דף 1 מתוך 1

שמחת החג

נשלח: ו' אוקטובר 02, 2020 12:11 am
על ידי איכא מאן דאמר
סוכות הוא זמן שמחתינו כנודע
המגיד מטשרנוביל זיע"א כותב שבסוכות מזמינים שמחה לכל השנה
"זמן שמחתינו" מלשון "זימן שחורים ומצא לבנים"

Re: שמחת החג

נשלח: ו' אוקטובר 02, 2020 1:16 am
על ידי מאיר
דאף אם זימן שחורים ומצא לבנים [שאסורים לו] מ"מ לא יפגע בשמחת היו"ט.