תיקון ליל שבועות - הדרך הקצרה מהאריז"ל וההבטחה

הודעה
מחבר
דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

תיקון ליל שבועות - הדרך הקצרה מהאריז"ל וההבטחה

#1 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' מאי 05, 2021 12:00 am

סדר התיקון של ליל שבועות, המקובל בידינו ומודפס בכל התיקונים של האשכנזים (לא בדקתי את קריאי מועד של עדות המזרח)
הוא על פי הסדר שתיקן השל"ה.
אך האריז"ל כותב סדר הרבה יותר קצר, ולכן חשוב מאוד ליידע זאת למי שקשה לו לומר את כל התיקון.

וגם חשוב לראות את ההבטחה שמביא האריז"ל בשם הזוהר למי שער כל הלילה.

(יש לציין כי רבי שריה דבילצקי זצ"ל כאב על כך שבציבור הליטאי, לא אומרים את התיקון,
לכן דאג שידפיסו את התיקון הקצר של האריז"ל שהוא שווה לכל נפש ויישאר עוד הרבה זמן ללימודים אחרים)

וז"ל שער הכוונות – ענין חג השבועות:
"ודע כי כל מי שלא ישן בלילה הזאת כלל אפי' רגע אחד, ויהיה עוסק בתורה כל הלילה מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא. וכמ"ש הרשב"י בהקדמ' בראשית וז"ל "דיפוק ההוא שתא בשלם כו' ע"ש".
ולא עוד אלא שהוראת חיי האדם בשנה ההיא תלויה בענין זה. כי אם לא ישן כלל ודאי שלא ימות בשנה ההיא ודי בזה. ולכן פשט המנהג הזה בישראל לעסוק בתורה כל ליל חג השבועות ואמנם הענין הוא זה כי ע"י היותם עוסקים בתורה כל הלילה הם ממשיכים את הכתר הנז' בז"א שהוא בחי' דיקנא דא"א שז"א עולה עד שם כנז':
וזהו הסדר של המקרא שתעסוק בו בלילה הזה כדי להמשיך הכתר הנז'.
תתחיל מפרשת בראשית ותקרא פ' בראשית עד אלה תולדות השמים והארץ בהבראם כו'. ואח"כ תדלג ותקרא ג' פסוקים האחרונים של בראשית. ומשם ואילך תקרא ג' פסוקים הראשונים וג' האחרונים מכל פרשה ופרשה משאר הפרשיות.
ואם נזדמנה פרשה קטנה של ד' או של ה' פסוקים הן בהתחלת איזה פרשה הן בסופה תקראנה כולה.
וכשתגיע לפרשת יתרו אז תקרא ג' פסוקים הראשונים, ותדלג ותקרא מן: "בחדש השלישי לצאת בני ישראל" עד סוף פרשת יתרו.
וכשתגיע לפרשת משפטים תקרא שלשה פסוקים הראשונים ותדלג, ותקרא מן: "ואל משה אמר עלה אל ה' כו' " עד תשלום הפרשה.
וכשתגיע לפרשת ואתחנן תקרא שלשה פסוקים הראשונים ותדלג, ותקרא עשרת הדברות השניות, שהם מן: "ויקרא משה אל כל ישראל" עד סיום פרשת שמע ישראל, שהוא עד "ובשעריך". ומשם תדלג ותקרא שלשה פסוקים האחרונים.
וכשתגיע לפרשת ראה תקרא ג' פסוקים הראשונים ותדלג ותקרא מן שבעה שבועות תספר לך עד סוף הפרשה.
וכשתסיים לקרוא כל הפרשיות על הסדר תקרא כל נביא ונביא וכל כתוב וכתוב מן הכתובים ע"ד הנזכר. ג' פסוקים ראשונים וג' אחרונים שבכל א' וא' מהם עד שתסיים כל הכ"ד ספרים.
והפסוקים של מגילת איכה תקראם בלחש מפני שהוא י"ט.
ומגלת רות תקראנה כולה.
ובהגיעך אל יחזקאל תקרא הפטרת יום א' של שבועות כולה שהיא מן "ויהי בשלשים שנה כו' " עד תשלומה. ותדלג אל פסוק "ותשאני רוח כו' " ומשם תדלג אל שלשה פסוקים האחרונים שבו.
ובהגיעך אל חבקוק תקרא שלשה פסוקים הראשונים שבו ותדלג אל פסוק "וה' בהיכל קדשו כו' " "תפלה לחבקוק כו' " עד סוף חבקוק. כי זאת היא הפטרת יום ב' דשבועות. וזהו הסדר המוכרח בענין המקרא.
ואח"כ שאר הלילה בסודות התורה ובס' הזוהר כפי השגת שכלך":

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: תיקון ליל שבועות - הדרך הקצרה מהאריז"ל וההבטחה

#2 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' מאי 05, 2021 12:02 am

תיקון מקוצר לליל שבועות

המקובל הגה"צ רבי שריה דבליצקי זצ"ל בהסכמה והקדמה לתיקון ליל שבועות כסדר המוכרח עפ"י האריז"ל כתב:
"הוא כולל רק את המחויב ע"פ רבינו האריז"ל שהוא הקריאה בסדר תנ"ך, היות והתיקונים שהודפסו עד היום בין האשכנזים ובין הספרדים, הוסיפו הרבה - ע"פ ספרן של קדושי עליון, כגון השל"ה ועוד - כגון כל סדר המשניות ועוד.
שאין בזה חיוב ע"פ האריז"ל.
ורק מרפה ידי ת"ח מלקרוא לגמרי את התיקון לרוב ארכו, ברצותם גם ללמוד את סדר לימודם שלהם.
אך בראותם עתה שסדר החיוב הוא רק התנ"ך שאין זמן קריאתו ארוך כ"כ, יוכלו לקיים שניהם.

סימונים בתיקון הרגיל
מי שמבקש לעשות רק את "הסדר המוכרח בענין המקרא" כלשון האריז"ל, ויש לו 'תיקון' רגיל, יכול לומר מהתיקון הרגיל את התנ"ך, שהוא דומה לסדר האריז"ל.
ויציין לעצמו מערב יום טוב את התוספות שהוסיפו השל"ה ושאר קדושים, כדי לדעת שאינם מהסדר המוכרח.

ואלה הנקודות שצריך לציין לעצמו בתיקון:
א. האריז"ל כתב: "ואם נזדמנה פרשה קטנה של ד' או של ה' פסוקים הן בהתחלת איזה פרשה הן בסופה תקראנה כולה".
ובתיקונים הוסיפו גם פרשיות גדולות יותר של ו' פסוקים וגם פרשיות הרבה יותר גדולות, למשל 'והיה אם שמוע'.
ב. כן הוסיפו בתיקונים על דברי האר"י בפרשיות דלהלן:
בפרשת הוספה שאינה מהסדר המוכרח
בשלח ענין קריעת ים סוף והשירה
אמור וספרתם לכם
נשא ברכת כהנים
פנחס וביום הביכורים
עקב ועתה ישראל
בספר תהילים כמה פרקים מאמצע הספר

בקובץ מצורף להדפסה

דוד ריזל
הודעות: 1105
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: תיקון ליל שבועות - הדרך הקצרה מהאריז"ל וההבטחה

#3 שליחה על ידי דוד ריזל » ש' מאי 08, 2021 11:49 pm

נכדו של הרב דבילצקי אמר לי, שניתן לרכוש את התיקון המקוצר ברשת חנויות הספרים של 'אור החיים'.
https://www.sifreiorhachaim.co.il/produ ... %96%d7%9c/

שלח תגובה