מה הבדל בין "בן ברית" ל"ישראל", והדבקה במגיפות.

הודעה
מחבר
מאיר
הודעות: 7
הצטרף: ה' ספטמבר 24, 2020 5:37 pm
עיסוק תורני: המהדיר

מה הבדל בין "בן ברית" ל"ישראל", והדבקה במגיפות.

#1 שליחה על ידי מאיר » ה' ספטמבר 24, 2020 9:38 pm

יש לבאר מדוע אומרים "וכתוב וכו' כל בני בריתך", "ובספר חיים וכו' כל עמך בית ישראל".
וכן באבינו מלכנו "ושמד מבני בריתך", "מנע מגיפה מנחלתך".
ומצאתי בספר אבן פנה לשר התורה הגאון רבי אליהו קלאצקין, ע"פ התוס' סנהדרין (ע"ב ע"ב ד"ה ישראל) דבן ברית, למעוטי מומר, [ובמג"א קפ"ט דדוקא להכעיס], וא"כ בראשונה מבקשים על בני בריתך הראויים לחיים, אמנם אחר שנתחזקנו במידת השלום בברכת שים שלום, "אמר הקב"ה שאפילו ישראל עובדים ע"ז ושלום ביניהם, אמר המקום, כביכול, איני יכול לשלוט בהם (מד"ר בראשית פר' ל"ח). והדברים מאירים.
ויתכן ג"כ בצחות לעניין אבינו מלכנו, דלכל העניינים מבקשים עבור הראויים "בני בריתך", אבל למגיפה כיון שמדבקים זה את זה, אז "מנע מגיפה מנחלתך" בכלל, שלא ידביקו זא"ז. (אמנם דיל"ע שגם הדבר מדבק)