האם יש 'חיוב' מן התורה להניח תפילין כל היום ?

בירורי הלכות וחקרי מנהגי ישראל
שלח תגובה
הודעה
מחבר
כּוֹתָר
הודעות: 1266
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

האם יש 'חיוב' מן התורה להניח תפילין כל היום ?

#1 שליחה על ידי כּוֹתָר » ד' נובמבר 10, 2021 2:32 pm

בזמנינו לא לובשים את התפילין כל היום כי קשה לשמור על גוף נקי ומחשבות קדושות כל הזמן.
אבל בזמן המשנה והגמרא הלכו כל היום.
השאלה היא - האם זה חיוב ?

הרמב"ם בהלכות תפילין סוף פרק ד' כתב:

הלכה כהקדושת תפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה לבו בדברי האמת והצדק לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום שמצותן כך היא אמרו עליו על רב תלמידו של רבינו הקדוש שכל ימיו לא ראוהו שהלך ארבע אמות בלא תורה או בלא ציצית או בלא תפילין.
הלכה כו
אע"פ שמצותן ללבשן כל היום בשעת תפלה יותר מן הכל. וכו'.

מדברי הרמב"ם מוכח שאין זה חיוב ללבוש כל היום.
א. את ההלכה ללבוש כל היום הוא כתב רק מכיון שקדושתן גדולה וכו' לפיכך צריך. ואם זה מדיני המצוה היה לו לכתוב כן.
ב. הוא כתב רק שצריך להשתדל זה לא לשון חיוב.
ג. הרמב"ם מציין שרק רב הלך עם התפילין כל היום, ללא הפסק.

ואע"פ שכתב הרמב"ם "להיותן עליו כל היום שכך היא מצוותן". צריך לומר שזו מצוה קיומית ולכתחילה. אך עיקר החיוב הוא פעם אחת ביום.

ובביאור הלכה ריש סימן לז סעיף ב
* מצותן וכו' - עיין בפמ"ג שמסתפק אם מן התורה חייב כל היום או מן התורה די ברגע אחד שמניח ומדרבנן כל היום ובטלוה עכשיו שאין לנו גוף נקי ומסיק דעיקרן של דברים דאם לא הניח יום א' כלל לתפילין ביטל מ"ע ובהניח רגע עליו קיים המצוה אבל מצוה מן המובחר מן התורה להיותן עליו כל היום וכו' עיין שם.
ובספר ישועות יעקב פסק דמן התורה מצותן כל היום עיין שם.

שלח תגובה