נר שבת ונר חנוכה - בעה"ב מדליק נרות כמנין בני הבית

הודעה
מחבר
מתודה
הודעות: 639
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

נר שבת ונר חנוכה - בעה"ב מדליק נרות כמנין בני הבית

#1 שליחה על ידי מתודה » ד' נובמבר 14, 2018 11:27 pm

ידועים דברי הגליא מסכת (או"ח סימן ו, וכ"כ בבית הלוי עה"ת חנוכה דף כג.) שמדייק בגמ' וברמב"ם בנר חנוכה שהמהדרין מן המהדרין אין כל אחד מבני הבית מדליק אלא בעה"ב מדליק נרות כמנין בני הבית (ודיוקו אינו מוכרח בכלל, ואכ"מ).
רק אני מעז להשתעשע ברעיון של הקשר לנרות שבת שבהם נהוג כי מדליקים כמנין הילדים?...


שו"מ שכבר עמד ע"ז הריי"י הלפרין שליט"א בירחון האוצר גליון כא עמ' עו הערה לז, וז"ל
הראבי"ה דימה שם כמה פרטי הלכות בין נר חנוכה לנר שבת. יצויין כי הראבי"ה הוא הראשון שכתב שיש להדליק שני נרות, ואף הציע לפרש שהנר הראשון הוא נר חול (דומה לשמש של נר חנוכה) והשני נועד לכבוד שבת. לאור דברי הראבי"ה אפשר לבאר את המנהג הנפוץ כיום להדליק נרות שבת כמספר הילדים, שהוא דומיא דנר חנוכה, שמצאנו בו הידור להדליק כמנין בני הבית (ובמיוחד לשיטת הרמב"ם שהאבא מדליק בעצמו נרות חנוכה כמספר ילדיו. ויתכן שלכן נוהגים בזה רק בני אשכנז. ובאמת היו משפחות בליטא שבנות הבית עצמן הדליקו את הנרות "שלהן" (ראה בערוך השלחן רס"ג ס"ז, וכן נהגו בבית הגרי"ז מבריסק, וראה בספר הליכות ביתה סימן י"ד סעיף י), וזה כדעת הרמ"א בנר חנוכה שהילדים מדליקים בעצמן את נרות ההידור)


שלח תגובה