתן לו לברך אשר קדשונו ,,,,,על קידוש השם!, הגוי נתן לו את מבקשו, והבריסקע'ר התחיל לעשות את הברכה בקולי קולות ובכל מיני תניעות, פחד גדול נפל על הגוי והתחיל לברוח משם, אז הבריסקע'ר התחיל לרוץ אחריו וצעק עליו נו נו תחזור ברכה לבטלה!,
ואם בבריסקער'ס עסקינן: א. בשם ר' ישראל יעקב פישר אומרים שאמר שלמזלו אין שיעור לברכת "אשר יצר", שכן אילו היה, היו הבריסקער'ס רצים אליו עם קופסאות... ב. בריסקער עולה לאוטובוס, כאשר הוא רואה שבאוטובוס נוהגת אשה, הוא נותן לה את דמי הכרטיס ואומר "שלא לשם קידושין". וי'א שכך היה המעשה: בריסקער עבר ליד זכרון משה ונתן צדקה לאשה ואמר לה שלא לשם קידושין, ור' ישראל יעקב שמע את זה ואמר בחיוך, מתוך שלא לשמה בא לשמה ג. אומרים שר' ישראל יעקב פישר שאל פעם אם הבריסק'ערס שמים מחיצה במקרר בין ה'אשל' ל'לבניה', מחשש יחוד.
נסתפקו בישיבת חכמי חלם האם כשתוס' כותב ק"ק הכונה ל"קצת קשה" או "קשה קצת". וישבו על המדוכה שבעה ימים ושבעה לילות ונשתברו ספסלים ועפו סטנדערים. עד שאורו פניו של ראש הישיבה ואמר: הרי פשוט וברור שצ"ל "קצת קשה" ולא "קשה קצת", וזאת משום שאם היה צ"ל קשה קצת הקו"ף של הקשה היה צריך לבוא לפני הקו"ף של הקצת. ודו"ק וכבר מפורסם על ר' בערל אייזנשטיין זצ"ל שהיה משתמש בק"ק כ- קלוץ קאשה

תלמיד השתכר בפורים ופלט דברים שאינם ראויים על רבו. לאחר שהתפכח מיינו, מאד התבייש ובא לבקש סליחה מרבו. התלמיד אמר כי אע"ג דאמרי אינשי: השיכור מוציא בשפתיו מה שיושב בלבו, יידע הרב כי אין זה נכון לגביו. אמר לו הרב: זה בסדר, תמיד היתה לי קושיה על אימרה זו, למה צריך לשחוט פרה ולבדוק את ריאותיה ואז אם יש טריפה צריך למכור לגוי? אפשר לדעת אם יש טריפה בלא שחיטה, פשוט נשקה אותה ביין ואז היא תוציא בשפתיה מה שיש בלבה, אלא שכנראה שבבהמות הכלל הזה לא עובד.

חסיד השתכר בפורים ומחמת שכרותו הוא בא לידי כעס על רבו וצעק עליו "חמור" ו מיד הוא נפטר לבית עולמו כשהגיע לשמים הכניסו אותו לבית הדין של מעלה וגזרו עליו לגהינום מהטעם של קורה לרבו בשמו.

אדמו''ר אחד הלך עם חסידו להתפלל בקברו של יונתן בן עוזיאל, בצאתם עברה ציפור ועשתה על כובעו של האדמו''ר מה שציפורים עושות. אמרו לו חסידיו, הרי למדנו במסכת סוכה, שכל עוף שהיה פורח מעל יונתן בן עוזיאל בשעתו לימודו היה נשרף, ואילו על רבנו עברה ציפור ועשתה... אמר להם האדמו''ר, אני לא בדרגת יונתן בן עוזיאל אבל ראיתם כאשר הציפור עברה מעלי , היא נלחצה...

למה קוראים את עשרת בני המן שנתלו במהירות? כדי שלא יספיקו להגיש בג"ץ.

ידוע המעשה בבתו של המן ששפכה את הדלי היישר מהשרותים על ראשו. ויש להקשות טובא, הרי להמן היו 208 בנים, ומדוע דוקא הבת היחידה היא ששפכה עליו את הדלי, וכי לא היו יכולים הבנים לעשות זאת? ועוד יש לתמוה, הרי הדלי היה מלא איסור (כי כל היוצא מן הטמא - טמא). ובעצם גם המן היה איסור (עמלק). וא"כ איך היה מותר לה לשפוך את הדלי על המן, והרי שנינו שאין איסור חל על איסור? אלא יש לתרץ, דהכלל שאין איסור חל על איסור הוא רק בזה אחר זה, אבל בבת אחת שפיר איסור חל על איסור. וממילא יתורץ שפיר, שאם בניו של המן היו שופכים את הדלי, הייתה בעיה של אין איסור חל על איסור. אבל משעשתה זאת בתו היחידה, הרי שזה בבת אחת, ובבת אחת אכן איסור חל על איסור.

כתוב במגילה: ובהקבץ בתולות שנית. למה? הרי זה היה אחרי שאחשורוש כבר בחר את אסתר למלכה.התירוץ הוא, שאי-אפשר לפרק גוף ממשלתי עם מנגנון פקידותי גדול אחרי שמקימים אותו.

המשנה בסוף פאה אומרת, כל מי שאינו לא חיגר ולא סומא ולא פסח ועושה עצמו כאחד מהם - אינו מת מן הזקנה עד שיהיה כאחד מהם.ומה יהיה העונש של מי שעושה עצמו לצדיק והוא אינו כזה? מה, הוא לא ימות עד שיהיה באמת צדיק?! מצחיק. איזה עונש זה?!אלא העונש של המתחזים לצדיקים יהיה, שכשהמשיח יבוא וכל המתים יקומו לתחיית המתים, אזי הם ישארו קברי צדיקים.

מצאו בריסקער אחד שלא עלינו איבד עצמו לדעת בתליה. במכתב שהותיר הוא כתב שהיה לו חשש שהוא מזרע עמלק...
אותו בריסקער נהג עוד בחיים חיותו (למטה מ-י טפחים...) לאכול בליל הסדר פעמיים "כורך". פעם אחת זכר למקדש כהלל, ופעם שניה "זיכר למקדש כהלל"..

כּוֹתָר
הודעות: 1263
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: אשכול פורים רב - הלצות ומילי בדיחותא להרבות בשמחה

#3 שליחה על ידי כּוֹתָר » ג' מרץ 22, 2022 5:16 pm

ובכן כתב: שאלני אחד, מה היה שם משפחתו של המן?
נבוכותי. אולי 'האגגי'. לא, זה לא פורימי...
עד שגילה את אזני: ווייס. ופתח לי את המגילה, פרשנדתא ווייס, דלפון ווייס...
צריך לומר שהוא היה קורא בהברה חסידית.

כּוֹתָר
הודעות: 1263
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: אשכול פורים רב - הלצות ומילי בדיחותא להרבות בשמחה

#4 שליחה על ידי כּוֹתָר » ה' פברואר 29, 2024 4:18 pm

בתחילת חודש אדר, שמעתי את החזן אומר בבית הכנסת:
'לא יאיר כל חמתו',
יש לי כמה קושיות
1. יאיר זה שם של גבר, מה היה ההוא אמינא שיקראו כך לחמותו ?
2. מה זה 'כל חמתו', וכי לחלק ממנה כן קוראים יאיר ?

אורח

Re: אשכול פורים רב - הלצות ומילי בדיחותא להרבות בשמחה

#5 שליחה על ידי אורח » ה' מרץ 21, 2024 11:17 pm

נחלקו בגמ' אם אחשורוש היה מלך חכם או שוטה.
וצ"ב מדוע לא בדקוהו ושאלוהו.
תי' ר' אברהם יהושע - על כל דבר היה אומר אחשורוש, 'דער טאטע האט גיזאגט' 'דער זיידע האט גיזאגט', ואף פעם לא ידעו מה הוא אומר.

קדוש ישראל
הודעות: 25
הצטרף: א' ינואר 07, 2024 1:09 am

Re: אשכול פורים רב - הלצות ומילי בדיחותא להרבות בשמחה

#6 שליחה על ידי קדוש ישראל » ב' מרץ 25, 2024 12:13 pm

כּוֹתָר כתב: בתחילת חודש אדר, שמעתי את החזן אומר בבית הכנסת:
'לא יאיר כל חמתו',
יש לי כמה קושיות
1. יאיר זה שם של גבר, מה היה ההוא אמינא שיקראו כך לחמותו ?
2. מה זה 'כל חמתו', וכי לחלק ממנה כן קוראים יאיר ?
אגב, אנשים טועים ברצינות ואומרים "חמתי" על החותנת כשצ"ל "חמותי" כמו "אחותי" וברבים "חמיות" כמו "אחיות".

קדוש ישראל
הודעות: 25
הצטרף: א' ינואר 07, 2024 1:09 am

Re: אשכול פורים רב - הלצות ומילי בדיחותא להרבות בשמחה

#7 שליחה על ידי קדוש ישראל » ב' מרץ 25, 2024 12:36 pm

מסופר שמשכיל שלח למלבי"ם עוגיות בדמות חזיר כמשלוח מנות לפורים. המלבי"ם שלח למשכיל תמונה שלו עם פתק שבו כתב (כנראה שהציטוט אינו מדויק): חן חן לך ששלחת לי את תמונתי והנני שולח לך את תמונתי.
נערך לאחרונה על ידי קדוש ישראל ב ב' מרץ 25, 2024 8:34 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.


אורח

Re: אשכול פורים רב - הלצות ומילי בדיחותא להרבות בשמחה

#9 שליחה על ידי אורח » ה' מרץ 28, 2024 2:08 pm

אצל הבריסקער בבית יש 2 אמה על אמה שאינם מטוייחים, אחד כנגד זֵכֶר לחורבן ואחד כנגד זֶכֶר לחורבן

כנ"ל הוא אוכל פעמיים כורך אחד כנגד זֵכֶר למקדש כהלל והשני כנגד זֶכֶר למקדש כהלל

נפקא מינה
הודעות: 1
הצטרף: ב' ינואר 15, 2024 11:47 pm

Re: אשכול פורים רב - הלצות ומילי בדיחותא להרבות בשמחה

#10 שליחה על ידי נפקא מינה » ו' אפריל 12, 2024 4:22 am

קדוש ישראל כתב: מסופר שמשכיל שלח למלבי"ם עוגיות בדמות חזיר כמשלוח מנות לפורים. המלבי"ם שלח למשכיל תמונה שלו עם פתק שבו כתב (כנראה שהציטוט אינו מדויק): חן חן לך ששלחת לי את תמונתי והנני שולח לך את תמונתי.
צ"ל חן חן ששלחת את תמונתך, הנני שולח לך את תמונתי.

שלח תגובה