דף 1 מתוך 1

בת כמה הייתה יוכבד כשעמרם גירש אותה?

נשלח: ד' ינואר 03, 2024 12:57 pm
על ידי שומע ומשמיע
כתוב שהייתה בת 130 שנה שהולידה את משה רבינו.
בת כמה הייתה בשעה שהתגרשה מעמרם?

Re: בת כמה הייתה יוכבד כשעמרם גירש אותה?

נשלח: ה' מרץ 28, 2024 1:35 pm
על ידי מאיר עיני חכמים
אם הולידה את אהרן קודם שהתגרשה, ועיברה את משה אחר שנשאה עמרם פעם שנית, ואהרן גדול ממשה ב-3 שנים יוצא שהתגרשה בערך בגיל 128

Re: בת כמה הייתה יוכבד כשעמרם גירש אותה?

נשלח: ד' אפריל 24, 2024 5:44 pm
על ידי אורח
עיין סוטה יב דזה היה בשנת המאה ושלשים דבחדש השלישי לעיבורה גירשה עמרם

Re: בת כמה הייתה יוכבד כשעמרם גירש אותה?

נשלח: ד' מאי 22, 2024 12:29 pm
על ידי בן מיכאל
זה מה שכתבתי בספרי 'למועד מועדים וחצי':
בגמרא (סוטה שם) אמרו חז"ל, כי עמרם החזירה כשהיא מעוברת שלוש חדשים, ולפי זה היתה גרושה זמן קצר מאד. אבל רש"י כתב, שילדה למקוטעין. ובספר דברי הימים של משה כתב, כי גירשה עמרם לאחר לידת אהרן, והחזירה לאחר שלוש שנים.
והרבה מהראשונים (רשב"ם, בכור שור, רמב"ן, חזקוני) כתבו לבאר, כי באמת לקחה שנים רבות קודם לכן, והבנים הקודמים לא נזכרו כאן, כי הכתוב בא לספר את לידת משה.