דף 1 מתוך 1

בעתה אחישנה

נשלח: ב' יולי 19, 2021 2:29 pm
על ידי הצעיר באלפי
בגמ’ כמ’’פ (ברכות, שבת וכו’) מצינו שנחלקו אי אין בין ימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד, או שיהיה יותר מזה בעזה’’י (בקרוב !) ובדעת הרמב’’ם יש סתירות בזה כידוע (ראה סוף הל’ תשובה).

בגמ’ סנהדרין (צח) דן בפסוק בעתה אחישנה, והגמ’ אומר שאם זכו אז בעתה, ואם אך אז אחישנה ע’’ש.

בזכרוני שיש שקישרו ב’ המאמרים שגם מה שיהיה בימות המשיח תלוי אי יהיה בעתה, שאז לא יהיה חילוק אלא שעבוד מלכות, ואם יזכו לאחישנה אז יהיה הרבה יותר....
מישהו מכיר מקור לזה ?