עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

הודעה
מחבר
כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#1 שליחה על ידי כּוֹתָר » ד' מאי 06, 2020 1:53 pm

השנה לפי ההנחיות יהיה מעמד מצומצם. אבל בכל שנה העליה למירון הולכת ומתפשטת משנה לשנה בעם ישראל, וכל שנה עוד יהודים מצטרפים לטעום מאור וקדושת המקום.

אציין יחס מיוחד לאתרא קדיא מירון, שהיה גם אצל חכמי ליטא:

כשהגרי"ז מבריסק היה חולה בסוף ימיו, ורמז לרב שך באומרו "אבי (רבי חיים מבריסק) אמר שמירון זה מקום תפילה".
והרב שך לא הבין שמתכוון לרמז לו משהו, אבל כשסיפר זאת לר' דוד פרנקל
הוא העיר את תשומת ליבו, שהגרי"ז רמז שהיה רוצה שיתפללו עליו בציון הרשב"י,
וכך אכן עשה ר' דוד, ארגן טנדר ובו נסעו כל חכמי בני ברק,
להתפלל לרפואת הגרי"ז בציון הרשב"י,
בין הנוסעים היו הרב שך והרב שטיינמן, ואני לא זוכר מי עוד.

כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#2 שליחה על ידי כּוֹתָר » ד' מאי 06, 2020 3:19 pm

מצאתי סיפור זה בגליון כאיל תערוג מסיפורי הרב שטיינמן זצ"ל.

בציון הרשב"י

בחודש אלול תשי"ט, כשמרן הגרי"ז זצ"ל היה חולה מאוד, שאלו מרן הגרא"מ שך זצ"ל האם לארגן תפילות לרפואתו, ענה לו 'אולי
מירון', כי מקובל בידיו מאביו מרן הגר"ח שקבר רבי שמעון במירון הוא מקום תפילה גדול.

ובאותו יום חזר הגרא"מ לב"ב ושוחח עם רבי יוסף ליס ורבי דוד פרנקל על כך, ואירגנו עוד באותו לילה שתי מוניות שנסעו מב"ב
למירון, שבהם היו: מרן הסטייפלער, מרן הגרא"מ שך, הגר"ג נדל, הגרא"צ טורצין, הגר"ב רוזנברג, הגר"ח ברים, הגר"י ליס, הגר"ד
ווינטרוב ורבי דוד פרנקל. ויבדלחט"א מרן רבנו שליט"א והגר"ח גריינמן שליט"א, ואצל קברו של רשב"י סיימו אנשי המנין את כל
ספר תהלים והעתירו תפילה להחלמתו של הגרי"ז.

לאחר כן כשחזר מרן הגרא"מ להגרי"ז, שאלו מרן הגרי"ז האם כבר הייתם
במירון, וכאשר השיב שאמנם כן אורגנה הנסיעה נתן לו מרן ברכת יש"כ על כך ולא הסתיר את הקורת רוח, בהביעו התענינות מי ומי
היו בהולכים למירון.

מלבד נסיעה זו היו עוד ב' נסיעות של ת"ח מבני ברק למירון להתפלל לרפואתו, בפעם הב' השתתפו בנסיעה: הגר"ש ברמן, הגר"י
שפירא, הגר"י ליס, הגר"ד וינטרוב, ורבי דוד פרנקל, ויבדלחט"א מרן רבנו שליט"א, והגר"ח גריינמן, רבי רפאל ברלין ורבי נחמיה
ציטרון. [שהוא הסיע את הת"ח ברכבו למירון].

הפעם השלישית היתה בליל ערב ר"ה, טנדר של חבר הפעילים הביא את הבאים למירון שביניהם היו כמה מראשי ארגון הפעילים,
בשעת ליל מאוחרת החל הטנדר עושה את דרכו הארוכה למירון, וכאשר הגיעו אל מחוז חפצם בשעה של לפנות בוקר פנו תיכף
לאמירת סליחות כשרבנו שליט"א משמש כש"ץ, שלאחריהן נאמרו פרקי תהלים לרפואת מרן הגרי"ז.
(ס' הרב מבריסק ח"ד עמ' -597 410)

חפץ בחיים
הודעות: 33
הצטרף: ו' אפריל 24, 2020 1:12 am

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#3 שליחה על ידי חפץ בחיים » ד' מאי 06, 2020 8:51 pm

איני יודע מה התכוון הרב במובאותיו, אך דבר פשוט הוא שגדולי התורה הליטאיים הכירו וידעו במעלתו של רשב"י ככל עם ישראל ואינו צריך לפנים. ההבדל שהיה בין החסידים לליטעם בענין זה היה בסדרי העדיפויות ובסולם הערכים איזה עניינים בראש הרשימה ואיזה קצת אחרי.. והראיה הפשוטה לכך היא מנדירותם של סיפורים כאלו על גדולי ישראל הנ"ל עד שצריך לפרסמם באופן הזה.

כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#4 שליחה על ידי כּוֹתָר » ה' מאי 07, 2020 11:39 pm

המקור הקדום והמוסמך להילולא בל"ג בעומר.

בשער הכוונות דרוש ל"ג בעומר תקכ"ז כתב זאת מפורש:

"ענין מנהג שנהגו ישראל ללכת ביום ל"ג בעומר על קברי רשב"י ורבי אלעזר בנו, אשר קבורים בעיר מירון כנודע, ואוכלים ושותים ושמחים שם, אני ראיתי למורי ז"ל, שהלך לשם פעם אחת ביום ל"ג לעומר, הוא וכל אנשי ביתו, וישב שם שלשה ימים ראשונים של השבוע ההוא. וזה היה בפעם הראשונה שבא ממצרים אבל אין אני יודע, אם אז היה בקי ויודע בחכמה הזו הנפלאה שהשיג אח"כ.

והה"ר יונתן שאגי"ש העיד לי, שבשנה הראשונה, קודם שהלכתי אני אצלו ללמוד עם מורי ז"ל, שהוליך את בנו הקטן שם, עם כל אנשי ביתו, ושם גילחו את ראשו, כמנהג הידוע, ועשה שם יום משתה ושמחה.

גם העיד הה"ר אברהם הלוי, כי בשנה הנזכרת הלך גם הוא שם, והיה נוהג לומר בכל יום בברכת תשכון, נחם ה' אלוקינו את אבלי ציון כו', וגם בהיותו שם אמר נחם כו'. ואחר שגמר העמידה, א"ל מורי ז"ל, כי ראה בהקיץ את רשב"י ע"ה, עומד על קברו, ואמר לו, אמור אל האיש הזה אברהם הלוי, כי למה אומר נחם ביום שמחתינו, והנה לכן הוא יהיה בנחמה בקרוב, ולא יצא חדש ימים, עד שמת לו בן א', וקבל עליו תנחומין. וכתבתי כל זה, להורות כי יש שורש במנהג הזה הנזכר. ובפרט, כי רשב"י ע"ה, הוא מחמשה תלמידיו הגדולים של ר"ע, ולכן זמן שמחתו הוא ביום ל"ג לעומר, כפי מה שביאר לעיל ביום ל"ג לעומר".

כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#5 שליחה על ידי כּוֹתָר » ה' מאי 07, 2020 11:48 pm

דברי הרה"ק בעל בני יששכר, נלב"ע בשנת תר"א.
" ובזה תבין מנהג ישראל תורה הוא להדליק נרות ומאורות ביום זה, לכבוד האור כי טוב שמתחיל להתנוצץ ביום זה היקר ל"ג בעומר טו"ב ימים קודם מתן תורה, ולכבוד נשמת מאור התורה בוצינא קדישא אשר נתגלה ביום הזה, וביום הזה עלה לשמי מרומים והוא יומא דהילולא דיליה לאורו נסע ונלך, לכבוד ספרו הקדוש זהר המאיר ומבהיק מסוף העולם ועד סופו (אשר כתב ר' אבא ביום הזה), והוא מאיר לנו בגלותינו עד כי יבא משיח צדקנו דאתמר ביה ויאמר אלקים יה"י או"ר (בגימטריא ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן) זה אורו של מלך המשיח יבא במהרה בימינו ויגלה לנו האור הגנוז".
[מאמרי אייר ג, ג].
מסופר, שהבן איש חי עלה למירון בל''ג בעומר תרכ''ט ואז חיבר את הפיוט ואמרתם כה לחי, יתכן שהוא גם הלחין את הניגון לזה (כמובן בגרסה הספרדית והחסידים קצת שיפצו את זה לחסידי יותר)

כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#6 שליחה על ידי כּוֹתָר » ה' מאי 07, 2020 11:54 pm

ראיתי מכתב מעניין (שנשלח בסוף חודש אדר) שהרש"ב מבקש לקנות הדלקה בחברון ולא במירון.
כנראה שהיו מדליקים בחברון בל"ג בעומר, כמבואר בס' השיחות תרצ"ט, עמ' 330
..פעם נהגו לעשות "הדלקות" לא רק במירון, אלא גם בירושלים ובחברון. בשנת תרנ"ג [או תרנ"ד - אין זוכרים כיצד אמר אדמו"ר] קנה אאמו"ר [מוהרש"ב] את ההדלקה הראשונה.

https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?r ... 58&hilite=
הרשב מבקש לקנות הדלקה בחברון.PNG
הרשב מבקש לקנות הדלקה בחברון.PNG (18.48 KiB) נצפה 2476 פעמים

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#7 שליחה על ידי סערצע » ו' מאי 08, 2020 1:35 am

הטעם בזה הי' משום שה'חפשים' הם שחגגו במירון, ושמא אף מפני דררא דמחלוקת.

מתודה
הודעות: 639
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#8 שליחה על ידי מתודה » ו' מאי 08, 2020 8:54 am

דוד ריזל כתב: המקור הקדום והמוסמך להילולא בל"ג בעומר.
ואין מקור קדום ומוסמך של"ג בעומר הוא יום פטירת רשב"י (כמדומה שהמקור הראשון הוא חמדת ימים, שכבר רבו המפקפקים עליו)

כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#9 שליחה על ידי כּוֹתָר » ו' מאי 08, 2020 2:45 pm

מתודה כתב:

ואין מקור קדום ומוסמך של"ג בעומר הוא יום פטירת רשב"י (כמדומה שהמקור הראשון הוא חמדת ימים, שכבר רבו המפקפקים עליו)
הראשון המוסמך הוא הבני יששכר:
לכבוד האור כי טוב שמתחיל להתנוצץ ביום זה היקר ל"ג בעומר טו"ב ימים קודם מתן תורה, ולכבוד נשמת מאור התורה בוצינא קדישא אשר נתגלה ביום הזה, וביום הזה עלה לשמי מרומים והוא יומא דהילולא דיליה לאורו נסע ונלך.

כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#10 שליחה על ידי כּוֹתָר » ו' מאי 08, 2020 2:46 pm

שמעתי מי שמליץ על האיסור מטעם החוק לעלות השנה ההרה, שעם ישראל יש להם השתוקקות לעלות,
ואם ירשו אפילו במשהו לא יוכלו להגביל שיישמרו התקנות.
וזה ממש מזכיר את הפסוק: "פן יהרסו לעלות ההרה".

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#11 שליחה על ידי סערצע » ש' מאי 09, 2020 10:10 pm

דוד ריזל כתב: הראשון המוסמך הוא הבני יששכר . .
כמדומני, שכ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע קדום לו, ובכמה ממאמריו נזכר ענין יום ל"ג בעומר שבו נסתלק רשב"י.

כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#12 שליחה על ידי כּוֹתָר » ש' מאי 09, 2020 11:05 pm

סערצע כתב: ]
te]כמדומני, שכ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע קדום לו, ובכמה ממאמריו נזכר ענין יום ל"ג בעומר שבו נסתלק רשב"י.
תוכל לצטט ?

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#13 שליחה על ידי סערצע » ש' מאי 09, 2020 11:07 pm

לדוגמא - התחלת מאמרו דל"ג בעומר תקס"ד:
להבין ענין הילולא דרשב"י, למה נק' בלשון הלולא; והלא נקבע תענית על מיתת צדיקים, כמו בז' באדר שמת משה כו' . .

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#14 שליחה על ידי סערצע » ו' מאי 15, 2020 6:01 am

אודות הסתלקות רשב"י בל"ג בעומר - יש לשים על לב, כי התקבל הדבר ברוב תפוצות ישראל (אשכנזים כספרדים), ובודאי לא בחינם הוא.

יוסף רוטשטיין
הודעות: 2
הצטרף: ג' מאי 19, 2020 2:40 pm

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#15 שליחה על ידי יוסף רוטשטיין » ג' מאי 19, 2020 2:48 pm

יש לתקן את ענין יום פטירתו. שכבר בימי הראשונים מדובר על יום הילולא בלבד ובמירון היו עושים 3 ימי הילולא על קברי שמאי והלל בט"ו אייר שהוא יום פסח שני ואחרי 3 ימים אלו עשו יום אחד גם לר' שמעון והרי ברור ש-3 ימים ודאי אינו יום פטירה וממילא גם לא של ר"ש. וענין ההילולא היה כדי לשמור על הקברים שלא היה אפשרות כמו היום לנסוע במהירות לכל המקומות ולכן הקדישו לכל קבר מיוחד וקראו להם ימי הילולא. גם הכפתור ופרח כשמזכיר את מירון מזכיר בעיקר את שמאי והלל

יוסף רוטשטיין
הודעות: 2
הצטרף: ג' מאי 19, 2020 2:40 pm

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#16 שליחה על ידי יוסף רוטשטיין » ג' מאי 19, 2020 2:55 pm

אם כבר מדברים על מירון נזכר בגמרא מעלות בית מירון שא"א ללכת בה כ"א אחד אחד בלבד ובכך פרשה הגמ' את המשנה כל העולם עוברים לפניו כבני מרון ואכן הדרך העתיקה הבאה מצפון אל הכפר מירון העתיק שמעבר לבית הכנסת העתיק הוא באמת צר ותלול ואין מקום לשנים. אבל הכביש כיום סלול בתוך הבית הקברות העתיק של מירון ולכן מוצאים כמעט בכל חצר מערת קברים ונצרך לעשות דרך לכהנים כיפין על גבי כיפין וגם קבר ר"ש עצמו נמצא בתוך אותו בית הקברות ולא לחנם יש את קבר ר' ייבא סבא ליד הכניסה וקבר ר' יצחק נפחא בהמשך

מתודה
הודעות: 639
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#17 שליחה על ידי מתודה » ג' מאי 19, 2020 4:58 pm

מאמרו של הרב ירחמיאל ישראל יצחק הלפרין, מתוך ירחון האוצר גליון כח (אייר תשע"ט)


כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#18 שליחה על ידי כּוֹתָר » ה' אפריל 29, 2021 1:32 am

גדולי ליטא ומירון

הגר"מ גרוס שליט"א נסע בשנת תשמ"ט בהושענא רבא למירון בשליחות האבי עזרי זי"ע להעתיר בתפילה שיתרבה כבוד שמים, בהקמת דגל התורה.

הגרי"ג אדלשטיין שליט"א בשיחתו השבועית בביתו.
"עוד מעט ל"ג בעומר עוד מעט, יום ששי, ויש נוסעים למירון, יש כאלה שנוסעים למירון, אנחנו לא נוהגים ככה, אנחנו קיבלנו את ההשפעה מהבריסקער רב, מהחזון איש, מהפוניבז'ער רב, והם לא נסעו, הם לא נסעו, אף אחד מגדולי ישראל לא נסע, ולכן אנחנו לא נוסעים, יושבים ולומדים, תלמוד תורה כנגד כולם, לא נוסעים, תלמוד תורה כנגד כולם" חזר ראש הישיבה על דבריו.

"תלמוד תורה כנגד כולם כתוב על פירותיהן בעולם הזה, כתוב אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, כיבוד אב ואם וגמילות חסדים וגם הרבה דברים, ותלמוד תורה כנגד כולם, פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, נו, אז כדאי להפסיד את הרווח הזה? את הרווח של פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא כדאי להפסיד?".

בפתח שיעורו זעק הגרא''י סולבייציק בכאב על אודות העלייה למירון בל''ג בעומר דהא שתא היוצא בער''ש, ואמר שהוא סכנה גדולה שעקב אלפי אלפי האנשים שיהיו בדרכים בער''ש ייגרם מזה חילול שבת, וכל העניינים שישנם בעלייה זו לא יכפרו ע''ז, והביא מה שרואים בתקנת חז''ל לבטל מצווה דאו' של שופר בר''ה שחל בשבת משום חשש שמא יהי' יהודי אחד שיעביר בשוגג ד''א בר''ה, ומשום זה ביטלו מצווה דאו' של שופר לכל הדורות.
ובסיום דבריו אמר, שיאמרו האומרים שהוא איננו יודע מה זה מירון בל'ג בעומר ולכן הוא מדבר כך, ואמנם באמת יתכן שאיננו יודע, אבל מי שאומר כך איננו יודע מה זה שבת!.
ועוד אמר שאיננו רוצה לראות זכות לרשעים השולטים כאן שהוציאו הוראה שלא לעשות מדורות ביום ו' אלא רק בלילה, ואילו יש שמוציאים מודעות כנגד גזירה זו, אבל האמת שבוודאי זה דבר נצרך, רק שאין לראות להם זכות מדבר זה. עכת''ד.

כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#19 שליחה על ידי כּוֹתָר » ה' אפריל 29, 2021 1:35 am

הרב שך לג בעומר.png
הרב שך לג בעומר.png (45.31 KiB) נצפה 1727 פעמים

כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#20 שליחה על ידי כּוֹתָר » ה' אפריל 29, 2021 1:37 am

רבי מאיר ועקנין.jpg
רבי מאיר ועקנין.jpg (72.55 KiB) נצפה 1726 פעמים

כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: עלייה לקבר הרשב"י - מנהגי העדות

#21 שליחה על ידי כּוֹתָר » ה' אפריל 29, 2021 1:43 am

דברי החתם סופר על ההילולא
שו"ת ח"ב ס' רל"ג
חתם סופר.png
חתם סופר.png (18.85 KiB) נצפה 1725 פעמים

שלח תגובה