הארון עם תכולתו היה משקלו קרוב לעשר טון

איזהו מקומן, מרפסן איגרי, ראה זה חדש
שלח תגובה
הודעה
מחבר
הכהן
הודעות: 69
הצטרף: ב' פברואר 04, 2019 12:55 am

הארון עם תכולתו היה משקלו קרוב לעשר טון

#1 שליחה על ידי הכהן » ב' פברואר 11, 2019 10:24 am

שמעתי ממישהו שאמר שמי שיעשה חשבון ימצא שהארון עם תכולתו היה משקלו קרוב לעשר טון (לשיטת החזו"א), והיות שזה נשמע מוגזם, אמרתי נבואה חשבונה.
הנה מה שידוע לנו בבירור הוא הכפורת, הנה הכפורת ארכה אמתים וחצי ורחבה אמה וחצי כמפורש בקרא. והנה אמה היא ששה טפחים והטפח הוא 9.6 ס"מ, א"כ היתה הכפורת בגודל (86.4*144) 12441.6 ס"מ. וגובהה היה טפח, כמפורש בגמ' ארון תשעה וכפורת טפח, א"כ החשבון עולה שהיה בה (12441.6*9.6) 119439.36 סמ"ק. והנה המשקל הסגולי של הזהב הוא 19.2 גרם לסמ"ק, וא"כ החשבון עולה שמשקל הכפורת (119439.36*19.2) 2293.23571 ק"ג, שזה קרוב לשנים וחצי טון. ויש להוסיף את הכרובים, ואת כנפיהם, ואת הג' ארונות (שבכל אחד היה ג' לוחות בגודל של הכפורת ועוד ב' לוחות של אמה וחצי על אמה וחצי, אם כי לא היו עבים כהכפורת, ועבין היה מינימלי ואולי טפח או ג' אצבעות ויל"ע), וטבעות בדי הארון, ולוחות הברית שהיו כבדות, כמבואר במדרש כמה משה היה גיבור, ושברי לוחות, וכו', (ועי' בתנחומא פ' כי תשא פיסקא כ"ו ובירושלמי שהלוחות שקלו מ' סאה, ובנדרים דל"ח ע"א מבואר שהיו כבדים), וא"כ לא רחוק החשבון שהארון ותכולתו שקל 10 טון ודו"ק.

אמנם כ"ז צ"ע טובא, דהנה המנורה נעשתה מככר זהב, וברש"י ביאר שהככר של קודש הוא כ"ה מנה, והמנה הוא כ"ה סלעים, והנה ה' סלעים לפדה"ב הוא כ100 גרם, וא"כ מנה הוא כחצי קילו, ומאה ועשרים מנה הוא כשישים קילו, והנה אם משקל סגולי של זהב הוא כ19.2 גרם לסמ"ק א"כ 60 קילו זהב הוא כ3 ליטר, וא"כ כל המנורה נעשתה משלושה ליטר זהב ומשקלה כ60 ק"ג, והארון היה קרוב ל10 טון וצ"ע.
והנה במכון המקדש עשו מנורה כדוגמת המנורה שבמקדש, והם עשו המנורה ממתכת וציפו אותה זהב ציפוי בעובי מינימלי של כמילימטר, ובקושי הספיק להם ככר זהב לציפוי, וא"כ קשה איך כל המנורה הייתה מכ"כ קצת זהב, וכן צ"ע וכי המנורה היתה בעובי מילימטר.

איברא דכל החשבון הזה נסתר מפסוק מפורש בפ' פקודי, שכתוב שכל הזהב היה קרוב ל30 ככר, וא"כ כל הזהב היה כ1800 ק"ג, וזה הספיק לכל הכלים חוץ מהארון, ואיך יתכן לומר שרק הכפורת לבד שקלה כקרוב ל2.5 טון?, (אמנם לפ"ז היחס של המנורה הוא יחס הגון 1/30 מכל הזהב) וצ"ע. ואולי בדוחק י"ל דכל עובי הכפורת היה מינימלי ורק בצדדים זה היה בגובה טפח, ואולי עוד י"ל דהכפורת היתה חלולה ורק עשויה מזהב בעובי מינימלי, ועדיין צ"ע רב.

וע"כ צ"ל שהזהב של ביהמ"ק היה נקרא זהב סגור, וזה סוג זהב מיוחד שאין לנו אותו היום ואין אנו יודעים את תכונותיו ואת משקלו הסגולי, וכשיבוא אליהו בב"א הוא יראינו ואז נבין ונדע.


(נכתב ע"י יהודה יצחק בן טובה גיטל לרפו"ש)

אורח

Re: הארון עם תכולתו היה משקלו קרוב לעשר טון

#2 שליחה על ידי אורח » ב' פברואר 11, 2019 5:10 pm

הארון נושא את עצמו.
ולכן לא פלא שזה כבד כל כך, שהרי בלאו הכי לא נשאו אותו אנשים, כי אם הוא נשא את עצמו.

אורח

Re: הארון עם תכולתו היה משקלו קרוב לעשר טון

#3 שליחה על ידי אורח » ב' פברואר 11, 2019 5:11 pm

מה שכתבת לגבי "מכון המקדש", מהם אי אפשר להביא שום ראיה, כידוע וד"ל.

אורח

Re: הארון עם תכולתו היה משקלו קרוב לעשר טון

#4 שליחה על ידי אורח » ד' פברואר 13, 2019 4:22 pm

הכהן כתב: שמעתי ממישהו שאמר שמי שיעשה חשבון ימצא שהארון עם תכולתו היה משקלו קרוב לעשר טון (לשיטת החזו"א), והיות שזה נשמע מוגזם, אמרתי נבואה חשבונה.
הנה מה שידוע לנו בבירור הוא הכפורת, הנה הכפורת ארכה אמתים וחצי ורחבה אמה וחצי כמפורש בקרא. והנה אמה היא ששה טפחים והטפח הוא 9.6 ס"מ, א"כ היתה הכפורת בגודל (86.4*144) 12441.6 ס"מ. וגובהה היה טפח, כמפורש בגמ' ארון תשעה וכפורת טפח, א"כ החשבון עולה שהיה בה (12441.6*9.6) 119439.36 סמ"ק. והנה המשקל הסגולי של הזהב הוא 19.2 גרם לסמ"ק, וא"כ החשבון עולה שמשקל הכפורת (119439.36*19.2) 2293.23571 ק"ג, שזה קרוב לשנים וחצי טון. ויש להוסיף את הכרובים, ואת כנפיהם, ואת הג' ארונות (שבכל אחד היה ג' לוחות בגודל של הכפורת ועוד ב' לוחות של אמה וחצי על אמה וחצי, אם כי לא היו עבים כהכפורת, ועבין היה מינימלי ואולי טפח או ג' אצבעות ויל"ע), וטבעות בדי הארון, ולוחות הברית שהיו כבדות, כמבואר במדרש כמה משה היה גיבור, ושברי לוחות, וכו', (ועי' בתנחומא פ' כי תשא פיסקא כ"ו ובירושלמי שהלוחות שקלו מ' סאה, ובנדרים דל"ח ע"א מבואר שהיו כבדים), וא"כ לא רחוק החשבון שהארון ותכולתו שקל 10 טון ודו"ק.

אמנם כ"ז צ"ע טובא, דהנה המנורה נעשתה מככר זהב, וברש"י ביאר שהככר של קודש הוא כ"ה מנה, והמנה הוא כ"ה סלעים, והנה ה' סלעים לפדה"ב הוא כ100 גרם, וא"כ מנה הוא כחצי קילו, ומאה ועשרים מנה הוא כשישים קילו, והנה אם משקל סגולי של זהב הוא כ19.2 גרם לסמ"ק א"כ 60 קילו זהב הוא כ3 ליטר, וא"כ כל המנורה נעשתה משלושה ליטר זהב ומשקלה כ60 ק"ג, והארון היה קרוב ל10 טון וצ"ע.
והנה במכון המקדש עשו מנורה כדוגמת המנורה שבמקדש, והם עשו המנורה ממתכת וציפו אותה זהב ציפוי בעובי מינימלי של כמילימטר, ובקושי הספיק להם ככר זהב לציפוי, וא"כ קשה איך כל המנורה הייתה מכ"כ קצת זהב, וכן צ"ע וכי המנורה היתה בעובי מילימטר.

איברא דכל החשבון הזה נסתר מפסוק מפורש בפ' פקודי, שכתוב שכל הזהב היה קרוב ל30 ככר, וא"כ כל הזהב היה כ1800 ק"ג, וזה הספיק לכל הכלים חוץ מהארון, ואיך יתכן לומר שרק הכפורת לבד שקלה כקרוב ל2.5 טון?, (אמנם לפ"ז היחס של המנורה הוא יחס הגון 1/30 מכל הזהב) וצ"ע. ואולי בדוחק י"ל דכל עובי הכפורת היה מינימלי ורק בצדדים זה היה בגובה טפח, ואולי עוד י"ל דהכפורת היתה חלולה ורק עשויה מזהב בעובי מינימלי, ועדיין צ"ע רב.

וע"כ צ"ל שהזהב של ביהמ"ק היה נקרא זהב סגור, וזה סוג זהב מיוחד שאין לנו אותו היום ואין אנו יודעים את תכונותיו ואת משקלו הסגולי, וכשיבוא אליהו בב"א הוא יראינו ואז נבין ונדע.


(נכתב ע"י יהודה יצחק בן טובה גיטל לרפו"ש)
תודה רבה
מדהים החשבון
עכשיו מובן למה בלתי אפשרי שישאו את הארון אלא הארון היה נושא את נושאיו

אורח

Re: הארון עם תכולתו היה משקלו קרוב לעשר טון

#5 שליחה על ידי אורח » ה' ינואר 13, 2022 10:56 pm

[quote=אורח post_id=1361]
הארון נושא את עצמו.
ולכן לא פלא שזה כבד כל כך, שהרי בלאו הכי לא נשאו אותו אנשים, כי אם הוא נשא את עצמו.
[/quote]
קשה לחשוב שהיה זהב שונה כלכך השוקל עשירית ממשקל הזהב של היום - זה שינוי מהותי בחומר.
צרפתי כאן מאמר שכתבתי לענ"ד בעניו וצרפתי לספר 'כלי הקודש'

באו חשבון - שאלת הזהב
כל הכמות שנתרמה לעשיית המשכן מפורשת בתורה (שמות לח.כד) 29 ככרות זהב ו- 730 שקל בשקל הקדש, כמות השווה למשקל 1403.5 ק"ג .
ויש לעיין כיצד כמות זהב זאת יכלה להספיק לכל צרכי המשכן, דהיינו לעשיית הארון וכל חלקיו, המנורה וכליה, ציפויי 48 הקרשים ו-9 עמודים שכל אחד בגובה כ-5 מטר, השולחן, מזבח הזהב, וביותר אם נחשב משקל כפורת הארון בלבד נגיע למשקל יותר מ- 1334 ק"ג , קרוב לכל הסך הנתרם. וכשנוסיף את משקל הארון עצמו הפנימי והחיצוני שהיו בעובי משמעותי (מח' י"א חצי טפח וי"א אצבע) יצא שמשקלו גבוה הרבה יותר משני טון, שזה לבדו יותר מכל הנתרם.
והנה הובא באבן עזרא בשם הגאון שמשקל הכפורת היה כיכר זהב בלבד, וכן הסכים האבן עזרא עצמו וכתב שם שכן קבלנו מאבותינו, וא"כ כיצד מתיישבים הדברים.
כתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א בספרו טעמא דקרא "שמעתי ששאלו לחזו"א דלפי החשבון של ככר לאדן אינו מספיק כסף לאדנים שגובהן אמה ורוחבן שלושת רבעי אמה, והשיב שצ"ל שהאדנים היו חלולים מתוכם" .
ועל דרך זה נאמר שבמקומות רבים השתמשו בזהב חלול ובשכבות דקות לציפוי הכלים, ובפרט בכפורת צ"ל שדקה וחלולה היתה בכל שטחה חוץ מצדיה, וזה פשט דברי התשב"ץ (חלק ג' סימן ע') שכתב שעובי טפח היה רק בדפנות הכפורת, אבל דקה היתה. ונמצא לפי"ז שצורתה היתה כמין קופסא הפוכה בעלת דפנות בגובה טפח.
וכן זו המציאות באומני מתכות זהב כסף ונחושת להשתמש בשכבות דקות, ורק בצדדים לעבות ולחזק ולא למלאות שכבות עבות בחומר.

שלח תגובה